Savet Komisije za zaštitu konkurencije na sednici održanoj 25. decembra 2013. godine, doneo je rešenje kojim je uslovno odobrio koncentraciju, koja nastaje sticanjem kontrole društva „Agrokor“ d.d. iz Republike Hrvatske, nad slovenačkim društvom „Poslovni sistem Mercator“ d.d..

 

Komisija je utvrdila sve činjenice ključne za ocenu da li ova koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti u smislu člana 19. Zakona o zaštiti konkurencije. Prikupljeni su podaci od jednog broja državnih organa, kao što su Agencija za privredne registre, Republički Zavod za statistiku, Poreska uprava Ministarstva finansija, kao i informacije od svih velikih trgovinskih lanaca nacionalnog značaja, koji su aktivni na tržištu predmetne maloprodaje u Republici Srbiji i onih koji imaju regionalni ili lokalni karakter. Komisija je obezbedila izjašnjenje 23 konkurenta različite tržišne snage i različitog stepena njihovog geografskog i teritorijalnog značaja. U ovom postupku obezbeđena su i korišćena izjašnjenja i ocene 25 proizvođača aktivnih u oblasti mlečne industrije, industrije bezalkoholnih pića, industrije mesa, ulja, šećera, konditorskih, kao i hemijskih proizvoda, koji svojim robama snabdevaju kako učesnike koncentracije, tako i njihove konkurente. Komisija je procenila i vertikalne efekte predmetne koncentracije, a u vezi činjenice da je kompanija Agrokor u Republici Srbiji prisutna  preko svoja 22 povezana i aktivna društva, među kojima su i „Dijamant“ iz Zrenjanina, „Frikom“ iz Beograda, „Kikindski mlin“ iz Kikinde i dr. Svoju odluku Komisija je temeljila i na nalazima Ekonomske analize tržišta nespecijalizovane trgovine na veliko i tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana za tržište grada Beograda i tržište Republike Srbije u periodu 2010. – 2012. godina, koju je za potrebe ovog postupka sproveo Institut ekonomskih nauka iz Beograda.
(više…)