2023

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima od 11.05.2023. godine

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima od 05.10.2023. godine

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Mišljenje na Predlog uredbe o privremenoj meri utvrđivanja prioriteta u železničkom saobraćaju od 24.03.2023. godine

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici

Mišljenje na Nacrt zakona o intreroperabilnosti železničkog sistema od 01.03.2023. godine

Mišljenje na Predlog Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Mišljenje na Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama

2022

Mišljenje na Predlog uredbe o privremenoj meri utvrđivanja prioriteta prevoza u železničkom saobraćaju koji se obavlja na mreži pruga Republike Srbije

Mišljenje na Predlog uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta od 08.09.2022. godine

Mišljenje na Predlog uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta od 04.10.2022. godine

2021

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici

Mišljenje na Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od 19.08.2021.

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od 15.06.2021.

Mišljenje na Nacrt zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda od 13.05.2021.

Mišljenje na Nacrt zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda od 16.04.2021.

Mišljenje na Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije

2020

Mišljenje na Nacrt zakona o registru administrativnih postupaka

2019

Mišljenje na Nacrt zakona o uslugama

Mišljenje na Nacrt zakona o žigovima

Mišljenje na Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima otpočinjanju komunalnih delatnosti

Mišljnje na zakonodavni okvir kojim se uređuje tržište cigareta i duvanskih proizvoda

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju II

2018

Mišljenje na Nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja II

Mišljenje na Nacrt Zakona o agencijskom zapošljavanju

Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Mišljenje na Predlog uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima

2017

Mišljenje na Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Mišljenje na Nacrt Zakona o železnici

Mišljenje na Predlog Zakona o poštanskim uslugama

2016

Mišljene na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima

2015

Mišljenje na Zakon o osiguranju

Mišljenje na Nacrt zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Mišljenje na Nacrt Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, mart 2015. godine

Mišljenje na Nacrt Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, jun 2015. godine

Mišljenje na Nacrt Zakona o udžbenicima

Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Mišljenje na Nacrt Zakona o trgovačkom brodarstvu

Mišljenje na Nacrt Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju

Mišljenje na Predlog Zakona o ulaganjima

Mišljenje na Nacrt Zakona o uslugama

Mišljenje na Nacrt zakona o zadrugama

Mišljenje na Nacrt Zakona o opštem upravnom postupku

2014

Mišljenje na Nacrt Zakona o udžbenicima

Mišljenje u vezi sa izradom podzakonskih akata po Zakonu o privatnom obezbeđenju (Službeni glasnik RS“ br. 104/2013) na zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova

2013

Mišljenje na Nacrt Zakona o javnom informisanju i medijima

Mišljenje na Nacrt Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Mišljenje na Nacrt Strategije zaštite potrošača u Republici Srbiji

Mišljenje na Javni poziv za nabavku regresiranog goriva

Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona privatizaciji

Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza

Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju

2012

Mišljenje na Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

Mišljenje na Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (najniža cena međumesnog prevoza po putnom kilometru – cena obuke kandidata za vozače)

Mišljenje na Nacrt Zakona o javnim nabavkama

Mišljenje na Nacrt zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Mišljenje na Radnu verziju Zakona o prekršajima

Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini

Mišljenje na Odluke Vlade Republike Srbije o određivanju najniže cene teorijske i praktične obuke kandidata za vozače i najniže cene za polaganje vozačkog ispita

2011

Mišljenje na Nacrt Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Mišljenje o uticaju na konkurenciju odredbi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje na listu lekova

Mišljenje na Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Službeni glasnik RS“, broj 97/2010)

Mišljenje na Zakon o izmenama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, broj 101/10)

Mišljenje na Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte („Službeni glasnik RS“, broj 62/2011)

2010

Mišljenje na član 9. Predloga Zakona o pivu

Mišljenje na Nacrt Zakona o elektronskim komunikacijama

2009

Mišljenje u vezi Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva za jesenju setvu 2009.

Mišljenje na Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Mišljenje na član 108. Zakona o obaveznom osiguranju

Mišljenje na kriterijume za ocenjivanje ekonomski najpovoljnije ponude koje utvrđuju zdravstvene ustanove kod javne nabavke lekova

Mišljenje na Nacrt Zakona o udžbenicima

2007

Mišljenje o primeni odredaba Zakona o zaštiti konkurencije na koncentracije sprovedene u procesu privatizacije