kzkNa osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije Komisija je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu peleta u Republici Srbiji u periodu 2020-2022. godine, imajući u vidu da je u 2022. godine na tržištu prodaje peleta došlo je do nestašica na tržištu kao i do značajnog rasta cene drvnog peleta. U drugoj polovini godine, Vlada Republike Srbije je ograničila maloprodajne cene peleta i zabranila izvoz, ali su na tržištu i pored navedenih mera, i dalje postojale nestašice peleta. Cilj analize bio je da se sagleda stanje i dinamika konkurencije na predmetnom tržištu kao i da se identifikuju slabosti strukture tržišta, pre svega sa aspekta ponude peleta u Republici Srbiji.

Predmetnom analizom je obuhvaćen postupak identifikovanja najznačajnijih proizvođača peleta, utvrđivanja njihove tržišne snage i efekata njihovog poslovanja na konkurente, kupce i potrošače, odnosno na svim nivoima kanala distribucije.

U postupku sektorske analize analizirani su ugovorni odnosi učesnika na različitim nivoima lanca distribucije: od proizvođača sirovine, preko proizvođača peleta do trgovaca u maloprodaji. Analizom dostavljenih ugovora nije ocenjeno da isti sadrže odredbe koje bi mogle biti potencijalno sporne sa aspekta primene propisa o zaštiti konkurencije.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize dostavili tražene podatke.