rccoecdКомисија за заштиту конкуренције Републике Србије домаћин је семинара Регионалног центра OECD-а за конкуренцију који се од 27. до 29. септембра 2016. године одржава у Београду. Комисија је изабрана између великог броја националних тела за заштиту конкуренције које су се пријавиле за домаћина овог престижног скупа.

На предлог Комисије, семинар ће бити посвећен теми јавно заступање/заговарање политике конкуренције (Competition Advocacy). Тема има посебан значај с обзиром да још увек није довољно развијена свест о важности и добробити правила конкуренције, како на нивоу извршне власти, пословне заједнице, судова и академске заједнице, али и код грађана , као потрошача.

Један део програма ће бити посвећен коришћењу истраживања тржишта и секторских анализа у пракси заштите конкуренције. У оквиру наведеног панела ће искусни стручњаци из ове области поделити своја знања и досадашња искуства.

Семинар ће бити прилика за размену искустава земаља са различитим степеном развоја права конкуренције и праксе у његовој примени. Овакви скупови, иначе, су од великог значаја за земље које развијају примену права заштите конкуренције, а у које спада и Србија, као и прилика да се шира јавност упозна са основним питањима конкуренције, њеном значају и утицају на економски напредак друштва.

Организација семинара је још једно признање Комисији за њен рад на међународном плану, а посебно што се организује у години у којој Комисија обележила десет година од њеног оснивања.

На семинару ће учестовати преко 30 учесника из 21 тела за заштиту конкуренције из различитих земаља региона и Европске уније.