Zakonom o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, broj 51/09 i 95/13) u članu 21. stav 1. tačka 8) propisano je da Komisija za zaštitu konkurencije daje mišljenja u vezi sa primenom propisa u oblasti zaštite konkurencije.

Mišljenje o primeni propisa predstavlja objašnjenje za pravilnu primenu zakona i podazakonskih akata i stav organa o određenoj odredbi u smislu njene opšte primene, a ne njene primene na konkretnu pravnu situaciju. S tim u vezi smatramo da se zahtev/molba za mišljenje o primeni propisa koji se odnosi na pitanje njegove primene u odnosu na konkretnu poslovnu aktivnost ne može razmatrati u smislu citirane odredbe zakona. Ovakvo postupanje organa predstavljalo bi pravnu pomoć u konkretnom slučaju što nije smisao navedene odredbe.

Izuzetno, ako ostvarivanje prava odnosno odluka o pravima i obavezama učesnika na tržištu u postupku pred drugim nadležnim organom ili organizacijom, zavisi od davanja mišljenja Komisije u vezi sa primenom propisa u oblasti zaštite konkurencije, a naročito ako je to predviđeno posebnim zakonom, Komisija će izdati mišljenje u odnosu na konkretnu situaciju, ako učesnik na tržištu dostavi takav nalog nadležnog organa/organizacije (npr. u postupku privatizacije, stečajnom postupku itd).

Komisija smatra da je neophodno da aktivnosti, koje se odnose na davanje mišljenja u vezi sa primenom propisa u oblasti zaštite konkurencije, budu usmerene na pitanja koja je potrebno dodatno pojasniti uzimajući u obzir period primene zakona i dosadašnju praksu.

Godišnji izveštaji o radu i objave na zvaničnoj internet strani sadržaće mišljenja koja Komisija daje u okviru svojih nadležnosti.