Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije su, na poziv rumunskog Saveta za zaštitu konkurencije, od 8. do 10. juna 2016. boravili u Turn Severinu. Bilateralni susret, a koji je organizovan na osnovu ranije potpisanog Memoranduma o saradnji dva tela, organizovan je u formi okruglog stola na kome su razmatrane brojne teme koje su zajednički delegirane.

Susret je iskorišćen i kako bi predstavnici rumunskog tela za zaštitu konkurencije predstavili platformu koju su uspostavili, a koja se tiče tretmana podnosioca inicijativa i „uzbunjivačima“, slučajeve nameštenih javnih ponuda (bid rigging), kartela u oblasti sektora nafte i naftnih derivata i sektorske analize. Tokom sastanka razmotrena je i konkretna saradnja dve institucije na ovim poljima.

Delegaciju srpske Komisije predvodio je predsednik dr Miloje Obradović, a rumunsku predsednik Saveta Bogdan Marijus Čiritoju (Bogdan Marius Chiritoiu), a činili su je i članovi Saveta, sekretari kao i predstavnici stručnih službi.