kzk

Комисија за заштиту конкуренције је утврдила да је Акционарско друштво за саобраћајну делатност Ниш-експрес Ниш злоупотребило доминантан положај на тржишту изласка на перон аутобуске станице на територији града Ниша, и тиме учинило повреду конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције.

Ниш-експрес ад је, као управљач Аутобуском станицом Ниш, путницима наплаћивао различите цене станичне услуге у вези са возном картом, у зависности од дужине релације путовања.

Поред наведеног, Комисија је утврдила да је Ниш-експрес ад примењивао неједнаке услове пословања и према лицима која су куповала перонску карту. Њима је наплаћиван износ већи од највећег износа станичне услуге у вези са возном картом која обухвата и излазак на перон.

Ниш-експресу је наложено да на име мере заштите конкуренције уплати на рачун буџета Републике Србије износ од 40.726.439,00 РСД, што представља 1,3% од укупног прихода оствареног у Републици Србији у години која претходи години покретања поступка испитивања повреде конкуренције.