децембар « 2013 « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » 2013 » децембар
ИЗВЕШТАЈ О СЕКТОРСКОЈ АНАЛИЗИ ТРЖИШТА ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНЕ НА МАЛО ДЕРИВАТИМА НАФТЕ У 2012. ГОДИНИ
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – Agrokor

Савет Комисије за заштиту конкуренције на седници одржаној 25. децембра 2013. године, донео је решење којим је условно одобрио концентрацију, која настаје стицањем контроле друштва „Agrokor“ d.d. из Републике Хрватске, над словеначким друштвом „Poslovni sistem Mercator“ d.d..

 

Комисија је утврдила све чињенице кључне за оцену да ли ова концентрација испуњава услове дозвољености у смислу члана 19. Закона о заштити конкуренције. Прикупљени су подаци од једног броја државних органа, као што су Агенција за привредне регистре, Републички Завод за статистику, Пореска управа Министарства финансија, као и информације од свих великих трговинских ланаца националног значаја, који су активни на тржишту предметне малопродаје у Републици Србији и оних који имају регионални или локални карактер. Комисија је обезбедила изјашњење 23 конкурента различите тржишне снаге и различитог степена њиховог географског и територијалног значаја. У овом поступку обезбеђена су и коришћена изјашњења и оцене 25 произвођача активних у области млечне индустрије, индустрије безалкохолних пића, индустрије меса, уља, шећера, кондиторских, као и хемијских производа, који својим робама снабдевају како учеснике концентрације, тако и њихове конкуренте. Комисија је проценила и вертикалне ефекте предметне концентрације, а у вези чињенице да је компанија Agrokor у Републици Србији присутна  преко своја 22 повезана и активна друштва, међу којима су и „Дијамант“ из Зрењанина, „Frikom“ из Београда, „Кикиндски млин“ из Кикинде и др. Своју одлуку Комисија је темељила и на налазима Економске анализе тржишта неспецијализоване трговине на велико и тржишта трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно хране, пића и дувана за тржиште града Београда и тржиште Републике Србије у периоду 2010. – 2012. година, коју је за потребе овог поступка спровео Институт економских наука из Београда.
(више…)