kzkОрганизација за економску сарадњу и развој (Organisation for economic cooperation and development- OECD) заједно са Привредном комором Србије, одржала је конференцију на којој су представљени резулати пројекта OECD-а под називом ,,Правични тржишни услови за конкурентност“.

Члан Савета Комисије, Чедомир Радојчић, учествовао је на панелу посвећеном теми јачања заштите конкуренције у Републици Србији, са посебним освртом на улогу Комисије у повећању нивоа конкурентности националног тржишта и алате које она има на располагању у погледу подизања свести о потреби и начинима усклађивања са правилима заштите конкуренције.

Током конференције, одржане у Привреднoj комори Србије, позитивно је оцењен рад Комисије за заштиту конкуренције, од стране стручњака OECD-а у оквиру презентације који се тицао стања у области конкуренције у Републици Србији.