15-09-2015-0

У Привредној комори Србије одржана је стручна конференција поводом завршетка пројекта „Јачање капацитета Комисије за заштиту кокуренције“ који је финасирала Европска унија.

У уводном делу Конференције потписан је Споразум о сарадњи Комисије за заштити конкуренције и Привредне коморе Србије. Овим Споразумом, наставља се унапређивање досадашње успешне сарадње Комисије и Привредне коморе на пољу заштите конкуренције ради ефикасног деловања тржишта производа и услуга. Пословна заједница кроз сарадњу Привредне коморе и Комисије за заштиту конкуренције ће ићи у корак са европским стандардима на пољу права и политике конкуренције, што представља битан сегмент процеса приступања у пуноправно чланство у Европској унији.

Главне теме током конференције су биле представљање модела корпоративне одговорности, као и принципи и могућности имунитета од казни (leniency програм). Модел корпоративне одговорности представља систем интерних правила које компанија усваја и примењује у циљу поштовања правила конкуренције, а како би избегле високе казне које су прописане за случајеве нарушавања, ограничавања или спречавања конкуренције на тржишту.

conf-2Председник Комисије за заштиту конкуренције, доц. др Милоје Обрадовић је рекао да ће се у наредном периоду Комисија, пре свега, борити против картела и злоуотребе доминантног положаја – проблема који имају и друге земље, који је највише заступљен тамо где се одвијају значајне пословне активности. Како је објаснио, циљ Комисије није да кажњава учеснике на тржишту, већ да они поштују стандарде пословања. Подсећајући на преговарачко Поглавље 8 које регулише област конкуренције, Обрадовић наглашава да је у Србији заштита конкуренције у највећој мери усклађена са законодавством ЕУ.

Завршна конференција је уједно послужила да се сумирају резултати овог успешног пројекта али и као оквир за размену знања ради унапређења политике заштите конкуренције у Србији, као једне од најважнијих политика за функционисање слободног тржишта.

Као најважнији резултати пројекта, наведени су увођење електронског система за управљање предметима и оперативне базе података, израда стратешког плана Комисије за наредни период, као и комуникационе стратегије, али и финализација „Приручника за поступање“ који прописује све кораке у процедурама из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. Такође реализовано је мноштво обука, радионица и симулација како би се запослени стручна лица Комисије припремили за успешно обављање ненајављених увиђаја (dawn-raid). Први ненајављени увиђају су успешно извршени и што је посебно позитивно наглашено од стране представника Делегације ЕУ – коришћена је софистицирана опрема и форензички софтвер (набављени у оквиру истог ИПА програма из кога се финансирао цео Пројекат). Поред Стратешког план развоја и Комуникационе стратегије, припремљен је и план заступања (advocacy) Комисије која је почела да се примењује и даје прве резултате у комуницирању са јавностима и заступању политике и права конкуренције код државних органа, стручне и опште јавности. Успешно су организоване Јесења школа конкуренције и обуке стручних лица из Привредне коморе, који ће бити у могућности да пруже релевантне информације пословној заједници о праву и политици конкуренције. Конференција је послужила за представљање и увођење модела корпоративне одговорности, чијом применом се умањује неизвесност са којом се суочавају учесници на тржишту, а предупређују недозвољена понашања што доводи до јачања конкуренције, односно до повећања економске ефикасности и понуде квалитетнијих роба и услуга.

conf-1На конференцији су учествовали и Фрејк Јанмат шеф одељења за европске интеграције и економска питања Делегације Европске уније у Србији, Андреј Плахутник вођа пројекта, чланови Савета Комисије, као и представници пословних удружења и компанија.

Пројекат је реализован од септембра 2012. до септембра 2015. У складу са обавезама из Споразума о стабилизацији и придруживању, пројекат се фокусирао на техничку и оперативну подршку Комисији како би се појачали њени капацитети за спровођење политике заштитите конкуренције у Србији.