kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je, po službenoj dužnosti, postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv SERBIA BROADBAND – SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD, a radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Analizom izveštaja o izvršavanju uslova određenih rešenjem Komisije broj 6/0-03-01/2017-26 od 13.03.2017. godine društvu SBB, kojim je uslovno odobreno sprovođenje koncentracije koja nastaje sticanjem kontrole društva SBB nad privrednim društvom Interaktivne kablovske objedinjene mreže – I.KOM d.o.o, Komisija je došla do saznanja da je društvo SBB, 1. januara 2018. godine povećalo naknadu za mesečno održavanje kablovskog distribucionog sistema i praćenje kablovske televizije za 100,00 dinara, odnosno na 1.395,00 dinara.

Kako društvo SBB nije pružilo dovoljno dokaza o troškovnoj opravdanosti visine naknade za mesečno održavanje kablovskog distribucionog sistema i praćenje kablovske televizije u iznosu od 1.395,00 dinara, Komisija će u skladu sa članom 41. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009 i 95/2013 – u daljem tekstu: Zakon) utvrditi činjenično stanje, odnosno utvrditi da li je cena za predmetnu uslugu utvrđena u iznosu koji je nepravično visok, što može voditi eksploataciji korisnika ove usluge.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25, Beograd.