kzkКомисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) представила је учесницима на тржишту нове Смернице за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције.

Представљање је било намењено свим учесницима на тржишту ради упознавања са правилима у области заштите конкуренције и смерницама за израду Програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције које је Комисија објавила у децембру прошле године.

На представљању у Београду је учествовало више од 70 представника учесника на тржишту и стручне јавности. Ово је прва у низу радионица коју ће Комисија у сарадњи са ПКС – ом организовати на ову тему јер је важно даље унапређивати знања учесника на тржишту, посебно малих и средњих предузећа на тему политике заштите конкуренције

Досадашња пракса Комисије за заштиту конкуренције показује да до повреда конкуренције често долази због незнања или недовољне упућености учесника на тржишту. На основу овога, препозната је потреба да се код учесника на тржишту подигне ниво свести о потреби и начинима да се пословање усклади са прописима у области заштите конкуренције.

У намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance program), Комисија овим радионицама и смерницама у кратким цртама даје опис и појашњења појединих „корака“ у доношењу таквих програма као и правила заштите конкуренције.