kzkКомисија за заштиту конкуренције уз сарадњу Одељења OECD-а за конкуренцију и Одељења OECD-а југоисточну Европу, Републичког секретаријата за јавне политике, организује семинар на тему оцене утицаја прописа на конкуренцију на тржишту.

Семинар ће се одржати 19. април 2024. године, од 9,30 до 14,00 у Палата „Србија“ (сала 129), ул. Бул. Михаила Пупина 2, Нови Београд.

Семинар се реализује у оквиру пројекта OECD-а „Правични тржишни услови за конкурентност“ (https://www.oecd.org/south-east-europe/programme/fair-market-conditions-adriatic.htm) и намењен је државним службеницима који раде на пословима израде нацрта прописа при министарствима и другим организацијама која врше јавна овлашћења.

Пријава:marija.antic@kzk.gov.rs

Агенда