ebrd cpcДруги дан међународне конференције „Институционална изградња националних тела за заштиту конкуренције у Југоисточној Европи” коју је организовала Комисија за заштиту конкуренције у сарадњи са Европском банком за обнову и развој, уз техничку подршку Центра за либерално-демократске студије (ЦЛДС) био је посвећен улози економије у спровођењу политике заштите конкуренције. Важну улогу у томе као и у многим другим питањима у вези спровођења политике конкуренције играју квалитетне економске анализе.

Одржана су четири панела на коме су представљена искуства и економски алати у поступцима анализе тржишта, утврђивања повреде конкуренције и контроли концентрација.

Запажена излагања имали су др Расел Питман (Russell Pitman) из Министарства правде САД, који је представио три најчешће коришћена економска инструмента у анализи повреда конкуренције и Грегор Лангас (Gregor Langus) из Европске комисије који је говорио о томе зашто су економске анализе основне алатке за ефикасну политику заштиту конкуренције. Јелена Граховац из Сектора за економске анализе Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије представила је искуства запослених након првих економских и економетријских тренинга. Руководилац Сектора за економске анализе др Синиша Милошевић имао је излагање на тему „Аланлиза кретања цена као алат за дефинисање релевантног тржишта“, док је Дајана Муженич-Абрамович из словеначке Агенције за заштиту конкуренције говорила је о квантитативним економским тестовима за дефинисање релевантног тржишта. Раду Паун (Radu Paun) из Већа за конкуренцију Румуније упознао је учеснике конференције са економским инструментима које примењује ово тело у контексту мерења конкурентског притиска у одабраним секторима привреде. Газмир Мани (Gazmir Mani) из алабанског тела представио је случај злоупотребе доминатног положаја на тржишту мобилне телефоније. Ким О’Саливан (Kim O’Sullivan) из ЕБРД-a дала је виђење улоге економије у праву и политици заштите конкуренције у циљу побољшања инвестиционог амбијента у региону.

ebrd cpcТела за заштиту конкуренције често користе и инструменте за праћење тржишта (секторске анализе, студије, извештаје, истраживања и сл.) са циљем откривања евентуалних слабости тржишта, односно постојања услова за повреде конкуренције.