Međunarodne aktivnosti « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » Međunarodne aktivnosti (Page 2)
Prezentacija predmeta KZK pred evropskim ekonomistima

FICOrganizatori međunarodne konferencije Udruženja ekonomista iz oblasti politike konkurencije (Association of Competition Economics – ACE) izabrali su slučaj Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije vezan za tržište proizvodnje i prodaje jestivog suncokretovog ulja kao reprezentativan za predstavljanje učesnicima ovog prestižnog skupa.

Susret ekonomista iz oblasti politike konkurencije iz cele Evrope biće održan sredinom novembra u Bolonji, Italija. Predmet Komisije izabran je među desetine nominovanovanih predmeta. Jedan od kriterijuma za odbir bio je da slučaj ilustruje određeno unapređenje u primeni ekonomskih znanja i veština u predmetima zaštite konkurencije ili da bude od posebnog interesa za ekonomiste u oblasti konkurencije.

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije vest o izboru ovog slučaja doživljava kao još jedno priznanje za ostvarene rezultate na unapređenju ekonomskih ekspertiza u poslednjih nekoliko godina, a što se reflektuje na kvalitet njenih odluka.

Od svog osnivanja 2003. godine, glavna aktivnost ACE-a je godišnja konferencija koja okuplja ekonomiste iz oblasti konkurencije. Na ovogodišnjoj konferenciji očekuje se učešće brojnih predstavnika evropskih tela za zaštitu konkurencije, uglednih konsultantskih kuća i akademske zajednice, koji će razmeniti svoja iskustva u pogledu ocene efekata aktivnosti institucija nadležnih za zaštitu konkurencije.

Ambasadorka Izraela gost Komisije

AFTERMARKETSPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je ambasadorku Izraela Alonu Fišer Kam (Alona Fisher Kamm).

Dr Obradović je njenoj ekselenciji Fišer Kam predstavio nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije i upoznao je sa dosadašnjim aktivnostima, ali i planovima koji za cilj imaju unapređenje i promociju politike zaštite konkurencije u Srbiji.

Predsednik Komisije je, takođe, izrazio želju da Ambasada Izraela u Beogradu prenese veliku zainteresovanost Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije za intenziviranje saradnje sa izraelskim telom za zaštitu konkurencije, a koje spada među najrazvijenije i najorganizovanije na svetu.

Izraelska ambasadorka zahvalila se na pozivu i naglasila da je uloga Ambasade Izraela u Beogradu, pre svega, olakšavanje položaja postojećih i privlačenja novih izraelskih investicija u Srbiju. Takođe, njena ekselencija je izrazila zadovoljstvo zbog pokrenute inicijative Komisije za zaštitu konkurencije,a koja bi mogla da rezultira intenzivnijom saradnjom i razmenom iskustava dva tela, sve u cilju unaprređenja privrednog ambijenata u Srbiji.

18. međunarodna konferencija o konkurenciji u Berlinu

kzk-ekofU organizaciji nemačkog tela za zaštitu konkurencije Bundeskartellamt-a, u periodu od 15-17. marta u Berlinu je održana 18. međunarodna konferencija o konkurenciji, koja se tradicionalno odžava svake druge godine i predstavlja jedan od najznačajnijih događaja i skupova u oblasti zaštite konkurencije.

Tema ovogodišnje konferencije bili su različiti aspekti i izazovi u sprovođenju politike zaštite konkurencije koja proizlaze iz digitalizacije i globalizacije tržišta. Uvodna obraćanja imali su g-din Andreas Mundt (na slici) predsednik nemačkog tela, g-đa Brigitte Zypries, savezna ministarka za ekonomiju i energiju, g-đa Margrethe Vestager, evropska komesarka za konkurenciju, kao i Dr Frank Appel, CEO Deutsche Post. Na konferenciji su učestvovali najviši predstavnici tela za zaštitu konkurencije iz celog sveta, sudije evropskih sudova, anti-trust pravnici, profesori, političari, predstavnici međunarodnih kompanija itd. Predstavnik srpske Komisije bila je Gordana Lukić, specijalni savetnik (na slici).

Konferencija je bila, između ostalog, i prilika da se razgovara o mogućnostima i pravcima daljeg razvoja dosadašnje uspešne saradnje Komisije sa nemačkim telom.

U okviru konferencije održano je nekoliko panela, sa sledećim temama: Veličina ili konkurencija – Šta dovodi do inovacija i investicija? (Size or competition – What drives innovation and investment?); Platforme i mreže – Da li tela za zaštitu konkurencije imaju ispravan pristup? (Platforms, networks, big data – Do competition authorites get it right?); Da li su ekonomske teorije spremne za digitalni svet? (Economic theory – Ready for the digital world?), i Savremena praksa u oblasti kartela – Juče uspeh – sutra promašaj? (Modern cartel enforcement – Yesterday΄s success stories – tomorrow΄s failures?). Predstavnik Komisije učestvovao je i u radionici namenjenoj prvenstveno za mlada tela zaštite konkurencije, na kojoj su razmatrana pitanja o strategiji uspešnih advocacy programa, kao i pitanja prioriteta, svrhe i procedura tržišnih studija i sektorskih istraživanja.

Komisija na seminaru RCK u Budimpešti

kzk-ekofSeminar „Definicija relevantnog tržišta“, koji je održan u Budimpešti u Mađarskoj, u organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju (RCC), odnosno Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i mađarskog tela za zaštitu konkurencije GVH (Gazdasági Versenyhivatal) bio je još jedna prilika predstavnicima Komisije za zaštitu konkurencije za dodatno usavršavanje.

Seminar je bio posvećen utvrđivanju relevantnog tržišta, kao obaveznoj fazi u skoro svim postupcima zaštite konkurencije, posebno u postupcima kontrole koncentracija. Učesnici Seminara su bili panelisti Regionalnog centra za konkurenciju, Evropske komisije, francuske Uprave za konkurenciju (Autorité de la concurrence), američke Savezne trgovinske komisije (Federal Trade Commission) i tela za zaštitu konkurencije Mađarske, kao i predstavnici nacionalnih tela za zaštitu konkurencije. Na seminaru su predstavljeni i slučajevi iz prakse pojedinih zemalja učesnica, kao i hipotetički slučajevi koji su rešavani pojedinačno u manjim grupama.

Komisiju za zaštitu konkurencije su predstavljale Ivana Rakić iz Sektora za ispitivanje koncentracija, i Aleksandra Ravić, iz Sektora za ekonomske analize. Ivana Rakić je predstavila slučaj iz prakse KZK, u vezi sa definisanjem relevantnog tržišta proizvoda u oblasti spoljnog oglašavanja.

Član Saveta Komisije na 15. zasedanju Godišnje konferencije OECD-a

oecdČlan Saveta Komisije za zaštitu konkurencije dr Veljko Milutinović učestvovao je na 15. zasedanju Godišnje OECD konferencije – „Globalni forum o konkurenciji“ (Global Forum on Competition). .

Tradicionalno, godišnji skup je i ovoga puta, održan u sedištu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Parizu.

Glavne teme ovogodišnjeg Foruma bile su : “Promovisanje konkurencije; zaštita ljudskih prava“, „Analize tržišta kao sredstva za promovisanje konkurencije“ i „ Nezavisnost tela za zaštitu konkurencije – od zamisli do prakse“, kao i „Mere u slučajevima povreda konkurencije“.

Komisija za zaštitu konkurencije dala je pismene priloge za sesije „Mere u slučajevima povreda konkurencije“ i „Nezavisnost tela za zaštitu konkurencije – od zamisli do prakse“.

Tokom sesija, posebno onih koje se odnose na nezavisnost tela za zaštitu konkurencije i mera koje se izriču u slučajevima povrede konkurencije, dr Milutinović izvestio je kolege iz drugih nacionalnih tela, međunarodnih organizacija i predstavnike akademske zajednice koji su učestovavali na skupu sa načinom na koji funkcioniše Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i preneo iskustva u dosadašnjem radu. Takođe, tokom Konferencije dr Milutinović je imao niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima tela za zaštitu konkurencije u cilju unapređenja dalje saradnje, ali i uglednim svetskim stručnjacima za oblast politike zaštite konkurencije, čija bi znanja mogla dodatno da doprinesu kvalitetu rada Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Konferenciji je prisustvalo preko 90 delegacija tela za zaštitu konkurencije iz celog sveta, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, akademske javnosti i poslovnih udruženja.

Predstavnici Komisije na konferenciji Udruženja ekonomista iz oblasti politike konkurencije u Amsterdamu

SBB IKOMPredstavnici Sektora za ekonomske analize Komisije za zaštitu konkurencije, dr Siniša Milošević, rukovodilac sektora i mr Jelena Popović Markopoulos, viši savetnik, prisustvovali su 14. godišnjoj konferenciji Udruženja ekonomista iz oblasti politike konkurencije (Association of Competition Economics – ACE), održanoj u Amsterdamu.

Dvodnevna konferencija je organizovana u tri plenarne sesije i više paralelnih sesija, tokom kojih su razmatrani brojni aktuelni slučajevi iz prakse evropskih organa za zaštitu konkurencije, od koncentracija (Celesio/Sainsbury, Ahold/Delhaize, British Telecom/EE i sl.), preko zloupotrebe dominantnog položaja (Deutsche Post) i usaglašene prakse (Cointainer Shipping), do ispitivanja tržišta energetike u Velikoj Britaniji.

Predstavnici Komisije su tokom boravka u Holandiji prisustvovali i konferenciji koju je organizovalo holandsko telo za potrošače i tržišta (Netherlands Authority for Consumers and Markets – ACM), u čast desetogodišnjice rada Sektora za ekonomske analize.

Na konferenciji su učestvovali brojni predstavnici evropskih tela za zaštitu konkurencije, uglednih konsultantskih kuća i akademske zajednice, koji su razmenili svoja iskustva u pogledu ocene efekata aktivnosti institucija nadležnih za zaštitu konkurencije i zaštitu potrošača.

Jačanje saradnje sa austrijskom Saveznom upravom za zaštitu konkurencije

bwb-kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i sekretar Komisije dr Dragan Penezić boravili su u Beču, na poziv generalnog direktora austrijske Savezne uprave za zaštitu konkurencije dr Teodora Tanera.

Tokom bilateralnog susreta, a koji je organizovan na osnovu ranije potpisanog Memoranduma o saradnji dva tela, razmotreni su planovi za nastavak saradnje između dve institucije, regionalne inicijative na planu širenja znanja i ujednačavanju prakse po pitanju prava i politike konkurencije u Evropskoj uniji, kao i aktuelne teme kojima se trenutno bave austrijsko i srpsko telo za zaštitu konkurencije.

Tokom razgovora o modalitetima unapređenja odnosa i načinima zajedničkog delovanja, dogovoreno je da u narednom periodu, a do kraja 2016. godine, tim srpske Komisije koji je zadužen za nenajavljene uviđaje sa kolegama iz Austrije održi trening i simulaciju uviđaja, što će se omogućiti sticanje novih veština u korišćenju ovog veoma važnog alata za prikupljanje podataka i informacija koji koriste sva razvijena tela za zaštitu konkurencije u svetu.

Poseta je iskorišćena kako bi se rukovodstvo i zaposleni u austrijskoj Saveznoj upravi za zaštitu konkurencije bliže upoznali sa radom srpskog tela i planovima daljeg usavršavanja Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Komisija na Sofia Competition Forumu

SophiaForum_300x104Osmi po redu Sofia Competition Forum, a koji je početkom juna održan u glavnom gradu Bugarske, tradicionalno je okupio predstavnike nacionalnih tela za konkurenciju regiona Balkana.

Učesnici Foruma iz Albanije, BiH, Hrvatske, Crne Gore i drugih država regiona, ali i predstavnici nacionalnih tela za konkurenciju iz Nemačke, Japana, Francuske, Austrije, Italije, Portugala, Slovenije, Rusije, Turske kao i govornici iz organizacija poput UNCTAD-a i OECD-a, Suda pravde Evropske Unije, Evropske komisije, renomirani svetski eksperti za politiku zaštite konkurencije i predstavnici zakonodavaca i akademske javnosti razmenili su iskustva vezana za sprovođenje prava i politike zaštite konkurenciju. Forum nastoji da podstakne saradnju i razvoj regionalnih odnosa, čime se obezbeđuje jedinstvena primena pravila konkurencije.

Srpsku Komisiju za zaštitu konkurencije na Forumu je predstavljao rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije Čedomir Radojčić, a koji je bio jedan od zapaženijih panelista. U prilogu je i prezentacija predstavnika Komisije sa Foruma u Sofiji.

Suspension of proceedings – Article 58 of LPC step towards Article 9. of Council Regulation No 1/2003Čedomir Radojčić, Komisija za zaštitu konkurencije
Bilateralni sastanak srpskog i rumunskog tela za zaštitu konkurencije

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije su, na poziv rumunskog Saveta za zaštitu konkurencije, od 8. do 10. juna 2016. boravili u Turn Severinu. Bilateralni susret, a koji je organizovan na osnovu ranije potpisanog Memoranduma o saradnji dva tela, organizovan je u formi okruglog stola na kome su razmatrane brojne teme koje su zajednički delegirane.

Susret je iskorišćen i kako bi predstavnici rumunskog tela za zaštitu konkurencije predstavili platformu koju su uspostavili, a koja se tiče tretmana podnosioca inicijativa i „uzbunjivačima“, slučajeve nameštenih javnih ponuda (bid rigging), kartela u oblasti sektora nafte i naftnih derivata i sektorske analize. Tokom sastanka razmotrena je i konkretna saradnja dve institucije na ovim poljima.

Delegaciju srpske Komisije predvodio je predsednik dr Miloje Obradović, a rumunsku predsednik Saveta Bogdan Marijus Čiritoju (Bogdan Marius Chiritoiu), a činili su je i članovi Saveta, sekretari kao i predstavnici stručnih službi.

Predstavnici Komisije u studijskoj poseti italijanskom telu za zaštitu konkurencije

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije boravili su u Rimu, u trodnevnoj studijskoj poseti italijanskom telu za zaštitu konkurencije (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Studijska poseta je organizovana u okviru programa podrške koju pruža „TAIEX“ – Biro za tehničku pomoć i razmenu informacija Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije.

Tokom studijske posete predstavljen je regulatorni okvir prava konkurencije Republike Italije, s posebnim osvrtom na: utvrđivanje povreda konkurencije u postupcima javnih nabavki; primenu instituta advocacy; primenu pravila o pokajničkom programu (leniency) i kažnjavanju učesnika na tržištu; praksu u postupcima uslovnog odobravanja koncentracija; primenu ekonomskih analiza i na primenu pravila o zaštiti konkurencije u posebnim sektorima (slobodne profesije, sport, pogrebne usluge, banke, osiguranje).

Cilj studijske posete je bio unapređenje znanja i veština iz najvažnijih oblasti prava konkurencije (restriktivni sporazumi, zloupotreba dominantnog položaja, ekonomske analize, kontrola koncentracija), upoznavanjem sa najboljom praksom i karakterističnim slučajevima Italijanskog tela za zaštitu konkurencije.