kzk

Komisija za zaštitu konkurencije je utvrdila da je Akcionarsko društvo za saobraćajnu delatnost Niš-ekspres Niš zloupotrebilo dominantan položaj na tržištu izlaska na peron autobuske stanice na teritoriji grada Niša, i time učinilo povredu konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Niš-ekspres ad je, kao upravljač Autobuskom stanicom Niš, putnicima naplaćivao različite cene stanične usluge u vezi sa voznom kartom, u zavisnosti od dužine relacije putovanja.

Pored navedenog, Komisija je utvrdila da je Niš-ekspres ad primenjivao nejednake uslove poslovanja i prema licima koja su kupovala peronsku kartu. Njima je naplaćivan iznos veći od najvećeg iznosa stanične usluge u vezi sa voznom kartom koja obuhvata i izlazak na peron.

Niš-ekspresu je naloženo da na ime mere zaštite konkurencije uplati na račun budžeta Republike Srbije iznos od 40.726.439,00 RSD, što predstavlja 1,3% od ukupnog prihoda ostvarenog u Republici Srbiji u godini koja prethodi godini pokretanja postupka ispitivanja povrede konkurencije.