septembar « 2017 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2017 » septembar
EPS Distribucija postupila po nalozima Komisije

kzk-ekofOperator distributivnog sistema „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd je, postupajući po rešenju Komisije za zaštitu konkurencije od 23.12.2016. godine, postupio po svim nalozima Komisije, čime je sproveo mere otklanjanja povrede konkurencije u rokovima određenim za njihovo izvršenje.

Na taj način je obezbeđeno jednako postupanje prema svim učesnicima na tržištu koji su korisnici distributivnog sistema, a time i mogućnost za ostvarivanje efektivne konkurencije na tržištu snabdevanja električnom energijom.

Komisija ovom prilikom posebno ukazuje na važnost raspolaganja setom zakonskih instrumenata koji joj omogućavaju da sprovede efektivnu zaštitu konkurencije i da obaveže učesnike na tržištu da usklade svoje ponašanje sa temeljima tržišne ekonomije, sa ciljem ostvarenja ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi za potrošače.

Saradnja na unapređenju zaštite konkurencije

kzk-ekofPredstavnici Privredne komore Srbije učestvovaće u Radnoj grupi za izradu zakona o zaštiti konkurencije i nastojati da u novo zakonsko rešenje budu implementirani stavovi privrednika, dogovoreno je danas na sastanku Marka Čadeža, predsednika PKS i dr Miloja Obradovića, predsednika Komisije za zaštitu konkurencije.

PKS je, nakon što je Komisija najavila rad na izradi novog zakona, pokrenula dijalog sa privredom sa ciljem unapređenja zakonskog okvira politike zaštite konkurencije i obezbeđenja stabilnog, predvidivog i stimulativnog privrednog ambijenta.

„PKS je jedina asocijacija privrede koja ima Sporazum o saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije, aktivna je na unapređenju politike zaštite konkurencije u Srbiji i poštovanje ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu, informisanju i edukaciji privrednika, kako bi što efikasnije primenjivali propise u toj oblasti“, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS.

U interesu srpske privrede je da Komisija raspolaže instrumentima kojima može da pruži efektivnu zaštitu konkurencije, a koja je temelj tržišne ekonomije i omogućava efikasnije korišćenje postojećih resursa, bolju ponudu, kvalitet i dobrobit potrošača, rekao je dr Miloje Obradović i dodao da će Komisija i nadalje biti stabilan i predvidiv partner privredi Srbije u unapređenju poslovnog ambijenta.

Komisija proširuje saradnju sa regulatorima

kzk-ekofU prostorijama Komisije za zaštitu konkurencije održan je zajednički sastanak predsednika Komisije dr Miloja Obradovića, zamenika predsednika Saveta REM-a Gorana Petrović, dr Vladice Tintora, direktora RATEL-a i njihovih saradnika.

Konstatovano je da, iako ove institucije dobro sarađuju, još uvek postoji prostor za unapređenje te saradnje. Dogovoreni su i konkretni koraci koji će obezbediti još veću efikasnost u zajedničkim aktivnostima, što će za rezultat imati i kvalitetniji rad svake institucije ponaosob.

Intenziviranje saradnje Komisije i Američke privredne komore u Srbiji

kzk-amchamPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović razgovarao je sa izvršnom direktorkom Američke privredne komore u Srbiji Verom Nikolić Dimić.

Dr Obradović upoznao je gošću sa dosadašnjim aktivnostima, kao i planovima Komisije na unapređenju politike zaštite konkurencije. Poseban akcenat bio je na detaljima vezanim za pripremu nove zakonske regulative koja se odnosi na oblast politike zaštite konkurencije.

Tokom razgovora zajednički je ocenjeno kao vrlo dobro rešenje da u kreiranju novog Zakona o zaštiti konkurencije aktivno, pored stručne javnosti, učestvuju i domaći i strani privrednici koji posluju u Srbiji.

Naglašena je i važnost intenzivnije saradnje na polju dodatne edukacije svih privrednih subjekata u Srbiji po pitanjima prava i politike zaštite konkurencije. U tom smislu, Američka privredna komora biće, kako je dogovoreno, uključena u sve aktivnosti Komisije koje za cilj imaju promociju politike zaštite konkurencije.

Američka privredna komora u Srbiji broji preko 190 članica. Deo je mreže Američkih privrednih komora u Evropi, koju čine 45 komora, sa preko 16.000 kompanija članica koje zajedno zapošljavaju preko četiri miliona ljudi u Evropi.

Nacrt uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je pripremila Nacrt uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom uredi uslove za izuzeće od zabrane sporazuma koja se odnosi na transfer tehnologije, imajući u vidu specifičnost navedene oblasti, kao i činjenicu da postojeće uredbe ne izuzimaju od zabrane ove vrste sporazuma.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 12. do 27. septembra 2017. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst nacrta uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.

Nacrt uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je pripremila Nacrt uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom uredi uslove za izuzeće od zabrane sporazuma u oblasti železničkog i drumskog saobraćaja i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima, uzimajući u obzir specifična obeležja sektora saobraćaja, a koji nisu uređeni opštim pravilima zaštite konkurencije.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 12. do 27. septembra 2017. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst Nacrta uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.

PKS aktivan partner u pripremi novog zakona

kzk-ekofPrivredna komora Srbije najavila je aktivno učešće u svim aktivnostima na pripremi nacrta novog zakona o zaštiti konkurencije, koje je, početkom godine, inicirala Komisija za zaštitu konkurencije.

Nakon što je Komisija za zaštitu konkurencije objavila da će se raditi na unapređenju postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije, prema ustaljenoj proceduri zakonodavnih aktivnosti PKS, obratili smo se našim članicama sa predlogom da dostave svoje komentare na postojeći Zakon o zaštiti konkurencije, u cilju prikupljanja smernica i stavova privrede po pitanju Zakona. Ističemo da smo u obraćanju našim članicama po ovoj temu posebno istakli činjenicu o saradnji Privredne komore Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije, potpisanom Memorandumu o saradnji dve institucije i nedvosmisleno izneli predlog da prikupljene stavove članica PKS dostavimo Komisiji, naglašava se u dopisu koji je predsednik PKS, Marko Čadež, uputio predsedniku Komisije za zaštitu konkurencije, dr Miloju Obradoviću.

Ambasador Republike Koreje u poseti Komisiji

AFTERMARKETSPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je ambasadora Republike Koreje u Srbiji Deđong Jua (YOO Dae Jong).

Dr Obradović je Njegovoj ekselenciji predstavio nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije i upoznao ga sa dosadašnjim aktivnostima, kao i planovima koji za cilj imaju unapređenje i promociju politike zaštite konkurencije u Srbiji.

Predsednik Komisije je, takođe, izrazio želju da Ambasada Republike Koreje u Beogradu prenese veliku zainteresovanost Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije za intenziviranje saradnje sa Komisijom za fer trgovinu Koreje (Korea Fair Trade Commission), a koja važi za jednu od najefikasnijih na svetu.

Korejski ambasador zahvalio se na pozivu i predložio otpočinjanje konkrentne saradnje kroz angažovanje eksperta iz korejskog tela za zaštitu konkurencije, koji bi održao radionicu u Beogradu na teme zaštite konkurencije, do kraja ove godine.

Takođe, Njegova ekselencija je izrazila zadovoljstvo zbog pokrenute inicijative Komisije za zaštitu konkurencije, a koja bi mogla da rezultira intenzivnijom saradnjom i razmenom iskustava dva tela, sve u cilju unapređenja privrednog ambijenata u Srbiji.