02 « новембар « 2022 « Комисија за заштиту конкуренције
Комисија покренула поступак против привредног друштва Ananas E – Commerce због непријављене концентрације

kzkКомисија за заштиту конкуренције је по службеној дужности покренула поступак против привредног друштва ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Београд, ради испитивања концентрације која је спроведена иако није одобрена у складу са Законом о заштити конкуренције, а која је, према основаној претпоставци, настала стицањем контроле од стране друштва ANANAS E-COMMERCE над привредним друштвом ВЕБСПОТ ДООЕЛ Скопље.

Комисија ће у испитном поступку оценити Законом прописане критеријуме (чл. 19 ЗЗК) којим се утврђује дозвољеност концентрације, а нарочито, околност да се ради о спроведеној а непријављеној концентрацији, што је била обавеза учесника на тржишту. Законом је прописано да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја.

Комисија ће утврдити и битне чињенице, доказе и остале елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере заштите конкуренције, односно мере деконцентрације.

Закључком којим је покренут поступак, позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању правилног чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.

Одржана радионица о изради програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Нишу

kzkКомисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) одржала је треће представљање Смерница за израду програма усклађености пословања са прописима о заштити конкуренције у Нишу.

У намери да учесницима на тржишту помогне у процесу доношења програма усаглашавања пословања са правилима о заштити конкуренције (енг. compliance програм), Комисија овим радионицама и смерницама у кратким цртама даје опис и појашњења појединих „корака“ у доношењу таквих програма као и правила заштите конкуренције.

Следећа радионица ће се одржати 15. новембра у Регионалној привредној комори Јужнобачког управног округа у Новом Саду.