Komisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, protiv privrednih društava Victoria Oil a.d. i Vital a.d., radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu proizvodnje jestivog suncokretovog ulja u Republici Srbiji.

Navedena privredna društva su zaključila Ugovor o poslovnoj saradnji čiji je predmet proizvodnja proizvoda rafinisanog suncokretovog ulja pod robnom markom kupca (Vital) od strane prodavca/proizvođača (Victoria Oil) shodno potrebama i nalogu kupca, kao i kupoprodaja istih na način i pod uslovima koji su bliže definisani samim Ugovorom. S obzirom da su navedena privredna društva direktni konkurenti na tržištu priozvodnje jestivog suncokretovog ulja, a imajući u vidu prethodno navedeni ugovor, Komisija je osnovano pretpostavila postojanje povrede konkurencije sklapanjem zabranjenog sporazuma koji za posledicu može imati usaglašavanje cenovne politike, ograničavanje obima i kvaliteta proizvodnje, podelu tržišta i razmenu poverljivih poslovnih informacija.

Komisija će u ispitnom postupku preduzeti dokazne radnje u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica, koje su od značaja za ocenu postojanja povrede konkurencije.