FICKomisija za zaštitu koonkurencije Republike Srbije u saradnji sa Svetskom bankom (Međunarodna finansijska korporacija – IFC) i Republičkim sekretarijatom za javne politike organizovala je dvodnevni seminar „Analiza efekata propisa na tržišta i konkurenciju“.

Glavni cilj seminara bio je pružanje podrške predstavnicima institucija Vlade Republike Srbije za bolju primenu analize efekata propisa u svrhu utvrđivanja i procene potencijalnih tržišnih ograničenja, te unapređenja kvaliteta i delotvornosti zakona i drugih propisa. Na seminaru su predstavljena i međunarodna iskustva integrisanja principa zaštite konkurencije u propise koji se izrađuju.

Učesnicima seminara su se obratili član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Mirjana Mišković – Vukašinović, v.d. direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić, Macej Drozd (Maciej Drozd), ekonomista Svetske banke, kao i tim lider Svetske banke Eugenij Osmočesku (Eugeniu Osmochescu).

Na organizovanim panelima, iskustva Komisije je, kroz uspešnu prezentaciju prezentovao član Saveta Komisije Marko Obradović, na temu „Kako Komisija za zaštitu konkurencije i Republički sekretarijat za javne politiku podstiču izradu propisa kojima se pospešuje biznis i konkurencija“, dok je član Saveta Komisije dr Veljko Milutinović govorio na temu „Pravila kojima se jača dominacija ili ograničava ulazak na tržište“. Predstavnici Federalne komisije za zaštitu konkurencije Meksika Rodrigo Rios (Rodrigo Rios) i Nacionalne komisije za unapređenje regulatornog okvira Meksika Francisko Para (Francisco Parra) su izneli iskustva Meksika u usklađivanju zakonodavnog okvira sa konkurentskim principima. Inače, Meksiko u ovoj oblasti važi za jednog od svetskih lidera. Tanja Begazi (Tania Begazo), glavni ekonomista Svetske banke predstavila je primere sa kojim se ova međunarodna institucija susretala u pokušaju da, kroz brojne projekte u svetu, utiče na donošenje zakona koji ne ograničavaju konkurenciju.

Drugi dan seminara je organizovan kao interaktivna radionica na kojoj su razmenjena iskustva na temu obezbeđivanja unošenja konkurentskih odredbi u propise. Predstavnici Federalne komisije za zaštitu konkurencije Meksika i Nacionalne komisije za unapređenje regulatornog okvira Meksika predstavili su detalje alata koje koriste.

Ovaj događaj deo je Projekta za unapređenje investicione klime u Republici Srbiji, koji sprovodi Međunarodna finansijska korporacija, u saradnji sa Fondom za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva i Britanskom ambasadom u Beogradu.