Komisija za zaštitu konkurencije je sprovela sektorsku analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i tržištu trgovine na malo naftnim derivatima u Republici Srbiji u 2014. godini, na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije i Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.

Analizirano je stanje na tržištu trgovine na veliko i trgovine na malo derivatima nafte u Republici Srbiji 2014. godini i to: dizel gorivima – evro dizel i gasno ulje 0,1, motornim benzinima – evro premijum BMB95 i BMB98 evro i tečnim naftnim gasom.

Obuhvaćeno je ukupno 17 privrednih subjekata prisutnih na navedenim tržištima i to: Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad, Lukoil Srbija ad Beograd, MOL Serbia doo Beograd, OMV Srbija doo Beograd, Eko Serbia ad Beograd, Petrobart doo Beograd, Nafta ad Beograd, Knez Petrol doo Beograd, DOO Euro Petrol trgovačko preduzeće Subotica, Evolucija 2004 doo Beograd, Naftachem doo za trgovinu i usluge Sremska Kamenica, DOO Euro gas trgovačko preduzeće Subotica, Standard gas doo Novi Sad, Igmin petrol doo Beograd, Speed doo Beograd, Daki petrol doo Beograd i Horizon energy doo Šimanovci.

Komisija je u analizi iznela niz zaključaka i preporuka koje bi u narednom periodu, sa jedne strane trebali da pomognu unapređenju zakonitog i fer tržišnog poslovanja svih učesnika, a sa druge da olakšaju samoj Komisiji proaktivno delovanje sa ciljem odvraćanja tržišnih učesnika od postupaka povrede konkurencije, odnosno sprečavanja povreda konkurencije i sankcionisanja nedozvoljenog ponašanja.

Analiza navedenih tržišta je izvršena na osnovu podataka prikupljenih od učesnika na tržištu, kao i od nadležnih državnih organa i institucija.

S obzirom na značaj sektora nafte za energetsku delatnost i privredu u celini, uticaj kretanja cena ovih roba na sve ekonomske tokove u zemlji i standard stanovništva, Komisija će počev od 01. marta 2016. godine započeti sa sprovođenjem analize stanja konkurencije na ovom tržištu za 2015. godinu.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom sektorske analize uredno dostavljali tražene podatke i istovremeno ih poziva da upute svoje komentare na izveštaj, kao i predloge i sugestije za nastavak analize, do 29. februara 2016. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta nafte i derivata nafte.