kzk-oecd-2015
Делегација Комисије за заштиту конкуренције је присуствовала на 14. заседању годишње конференције OECD-а, под називом “Глобални форум о конкуренцији“ на позив Секретаријата OECD-а.

Годишњи скуп је одржан у централи OECD-а, 29. и 30. октобра 2015. године, са основним темама „Повезаност и међуусловљеност политике конкуренције и запослености („Да ли конкуренција доприноси укидању или креирању радних места?“)“ и „Картели – „серијски прекршиоци“ (дискусија по питању систематског понављања картелских договора у појединим секторима привреде)“.

Током првог дана Конференције доминирала је тема која је заокупила подједнако представнике тела за заштиту конкуренције и представнике влада, синдиката и академије. Сесија се фокусирала на теоретске и практичне примере којима је истражено више модела по којима активна политика конкуренције у одређеним сегментима доприноси креирању нових радних места, али у појединим случајевима доводи и до губитка посла.

Другог дана Конференције, наша делегација је учествовала у раду сесије на тему систематског понављања картелских договора у појединим секторима привреде.

Делегација је обавила и низ билатералних разговора са представницима тела за заштиту конкуренције на тему наставка даље сарадње.

Конференцији је присуствало преко 90 делегација тела за заштиту конкуренције из целог света, као и представници међународних институција, академске јавности и пословних удружења.