ebrd cpcDrugi dan međunarodne konferencije „Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi” koju je organizovala Komisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, uz tehničku podršku Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS) bio je posvećen ulozi ekonomije u sprovođenju politike zaštite konkurencije. Važnu ulogu u tome kao i u mnogim drugim pitanjima u vezi sprovođenja politike konkurencije igraju kvalitetne ekonomske analize.

Održana su četiri panela na kome su predstavljena iskustva i ekonomski alati u postupcima analize tržišta, utvrđivanja povrede konkurencije i kontroli koncentracija.

Zapažena izlaganja imali su dr Rasel Pitman (Russell Pitman) iz Ministarstva pravde SAD, koji je predstavio tri najčešće korišćena ekonomska instrumenta u analizi povreda konkurencije i Gregor Langas (Gregor Langus) iz Evropske komisije koji je govorio o tome zašto su ekonomske analize osnovne alatke za efikasnu politiku zaštitu konkurencije. Jelena Grahovac iz Sektora za ekonomske analize Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije predstavila je iskustva zaposlenih nakon prvih ekonomskih i ekonometrijskih treninga. Rukovodilac Sektora za ekonomske analize dr Siniša Milošević imao je izlaganje na temu „Alanliza kretanja cena kao alat za definisanje relevantnog tržišta“, dok je Dajana Muženič-Abramovič iz slovenačke Agencije za zaštitu konkurencije govorila je o kvantitativnim ekonomskim testovima za definisanje relevantnog tržišta. Radu Paun (Radu Paun) iz Veća za konkurenciju Rumunije upoznao je učesnike konferencije sa ekonomskim instrumentima koje primenjuje ovo telo u kontekstu merenja konkurentskog pritiska u odabranim sektorima privrede. Gazmir Mani (Gazmir Mani) iz alabanskog tela predstavio je slučaj zloupotrebe dominatnog položaja na tržištu mobilne telefonije. Kim O’Salivan (Kim O’Sullivan) iz EBRD-a dala je viđenje uloge ekonomije u pravu i politici zaštite konkurencije u cilju poboljšanja investicionog ambijenta u regionu.

ebrd cpcTela za zaštitu konkurencije često koriste i instrumente za praćenje tržišta (sektorske analize, studije, izveštaje, istraživanja i sl.) sa ciljem otkrivanja eventualnih slabosti tržišta, odnosno postojanja uslova za povrede konkurencije.