marina-joksimovic-kzkPredstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na seminaru „Osnovni koncepti i procedure iz domena prava konkurencije za zaposlene u telima za zaštitu konkurencije“, koji je održan od 08. do 11. marta 2016. godine u Budimpešti, u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju – OECD-a i mađarskog tela za zaštitu konkurencije.

Na seminaru su razmatrane razne teme iz oblasti zaštite konkurencije, kao što su definisanje relevantnog tržišta, upotreba i čuvanje poverljivih podataka u postupku ispitivanja povreda konkurencije, zloupotreba dominantnog položaja, koncentracije i dr. Poseban akcenat seminara stavljen je na praktične vežbe i diskusije, sa primerima iz prakse i osvrtom na rešenja iz nacionalnih zakonodavstava. Pored navedenog, za većinu razmatranih tema, dat je i kratak pregled slučajeva Evropskog suda pravde, koji su ostavili pečat na primenu prava konkurencije i postupanje Evropske Komisije u ovoj oblasti.