02 « novembar « 2022 « Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija pokrenula postupak protiv privrednog društva Ananas E – Commerce zbog neprijavljene koncentracije

kzkKomisija za zaštitu konkurencije je po službenoj dužnosti pokrenula postupak protiv privrednog društva ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd, radi ispitivanja koncentracije koja je sprovedena iako nije odobrena u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, a koja je, prema osnovanoj pretpostavci, nastala sticanjem kontrole od strane društva ANANAS E-COMMERCE nad privrednim društvom VEBSPOT DOOEL Skoplje.

Komisija će u ispitnom postupku oceniti Zakonom propisane kriterijume (čl. 19 ZZK) kojim se utvrđuje dozvoljenost koncentracije, a naročito, okolnost da se radi o sprovedenoj a neprijavljenoj koncentraciji, što je bila obaveza učesnika na tržištu. Zakonom je propisano da su koncentracije učesnika na tržištu dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Republike Srbije, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Komisija će utvrditi i bitne činjenice, dokaze i ostale elemente na kojima će zasnovati svoju odluku u pogledu eventualnog određivanja mere zaštite konkurencije, odnosno mere dekoncentracije.

Zaključkom kojim je pokrenut postupak, pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju pravilnog činjeničnog stanja u ovom postupku da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu ul. Savska br. 25/IV, Beograd.

Održana radionica o izradi programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije u Nišu

kzkKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS) održala je treće predstavljanje Smernica za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije u Nišu.

U nameri da učesnicima na tržištu pomogne u procesu donošenja programa usaglašavanja poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije (eng. compliance program), Komisija ovim radionicama i smernicama u kratkim crtama daje opis i pojašnjenja pojedinih „koraka“ u donošenju takvih programa kao i pravila zaštite konkurencije.

Sledeća radionica će se održati 15. novembra u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga u Novom Sadu.