kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције против привредног друштва Glovoapp Tecchnology doo Beograd (Glovo) и у његовим просторијама извршила ненајављене увиђаје.

Комисија је у току спровођења анализе услова конкуренције у области дигиталних платформи за посредовање у продаји и испоруци претежно ресторанске хране и осталих производа, у уговорима које је Glovo закључивао са својим партнерима уочила уговорне одредбе које за последицу могу да имају искључивање или отежавање ширења других, конкурентских платформи, као и одредбе које за последицу могу да имају дискриминацију партнера кроз примену неједнаких услова пословања, што све чини злоупотребу доминантног положаја.

Наиме, поједини уговори и општи услови пословања са партнерима садрже прописану накнаду коју је партнер дужан да плати ако ступа у слична партнерства са другим платформама, односно нуде се високи износи у виду улагања за маркетинг, уз обавезу враћања износа уколико се успостави сарадња са још неком платформом.

Примена неједнаких услова пословања на исте послове са различитим учесницима на тржишту, првенствено се огледа у виду различитих провизија према различитим партнерима, а у зависности од тога да ли сарађују само са Glovom или и са конкурентским платформама.

Укључивањем оваквих ексклузивних клаузула у уговоре са партнерима или разних форми подстицаја или притисака да се задржи ексклузивност могли би се искључити конкуренти са тржишта или смањити њихова могућност да се такмиче, што би у крајњој линији могло довести до виших цена, мањег избора и понуде лошијег квалитета, на штету потрошача.

Друштво Glovo је након преузимања платформе Donesi током 2021. године значајно проширио мрежу пословања и драстично повећао свој тржишни удео и стекао доминантан положај чиме је уједно промењена и структура овог тржишта. Као такав има посебну одговорност у вези са радњама које предузима на тржишту.

Комисија позива сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.