2017 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » » 2017 (Page 2)
Ekspertska misija EK u Komisiji

EKKomisija za zaštitu konkurencije bila je domaćin ekspertske misije Evropske komisije koja, od 13. novembra 2017. godine razgovara sa institucijama Republike Srbije, u cilju pružanja saveta vezanih sa ispunjavanjem prelaznih mera koje se odnose na medije. Ovi razgovori vode se sa ciljem što kvalitetnijih pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji u okviru Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava).

Na sastanku su predstavnici Komisije upoznali ekspertsku misiju sa ulogom i nadležnostima Komisije za zaštitu konkurencije koja su vezana za pitanja kontrole koncetracija, vlasništva u medijima, njenu ulogu u izradi i primeni medijske strategije, načinu funkcionisanja ključnih institucija i regulatornih tela u pogledu implementacije politike u ovoj oblasti i drugim otvorenim pitanjima.

Posebno je naglašeno da Komisija u kontroli objedinjavanja osnivačkih, odnosno upravljačkih prava u medijima postupa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije i da, u tom smislu, medijski pluralizam sadržaja nije kriterijum koji Komisiju opredeljuje prilikom ocene dozvoljenosti koncentracije, jer je to pitanje u nadležnosti drugih regulatora i resornog ministarstva.

Delegacije su predvodili član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić i Frančesko Skijakitano (Francesco Sciacchitano), šef ekspertske misije Evropske komisije.

„Bela knjiga“ konstatuje napredak u radu Komisije

FICSavet stranih investitora (FIC) u Srbiji predstavio je tradicionalno izdanje „Bele knjige“ za 2017. godinu, prikaz viđenja poslovne klime, kao i preporuke za njeno unapređenje iz ugla ulagača.

U ovom dokumentu se i ove godine konstatuje značajan napredak u radu Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i pozdravljaju najave daljeg unapređenja zakonodavnog okvira, što će omogućiti još efikasnije sprovođenja politike zaštite konkurencije u Srbiji.

Prema oceni Saveta stranih investitora: „Obim aktivnosti Komisije u različitim oblastima njene nadležnosti, kao i spremnost za korišćenje složenih mehanizama koji su joj na raspolaganju u skladu sa Zakonom, predstavljaju značajan napredak u odnosu na prethodni period. Takođe, Komisija je u postupcima ispitivanja povreda konkurencije i složenijih koncentracija počela sa primenom ekonomskih analiza u svrhu dokazivanja postojanja povrede. Ovo ukazuje na određeni napredak u kvalitetu samog procesa donošenja odluka Komisije posebno kod dokazivanja složenijih povreda“.

Preporuka investitora je da Komisija nastavi sa donošenjem podzakonskih akata koja definišu određene kategorije od ključne važnosti za upotpunjavanje pravnog okvira zaštite konkurencije, kao i izradom jasnih smernica i uputstva koja sadrže način primene određenih odredaba Zakona.

Takođe, u poređenju sa prethodnim godinama, Komisija je jasno uložila značajan trud u razvoju politike zaštite konkurencije („competition advocacy”). Naime, očigledno je da je Komisija počela da objavljuje svoja mišljenja i odluke, da češće izdaje obaveštenja o svojim aktivnostima na zvaničnoj internet stranici i da organizuje promotivne aktivnosti. Ovo poboljšanje rada Komisije važno je jer ono doprinosi opštem poboljšanju postojećeg pravnog okvira i omogućava bolje razumevanje pravila konkurencije, aktivnosti i značaja Komisije od strane javnosti i medija, istovremeno podižući nivo svesti o generalnoj potrebi za pravilima konkurencije i njihovom značaju – navodi se u „Beloj knjizi“.

Zaštita konkurencije i borba protiv korupcije u postupcima javnih nabavki

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na dvodnevnoj radionici “Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja je, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji,  održana 6. i 7. novembra 2017. godine  u Vrdniku.

Pored Komisije za zaštitu konkurencije, na radionici su učestvovali i predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Teme prvog dana radionice bile su povezana lica i zaštita podataka, sukob interesa, kao i pravna zaštita. Komisija za zaštitu konkurencije predstavila je svoju ulogu u sprečavanju povreda konkurencije u javnim nabavkama. Drugog dana, više pažnje bilo je posvećeno modalitetima za jačanje saradnje između institucija.

Na osnovu Sporazuma o saradnji koji je Komisija za zaštitu konkurencije, novembra prošle godine, potpisala sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, a u susret novom Zakonu o javnim nabavkama, prepoznata je potreba za unapređenjem funkcionisanja, usaglašavanjem stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i zajedničkim učešćem u aktivnostima koje doprinose afirmaciji politika koje sprovode ova tela.

Železnice Srbije ispunile obaveze po zahtevu Komisije

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije obustavila je postupak pokrenut po službenoj dužnosti protiv Akcionarskog društva „Železnice Srbije“ iz Beograda, nakon što je postupilo po svim obavezama određenim Zaključkom o prekidu postupka od 19.01.2016. godine, a čime je sprovelo mere otklanjanja povrede konkurencije.

Akcionarsko društvo „Železnice Srbije“ je ispunjavanjem obaveza po navedenom zaključku Komisije omogućilo pristup i korišćenje železničke infrastrukture i drugim privrednim subjektima zainteresovanim za obavljanje delatnosti prevoza robe železnicom koji ispunjavaju potrebne uslove, čime je uspostavljena efektivna konkurencije na relevantnom tržištu upravljanja železničkom infrastrukturom .

Komisija i ovom prilikom posebno ukazuje na važnost raspolaganja setom zakonskih instrumenata koji joj omogućavaju da sprovede efektivnu zaštitu konkurencije i da obaveže učesnike na tržištu da usklade svoje ponašanje sa temeljima tržišne ekonomije, sa ciljem ostvarenja ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi za potrošače.

Komisija utvrdila zloupotrebu dominantnog položaja preduzeća Inter Turs Plus

kzk-ekofSavet Komisije za zaštitu konkurencije doneo je 23.10.2017. godine rešenje kojim se utvrđuje da je Inter Turs Plus d.o.o., kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Topoli zloupotrebio dominantan položaj.

Komisija je utvrdila da je Inter Turs Plus svoj dominantan položaj zloupotrebio nametanjem i naplaćivanjem nepravično visoke cene pružanja stanične usluge prijema i otpreme autobusa (peronizacije) u međumesnom saobraćaju na autobuskoj stanici u Topoli.

Povećanje troškova svim prevoznicima koji koriste autobusku stanicu u Topoli, dovelo je do povećanja cene prevoza putnika na određenim linijama koje saobraćaju kroz autobusku stanicu u Topoli, pa čak do ukidanja određenih linija. Ovim su negativni efekti nametanja viših troškova prevoznicima preneti i na putnike kao krajnje korisnike usluge prevoza, u vidu povećanja cene karte za prevoz, kao i u vidu smanjenja mogućnosti izbora polazaka i prevoznika sa ili na autobusku stanicu u Topoli.

Ovom tržišnom učesniku izrečena je mera zaštite konkurencije u visini od dvestotine trideset dve hiljade dinara koju je dužan da uplati u budžet Republike Srbije, kao i mere ponašanja u cilju usklađivanja poslovanja sa Zakonom.

Iskustva Republike Koreje u zaštiti konkurencije

kzk-korejaKomisija za zaštitu konkurencije i Ambasada Republike Koreje organizovale su seminar na temu „Iskustva u sprovođenju politike zaštite konkurencije u Republici Koreji i Republici Srbiji“.

Ovaj događaj za cilj je imao sticanje većih znanja ne samo zaposlenih, već i drugih zainteresovanih, o dobrim svetskim praksama u primeni politike zaštite konkurencije.

Skup su otvorili predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, Nj.E. ambasador Republike Koreje Ju Deđong i Radica Nusdorfer, šefica ekonomskog sektora i evropskih integracija pri Delegaciji Evropske unije u Srbiji.

Predsednik Obradović, tom prilikom, je istakao da je zajednička posvećenost ostvarivanju uslova za efektivnu konkurenciju kao i bliskost i prijateljstvo ono što spaja korejsko i srpsko telo za zaštitu konkurencije.

- Svesni smo da moramo da intenziviramo međunarodnu saradnju, jer je ta saradnja, u vremenu kada su tržišni učesnici ne samo regionalnih, već i svetskih razmera, ključ uspeha u borbi koju zajednički vodimo za ravnopravne tržišne uslove za sve, rekao je dr Obradović.

Nj.E. Ju Deđong je naglasio da ono što Republika Koreja želi da podeli sa Srbijom, kroz organizaciju ovakvih seminara je da je njegova zemlja dokaz da snažna ekonomija nije slučajnost, već rezultat dobrih javnih politika i upravljanja, kao i efikasnih institucija.

- Verujem da su naša iskustva korisna Srbiji, u funkciji njenog ekonomskog razvoja i dalje evropske integracije, naveo je Nj.E. ambasador Ju Deđong.

Šefica ekonomskog sektora i evropskih integracija pri Delegaciji EU u Srbiji Radica Nusdorfer konstatovala je da je Srbija dosta odmakla u sprovođenju politike zaštite konkurencije i da su propisi u Srbiji koju regulišu tu oblast u velikoj meri usklađeni sa evropskim zakonodavstvom.

- Sprovedena su dva projekta tehničke pomoći Evropske unije Srbiji, a priprema se i treći, a kako bi se bolje primenili standardi i pravila za zaštitu konkurencije, kazala je Nusdorfer.

Prezentacije su održali generalni direktor državne agencije Republike Koreje KOTRA u Srbiji, Li Sung-gi, An Bjong-gju, predstavnik tela za fer trgovinu Republike Koreje pri Ambasadi Republike Koreje u Briselu i dr Veljko Milutinović, član Saveta Komisije.

Posebna pažnja bila je posvećena sprovođenju leniency programa u Republici Koreji. Republika Koreja nalazi se, inače, u samom vrhu po efikasnosti u primeni politike zaštite konkurencije. Pri tom, preko 70 odsto okončanih postupaka zbog povrede konkurencije sprovedeno je upravo zahvaljujući uspešnosti leniency programa, a koje telo za zaštitu konkurencije Republike Koreje primenjuje od 1997. godine.

Nastavlja se postupak po prijavi koncentracije društva Compagnie des Levures Lesaffre S.A. i Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o

kzk-ekofZaključkom predsednika Komisije od 10. oktobra 2017. godine, nastavljen je po službenoj dužnosti postupak pokrenut po prijavi koncentracije privrednog društva Compagnie des Levures Lesaffre S.A., Francuska, koja nastaje sticanjem pojedinačne kontrole nad privrednim društvom Alltech RS Fermentaciona Industrija d.o.o. Senta.

U ispitnom postupku, Komisija će ispitati da li predmetna koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti iz člana 19. Zakona o zaštiti konkurencije, odnosno da li bi se sprovođenjem koncentracije značajno ograničila, narušila ili sprečila konkurencija na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Komisija će sprovesti sve potrebne radnje i utvrditi sve činjenice i izvesti dokaze neophodne za definisanje relevantnog/ih tržišta, strukturu relevantnog/ih tržišta, stepen koncentrisanosti relevantnog/ih tržišta, identifikaciju stvarnih i potencijalnih konkurenata, položaj na tržištu učesnika u koncentraciji, pravne i druge prepreke za ulazak na relevantna tržišta, interese korisnika, itd.

Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim informacijama koje mogu doprineti pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da ih u najkraćem mogućem roku dostave Komisiji na adresu Savska 25/IV, Beograd.

Predsednik Komisije razgovarao sa šeficom Pregovaračkog tima Srbije

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović razgovarao je sa šeficom Pregovaračkog tima Srbije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji dr Tanjom Miščević. Sastanku su prisustvovali i članovi Saveta Marko Obradović i dr Veljko Milutinović.

Dr Obradović je upoznao gošću sa dosadašnjim aktivnostima i planovima Komisije na unapređenju politike zaštite konkurencije, a posebno o aktivnostima u procesu pregovora u okviru Poglavlja 8 – Politika zaštite konkurencije. Ukazao je da je Komisija u potpunosti ispunila dosadašnje planove vezane za unapređenje podzakonskog okvira, kao i da je, u cilju što kvalitetnije javne rasprave, produžila rok za dostavu komentara i mišljenja na nacrte Uredbe o sporazumima o transferu tehnologije i Uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane.

Predsednik Komisije, je takođe, najavio mogućnost osnivanja regionalnog Foruma za zaštitu konkurencije sa sedištem u Beogradu čiji bi pokrovitelj bila Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Na sastanku je dr Miščević posebno ukazano na aktivnosti vezane za pripremu novog zakonskog okvira koji se odnosi na oblast politike zaštite konkurencije. Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a koju, između ostalih, čine predstavnici Komisije, stručnih udruženja iz oblasti privrede i civilnog sektora, ima za cilj da na inkluzivan i transparentan način ponudi novo zakonsko rešenje kojim će se dalje razviti mehanizmi za efektivan rad Komisije.

Obostrano je zaključeno da je u interesu celog društva da Komisija raspolaže instrumentima kojima može da pruži efektivnu zaštitu konkurencije i time dodatno podstakne razvoj konkurentnosti srpske ekonomije, a bez koje Srbija neće moći da izvuče maksimalnu korist za svoje građane i privredu u procesu priključenja Evropskoj uniji.

Dr Miščević je istakla da je politika zaštite konkurencije u Srbiji, a posebno rad Komisije za zaštitu konkurencije, visoko ocenjen kako od strane Tima koji u ime Srbije vodi pregovore o priključenju EU, tako i od strane administracije u Briselu. S tim u vezi, naglasila je da je u okviru Poglavlja 8, politika zaštite konkurencije i rad Komisije za zaštitu konkurencije u poslednjem Izveštaju Evropske komisije, ali i u neformalnim kontaktima sa predstavnicima EK, ocenjen kao jedan od delova srpske administracije koji je najviše usaglašen sa pravnim tekovinama Evropske unije. U tom smislu snažno je podržala i istakla važnost daljeg unapređenja rada Komisije, a posebno je pohvalila inkluzivnost i transparentnost procesa izrade novog Zakona o zaštiti konkurencije.

Učešće civilnog sektora u izradi novog zakona

kzk-amchamPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović razgovarao je sa direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milanom Antonijevićem.

Dr Obradović je upoznao gosta sa dosadašnjim aktivnostima, kao i planovima Komisije na unapređenju politike zaštite konkurencije. Poseban akcenat bio je na detaljima vezanim za pripremu nove zakonske regulative koja se odnosi na oblast politike zaštite konkurencije.

Tim povodom na sastanku je dogovoreno da i predstavnici civilnog sektora aktivno uzmu učešća u izradi zakona i da svojom ekspertizom doprinesu što kvalitetnijim rešenjima i razvoju prakse Komisije za zaštitu konkurencije, naročito u oblasti zaštite ljudskih prava.

U interesu je potrošača i srpske privrede da Komisija, pored instrumenata kojima može da pruži efektivnu zaštitu konkurencije, konstantno unapređuje procedure i procese svog rada, posebno vodeći računa o poštovanju ljudskih prava.

Komisija pokrenula postupak protiv Sirmiumbus d.o.o.

sirmiumbusKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je 22. septembra 2017. godine postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv društva Sirmiumbus d.o.o. iz Sremske Mitrovice.

Komisija će u toku postupka ispitati da li je navedeno društvo, kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Sremskoj Mitrovici, zloupotrebilo dominanatan položaj naplaćivanjem   različitih cena za peronsku kartu za međunarodne linije drugim prevoznicima.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu: Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.