2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » » 2016
Izabran novi član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije

Narodna skupština Republike Srbije na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja, održanoj 27. decembra 2016. godine, donela je Odluku o izboru člana Sveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomira Radojčića na period od pet godina. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 106 od 28. decembra 2016. godine

Čedomir Radojčić je rođen 04.09.1959. godine. Po obrazovanju je diplomirani pravnik. Pravosudni ispit je položio 1992. godine.

Ima višegodišnje iskustvo rada na rukovodećim pozicijama u privredi i državnoj upravi. U Komisiji za zaštitu konkurencije radi od 2006. godine kada je izabran u prvi Savet Komisije (kao izabrani član Saveta), posle čega je radio kao rukovodilac Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije.

Jedan je od koautora publikacije „Zaštita konkurencije i suzbijanje monopola“. Kao predstavnik Komisije za zaštitu konkurencije učestvovao je kao predavač na nizu seminara i radionica u okviru domaćih i međunarodnih projekata.

Zaključak o objavljivanju Rešenja kojim se određuje mera procesnog penala radi dostavljanja stranci u postupku i Rešenje o određivanju mere procesnog penala – SPORTIKO DOO ARANĐELOVAC
Mere zaštite konkurencije privrednim društvima Bora Kečić – specijalni transporti d.o.o. i Large transport d.o.o.

Komisija za zaštitu konkurencije donela je rešenje kojim utvrđuje da su privredna društva „Bora Kečić – specijalni transporti doo Beograd“ i „Large transport doo Beograd“ dogovarala pojedinačno učešće u postupku javne nabavke koji je raspisalo JP „Elektromreže Srbije“. Zaključenjem tog restriktivnog sporazuma značajno su ograničili i narušili konkurenciju, pa je, u tom smislu, Komisija navedenim privrednim društvima izrekla novčane mere, i to u iznosu od 9.792.225,00 privrednom društvu „Bora Kečić – specijalni transporti doo“ i 1.039.300,00 dinara privrednom društvu „Large transport doo“. Pomenute iznose su navedena društva dužna da uplate u budžet Republike Srbije u roku od tri meseca.

U postupku koji je vodila po službenoj dužnosti, Komisija je utvrdila da su ova privredna društva dogovorila ponuđene cene, kao i ponašanje koje će preduzeti u toku sprovođenja postupka javne nabavke u zavisnosti od ponuda drugih ponuđača. U tom smislu, Komisija je utvrdila da je došlo do povrede konkurencije u smislu člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti konkurencije. Cilj „nameštene ponude“ bio je da se eliminiše rizik eventualno povoljnije ponude, te da se obezbedi da u predmetnoj javnoj nabavci kao najpovoljniji ponuđači budu izabrana društva „Bora Kečić“ i „Large Transport” i da ostvare dobit koja bi bila viša od one koju bi ostvarila u uslovima slobodne i fer konkurencije.

Analiza stanja konkurencije na tržištu osiguranja 2012-2015. godine

OSIGURANJEKomisija za zaštitu konkurencije, sprovela je analizu stanja konkurencije na tržištu osiguranja u Republici Srbiji u periodu 2012.-2015. godine, na osnovu Odluke Saveta i člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije.

Osnovni cilj analize je da se utvrdi struktura tržišta i odnosi između glavnih konkurenata, njihova tržišna učešća i relativna snaga. Pored toga, cilj analize je i otkrivanje eventualnih slabosti tržišta koje bi mogle stvoriti uslove za nastanak povrede konkurencije.

U narednom periodu biće formirana radna grupa, koju će činiti predstavnici Komisije, Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koja će izraditi Nacrt Uredbe o uslovima za grupno izuzeće sporazuma u sektoru osiguranja, pri čemu će biti uzeta u obzir evropska regulativa kao i specifičnosti sektora osiguranja u Srbiji, koji su kroz zaključke i preporuke sprovedene sektorske analize tržišta osiguranja, izneti u Izveštaju.

Komisija koristi ovu priliku da se zahvali Narodnoj banci Srbije kao i svim učesnicima na tržištu koji su, za potrebe sektorske analize, dostavljali tražene podatke.

Kompletan izveštaj o sektorskoj analizi, sa zaključcima i usvojenim preporukama, objavljuje se uz uvažavanje zahteva privrednih subjekata za zaštitu podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu.

Pozivaju se učesnici na tržištu i ostala stručna javnost da dostave svoje komentare u pogledu Izveštaja, do 28. februara 2017. godine, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta osiguranja.

Komisija utvrdila zloupotrebu dominatnog položaja EPS Distribucije

EPS DISTRIBUCIJASavet Komisije za zaštitu konkurencije doneo je 23. decembra 2016.godine rešenje kojim se utvrđuje da je Operator distributivnog sistema EPS Distribucija d.o.o. Beograd, kao jedini operator na tržištu distribucije električne energije Srbije zloupotrebio dominantan položaj. Ovom tržišnom učesniku izrečena je i mera zaštite konkurencije u visini od 330 miliona dinara koju je dužan da uplati u budžet Republike Srbije, kao i mere ponašanja u cilju izjednačavanja uslova poslovanja na tržištu.

Tokom postupka Komisija je utvrdila da je navedeno društvo svoj dominantan položaj zloupotrebilo tako što je pojedine komercijalne snabdevače električnom energijom, a posebno EPS Snabdevanje, stavilo u povoljniji položaj u odnosu na druge konkurente. Ovakvo ponašanje je između ostalog i posledica netransparentne poslovne politike EPS Distribucije.


EPS Distribucija je prilikom ugovaranja pristupa sistemu za distribuciju električne energije nametala obavezu deponovanja sredstava obezbeđenja svim komercijalnim snabdevačima, osim EPS Snabdevanju. Istovremeno, privredno društvo EPS Distribucija je pravilo razliku u pogledu iznosa sredstava obezbeđenja, jer je za neke korisnike sistema iznos računat na bazi mesečne, a za druge na bazi tromesečne vrednosti pružene usluge. Pri tome, gotovo svi komercijalni snabdevači električnom energijom, mogli su da vrše deponovanje sredstava obezbeđenja samo u jednoj poslovnoj banci, po izboru EPS Distribucije. EPS Snabdevanje imalo je, u kraćem vremenskom periodu, značajno duži rok za plaćanje dospelih obaveza, u odnosu na sve ostale komercijalne snabdevače.

Sve navedene radnje za posledicu imaju povećanje cene koštanja električne energije kojom komercijalni snabdevači snabdevaju krajnje potrošače.

Komisija je naročito cenila saradnju i postupanje EPS Distribucije koja je, još tokom trajanja postupka, izmenila sporne akte i iskazala volju da u potpunosti otkloni ponašanje na tržištu koje je dovelo do povrede konkurencije.

Predstavnice Komisije na radionici Regionalnog centra za konkurenciju

SUBOTICAU organizaciji Regionalnog centra za konkurenciju OECD-a u Budimpešti (RCC OECD – GVH), održana je radionica sa temom „Pravila konkurencije i finansijski sektor“. Trodnevni radni skup je obuhvatio predavanja i razmenu iskustava o aspektima zaštite konkurencije koji su specifični za finansijske usluge, uključujući poslovanje banaka i osiguravajućih društava i funkcionisanje platnih sistema.

Ovo je bila prilika i za diskusije o temama zaštite konkurencije kao što su restriktivni sporazumi, zloupotrebe dominantnog položaja, predmeti iz oblasti koncentracija, kao i sektorske analize finansijskih tržišta.

Panelisti su bili predstavnici DG Competition-a, OECD-a, britanskog tela za finansijsko poslovanje (FCA – Financial Conduct Authority) i američkog ministarstva pravde (Department of Justice).

Predstavnice Komisije za zaštitu konkurencije bile su Sunčica Đorđević iz Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije i Aleksandra Ravić iz Sektora za ekonomske analize. Sunčica Đorđević je održala predavanje u kojem je dala osnovne informacije o sprovedenoj sektorskoj analizi tržišta osiguranja u Republici Srbiji za period 2012-2015. godine, a koju je nedavno završila Komisija za zaštitu konkurencije.

Šef Kancelarije Svetske banke posetio Komisiju

oecdPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je šefa Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijna (Tony Verheijen).

Dr Obradović je gospodinu Verheijnu predstavio dosadašnje aktivnosti, kao i planove Komisije koji za cilj imaju unapređenje politike zaštite konkurencije u našoj zemlji. Predsednik Komisije je, tokom razgovora, posebno istakao važnost permanentne edukacije iz oblasti prava konkurencije svih institucija i nivoa vlasti, a naročito pravosudnih organa.

Šef Kancelarije Svetske banke za Srbiju istakao je da ova međunarodna institucija učestvuje u projektu reforme sudstva u Republici Srbiji, tokom kojeg su primili brojne pritužbe privatnog sektora na funkcionisanje sudova u našoj zemlji, posebno upravnih i privrednih.

U tom smislu, zajednički je konstatovan interes da se sarađuje sa svim nadležnim organima i institucijama, a kako bi se unapredilo funkcionisanje sudstva u Srbiji. Takođe, zaključeno je da obe institucije imaju važnu ulogu u unapređenju konkurentnosti naše zemlje i procesa restruktuiranja državnih i javnih preduzeća.

Dogovoreno je da se komunikacija Komisije za zaštitu konkurencije i Kancelarije Svetske banke u Srbiji u narednom periodu intenzivira, a u cilju unapređenja privrednog ambijenta naše zemlje.

Sastanku su prisustvovali i Srđan Svirčev, ekspert Svetske banke za javni sektor, Marko Obradović, član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, kao i Nina Vasić, samostalni savetnik u Sektoru za domaću i međunarodnu saradnju Komisije.

Predsednik Komisije se susreo sa šeficom ekonomskog sektora Delegacije EU u Srbiji

oecdPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović sastao se sa Radicom Nusdorfer (Radica Nusdorfer), novim šefom ekonomskog sektora i evropskih integracija Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Na sastanku su razmatrana aktuelna pitanja koja se odnose na politiku zaštite konkurencije i aktivnosti Komisije u okviru procesa pristupanja EU, imajući u vidu značaj koji politika konkurencije ima u pravnom i institucionalnom poretku EU.

Predsednik Obradović je upoznao Nusdorferovu sa pripremama za unapređenje zakonskog okvira zaštite konkurencije u Srbiji, kao i sa aktivnostima na promociji politike zaštite konkurencije koje Komisije sprovodi.

Šefica ekonomskog sektora i evropskih integracija Delegacije EU u Srbiji Radica Nusdorfer pohvalila je dosadašnje aktivnosti Komisije i predložila što intenzivniju saradnju sa Delegacijom EU u Srbiji, u kontekstu unapređenja politike zaštite konkurencije u našoj zemlji.

Zaključak o spajanju postupaka
Zaključak o objavljivanju Zaključka o spajanju postupaka radi dostavljanja stranci u postupku