maj « 2018 « Komisija za zaštitu konkurencije
Predsednik Komisije se sastao sa evropskom komesarkom za konkurenciju

eu-compPredsednik Komisije dr Miloje Obradović učestvovao je u obeležavanju Evropskog dana konkurencije, koji je ove godine održan u Sofiji. Tokom radnog dela najvećeg evropskog skupa posvećenog politici zaštite konkurencije dr Obradović se sastao i sa Margaret Vestager, evropskom komesarkom za zaštitu konkurencije.

Tom prilikom, predsednik Obradović upoznao je evropsku komesarku sa aktivnostima i planovima Komisije za zaštitu konkurencije i pozvao je da poseti Beograd, tokom održavanja prve sesije Regionalnog foruma za zaštitu konkurencije Zapadnog Balkana.

Gospođa Vestager zahvalila se na pozivu, uz konstatacuju da je početak rada Foruma konkurencije Zapadnog Balkana dobar povod za njenu prvu posetu Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Komisija predstavila prvu fazu sektorske analize tržišta maloprodaje u Srbiji

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) organizovali su danas konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati prve faze sektorske analize tržišta maloprodaje hrane, pića i duvanskih proizvoda u Republici Srbiji, koju je izradila Komisija za zaštitu konkurencije.

Uvodna izlaganja na konferenciji održanoj u Skupštini grada Beograda imali su predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Vesna Kovač i Vladimir Čupić, predsednik Saveza za hranu i poljoprivredu NALED-a, direktor predstavništva Atlantik grupe.

Analizu je predstavila Aleksandra Ravić iz Sektora za ekonomske analize Komisije za zaštitu konkurencije.

kzk-ekofNakon predstavljanja rezultata analize održana je i panel sesija, na kojoj je razgovarano o perspektivama tržišta maloprodaje u Srbiji, a na kojoj su učestvovali dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize u Komisiji za zaštitu konkurencije, Bojana Amanović iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, dr Goran Petković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Goran Kovačević, Savez za fer konkurenciju NALED-a i vlasnik kompanije Gomeks.

Galerija slika sa prezentacije:

Vodič kroz prava i obaveze stranaka tokom nenajavljenog uviđaja

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije izradila je kratak vodič kroz prava i obaveze stranaka pri nenajavljenom uviđaju. Namera Komisije je da, na ovaj način, tržišnim učesnicima što više približi postupak nenajavljenog uviđaja, a uz predstavljanje prava i obaveza, predočene su i moguće sankcije koje se primenjuju u slučaju da stranka onemogućava sprovođenja uviđaja.

Komisija ima nadležnost da sprovodi nenajavljeni uviđaj u postupcima ispitivanja povrede konkurencije. Nenajavljeni uviđaj sprovode ovlašćena lica Komisije, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti konkurencije i Zakona o opštem upravnom postupku, a u okviru ovlašćenja koja su određena Zaključkom o sprovođenju nenejavljenog uviđaja, koji donosi predsednik Komisije.

Ambasador Republike Koreje u poseti Komisiji

FICPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je ambasadora Republike Koreje u Srbiji Deđong Jua (YOO Dae Jong).

Dr Obradović je ambasadora upoznao sa brojnim aktivnostima Komisije za zaštitu konkurencije, kao i planovima za unapređenje postupanja i promociju politike zaštite konkurencije u Srbiji.

Ambasador Republike Koreje je izrazio želju za proširenjem već uspostavljene saradnje na svim nivoma sa Komisijom za zaštitu konkurencije, koja je započeta prošle godine, organizovanjem izuzetno posećene radionice o primeni leniency programa u Republici Koreji, a koja je održana u Beogradu. Ovaj događaj za cilj je imao sticanje većih znanja ne samo zaposlenih, već i drugih zainteresovanih, o dobrim svetskim praksama u primeni politike zaštite konkurencije.

Predsednik Obradović je izrazio zadovoljstvo zbog inicijative ambasadora Deđong Jua, a koja bi mogla da rezultira još intenzivnijom saradnjom i razmenom iskustava korejskog tela za zaštitu konkurencije i Komisije, sve u cilju unapređenja privrednog ambijenata u Srbiji.

Obustavljen postupak protiv Advokatske komore Srbije

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije donela je odluku o obustavi postupka protiv Advokatske komore Srbije.

Nakon sprovedenih ispitnih radnji, koje su podrazumevale ocenu dostavljene dokumentacije i prikupljenih činjenica, Komisija je zaključila da se ne može sa sigurnošću utvrditi da je Advokatska komora Srbije, kao oblik udruženih učesnika na tržištu, donela odluku kojom se značajno ograničava, narušava ili sprečava konkurencija na tržištu pružanja usluga pravne pomoći od strane advokata na teritoriji Republike Srbije, odnosno da je povredila konkurenciju u smislu člana 10. Zakona. U tom smislu, konstatovano je da nema uslova za dalje vođenje postupka.

Postupak protiv Advokatske komore Srbije Komisija je pokrenula 29. jula 2014.godine po službenoj dužnosti, a zbog postojanja osnovane pretpostavke da je odredbama donetih odluka ograničila tržište i razvoj tržišta pružanja advokatskih usluga na teritoriji Republike Srbije.

Komisija koristi najsavremenije metode u borbi protiv nameštenja ponuda u javnim nabavkama

FICPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović obratio se, u uvodnom delu, učesnicima Prvog foruma javnih nabavki, koji je bio posvećen unapređenju profesionalizacije i konkurencije u javnim nabavkama.

Govoreći o nadležnostima Komisije u postupcima javnih nabavki, predsednik Obradović je podsetio da, prema Zakonu o zaštiti konkurencije, nameštene ili lažirane ponude na tenderima, spadaju među najteže povrede konkurencije.

Otkrivanje nameštenih javnih ponuda sankcioniše se, prema Zakonu, novčano i to u visini do 10 odsto ukupnog prihoda iz prethodne godine, ali i zabranom učešća u javnim nabavkama u određenom periodu, što je praksa i EU, podsetio je dr Obradović.

Komisija je, dodao je on, svakodnevno posvećena otkrivanju slučajeva nameštenih ponuda. Namensko trošenje sredstava kroz procese javnih nabavki cilj je svih odgovornih institucija koje se, na bilo koji način, bave unapređenjem sistema javnih nabavki u Srbiji. U tom smislu, sprečavanje zloupotreba u postupcima javnih nabavki i obezbeđivanje ambijenta u kome će postojati uslovi za konkurenciju nalazi se u vrhu prioritetnih aktivnosti Komisije, zaključio je dr Obradović.

Prateći savremene svetske trendove, Komisija, rekao je predsednik Obradović, od nedavno, a zahvaljujući saradnji sa britanskim telom za zaštitu konkurencije, koristi i digitalni program koja pomaže detekciju eventualnih nameštanja ponuda odnosno dogovora ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Program omogućava da zaposleni u Komisiji unošenjem različitih parametara, kao što su cene, uslovi javne nabavke ili delovi ponuda, brže i efikasnije mogu da istraže veći broj javnih nabavki.

Drugog dana Foruma, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić predstavio je na trećoj sesiji iskustva u Srbiji u prevenciji antikonkurentskog ponašanja.

Skup je organizovala Uprava za javne nabavke i GIZ u okviru projekta EU za unapređenje sistema javnih nabavki u Srbiji, zajedno sa UNDP-om, Sigmom i Kraljevinom Švedskom, a kome je prisustvovao veliki broj predstavnika međunarodnih i domaćih institucija, predstavnika stručne javnosti i privrede.

Komisija pokrenula postupak protiv društava GR SPORT i POLANIKA

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je, po službenoj dužnosti, postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv GR SPORT DOO iz Sremske Mitrovice i POLANIK Sp.zo. iz Pjotrkov Tribunalski, Poljska, a radi utvrđivanja postojanja restriktivnog sporazuma, u smislu člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Društvo GR Sport je eksluzivni distributer kompanije Polanik neprekidno od 2005. godine do pokretanja postupka. Kroz nedavno sprovedenu analizu tržišta veleprodaje atletske opreme i rekvizita, a koju je radila Komisija, utvrđeno je da bi tržišni udeo GR Sporta, na tržištu veleprodaje atletske opreme (bez odeće i obuće), mogao biti veći od 25%.

Kako restriktivni sporazum nije prijavljen Komisiji sa zahtevom za izuzeće u skladu sa zakonskim i pratećim podzakonskim aktima, odnosno ovaj restriktivni sporazum nije izuzet, Komisija je osnovano pretpostavila postojanje povrede konkurencije koja za cilj ili posledicu ima ili može imati značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25, Beograd.