2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » » 2016 (Page 3)
Predstavnici Komisije na konferenciji „U fokusu konkurencija”

usaPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović imao je uvodno izlaganje na jubilarnoj, desetoj po redu konferenciji „U fokusu konkurencija” koju tradicionalno organizuje advokatska kancelarija Karanović & Nikolić i nemačka fondacija Fridrih Nojman (Friedrich Naumann).

Dr Obradović naglasio je, između ostalog, da je puna primena postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije u prethodnom periodu dokazala da postoji prostor za normativna unapređenja. Ovo posebno, imajući u vidu da je donet novi Zakon o opštem upravnom postupku koji će, od momenta pune primene, sredinom naredne godine imati tretman sistemskog, odnosno osnovnog zakona.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije istakao je kao dobro rešenje da se, u susret početku primene novog Zakona o opštem upravnom postupku pojača edukacija sudija što bi za cilj moglo imati podizanje sudskih kapaciteta za procesuiranje povreda konkurencije. Podsetio je i da je u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije istaknuta važnost i potreba da se ojačaju kapaciteti pravosuđa za ocenjivanje složenih slučajeva povreda konkurencije.

Na ovogodišnjoj konferenciji „U fokusu konkurencija“ izlaganja i diskusije su bile fokusirane na oblasti prava zaštite konkurencije, praksi austrijskog tela za zaštitu konkurencije i pravu zaštite konkurencije Austrije kao i uticaju prava EU na države kandidate u oblasti prava zaštite konkurencije.

Jedan od panelista bio je i dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize u Komisiji za zaštitu konkurencije, koji je prisutnima govorio o praksi ekonomskih analiza u radu Komisije i njihovom značau za efikasniji rad institucije.

Direktor slovenačke Javne agencije za zaštitu konkurencije gost Komisije

kzk-ekofNa poziv predsednika dr Miloja Obradovića, gost Komisije za zaštitu konkurencije bio je Andrej Matvoz, v.d. direktor Javne agencije Republike Slovenije za zaštitu konkurencije.

Ovo je bila prilika za razmenu iskustava na polju sprovođenja politike zaštite konkurencije i zakonodavnog okvira, kao i unapređenje dalje saradnje, a za šta je dobar osnov Sporazum o saradnji koje ove dve institucije već imaju.

Predsednik Obradović upoznao je gosta iz Slovenije sa aktivnostima Komisije, kako na sprovođenju politike zaštite konkurencije, tako i onih koje čini u okviru procesa pristupanja Srbije EU.

Tokom razgovora dogovoreni su i dalji koraci u saradnji, a što bi omogućilo da politika zaštite konkurencije u ovom delu Evrope bude još efikasnija kao i da srpsko nacionalno telo za zaštitu konkurencije bude još bliže evropskim standardima na polju prava i politike zaštite konkurencije, koji predstavljaju bitan segment pregovaračkog procesa za pristupanje u punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Potpisan Sporazum o saradnji u borbi protiv korupcije i zaštiti konkurencije

kzk-ekofAgencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu konkurencije i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki potpisli su Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali direktor Agencije Tatjana Babić, predsednik Komisije dr Miloje Obradović i predsednik Republičke komisije Hana Hukić.

Sporazum je potpisan u okviru radionice o javnim nabavkama u svetlu pitanja borbe protiv korupcije i zaštite konkurencije koja je, u organizaciji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, održana 8. i 9. novembra uAranđelovcu.

Izražena je volja za saradnjom u cilju zaštite javnog interesa, smanjenja rizika od korupcije i jačanja integriteta institucija.

Na radionici su razmotrena pitanja zaštite prava u postupcima javnih nabavki, utvrđivanja sukoba interesa sa osvrtom na sukob interesa u javnim nabavkama, javnih nabavki i politike konkurencije i utvrđivanje zajedničkih područja saradnje u kontekstu Zakona o javnim nabavkama, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o zaštiti konkurencije. (Foto:OEBS/Milan Obradović)

ZAKLjUČAK sa nalogom za dostavu informacija, izjašnjenja i podataka – SPORTIKO d.o.o. Aranđelovac
Delegacija Komisije na Regionalnoj TAIEX radionici u Podgorici

usaUnapređenje saradnje tela za zaštitu konkurencije Crne Gore, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine ključna je tema o kojoj su na TAIEX regionalnoj Radionici u Podgorici razgovarali predstavnici ovih institucija, kao i eksperti iz brojnih zemalja koji su sa učesnicima podelili svoja iskustva.

Komisiju za zaštitu konkurencije su, na ovoj radionici, predstavljale Gordana Bulatović, šef Kabineta predsednika KZK, Ivana Macanković, samostalni savetnik u Sektoru za ispitivanje koncentracija i Olivera Bergam, samostalni savetnik u Sektoru za utvrđivanje povreda konkurencije.

TAIEX regionalna Radionica organizovana je u okviru projekta Evropske komisije za jačanje institucionalnih kapaciteta država Zapadnog Balkana. Suorganizator Radionice bila je Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore (AZZK).

Ovaj događaj otvorio je direktor AZZK Miodrag Vujović, koji je konstatovao da povezanost i međuzavisnost naših tržišta jasno upućuju na neophodnost ujednačenog pristupa u politici zaštite konkurencije, a pre svega kako bi se investitori osećali zaštićeni od radnji koje bi mogle da ugroze ravnopravnost svih učesnika na tržištu.

Doprinos uspešnosti ove Radionice dali su i eksperti koji su prezentovali iskustva članica EU u sličnim situacijama: Austrije na tržištima nemačkog govornog područja (Natalie Harsdorf Enderndorf, Savezni organ za zaštitu konkurencije Austrije), Litvanije u baltičkim zemljama ( Daumantas Grikinis, Savet za zaštitu konkurencije Litvanije), Slovačke Republike u slovačko-češkoj oblasti (Michaela Nosa, Antimonopolska kancelarija Slovačke Republike) i Slovenije u region Zapadnog Balkana (Marko Stoilvoski, Agencija za zaštitu konkurencije Republike Slovenije). Petra Krenz iz Direktorata za konkurenciju Evropske komisije govorila je o prednostima funkcionisanja Evropske mreže za konkurenciju. Ona je predložila telima za zaštitu konkurencije regiona da razmisle o mogućnostima formiranja Regionalnog centra tela za konkurenciju, a koji bi za cilj imao efikasniji rad svih institucija ponaosob, ali i interakciju između stručnih službi tela za zaštitu konkurencije regiona Zapadnog Balkana koja bi pospešila kvalitet i efikasnost u obezbeđivanju ravnopravnih uslova na svim tržištima koje ova tela pokrivaju.

Predsednik Komisije razgovarao sa prvim sekretarom Ambasade Japana

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije, dr Miloje Obradović, sastao se sa delegacijom japanske ambasade, koju je predvodio prvi sekretar Ambasade Kano Jošifumi (Kanno Yoshifumi).

Predsednik Obradović upoznao je sagovornike sa aktuelnim pitanjima koja se odnose na politiku zaštite konkurencije i aktivnostima Komisije u okviru procesa pristupanja EU.

Takođe tema razgovora je bila analiza stanja konkurencije i mera politike zaštite konkurencije u Japanu i Srbiji, mogućnosti bilateralne saradnje i zajedničkih aktvnosti kroz rad u međunarodnim organizacijama koje se bave pravom i politikom konkurencije kao i podrška daljim projektima Japana u kojima aktivno učestvuje Komisija za zaštitu konkurencije.

Predsednik Komisije izrazio zahvalnost japanskim zvaničnicima na dosadašnjoj podršci i pomoći u radu Komisije, kroz projekte jačanja kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije.

Sastanku su prisustvovali dr Dragan Penezić sekretar Komisije za zaštitu konkurencije i Nina Vasić samostalni savetnik u Sektoru za međunarodnu i domaću saradnju Komisije za zaštitu konkurencije.

Glavni ekonomista održao predavanje na Ekonomskom fakultetu

usaDr Siniša Milošević, Glavni ekonomista Komisije za zaštitu konkurencije održao je predavanje studentima Ekonomskog fakultetu u Beogradu. Tokom predavanja dr Milošević je upoznao studente sa mandatom Komisije za zaštitu konkurencije, kao i zakonskim okvirom na bazi kog se u Srbiji vodi politika zaštite konkurencije.

Tokom predavanja dr Milošević predstavio je studentima više slučajeva otkrivanja povreda konkurencije u svetu i upoznao ih sa osnovama politike zaštite konkurencije.

Ovo predavanje je, inače, deo aktivnosti predviđenih Sporazumom o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Predstavnici Komisije na obeležavanju godišnjice Američke privredne komore

usaPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i rukovodilac Sektora za ekonomske analize Komisije dr Siniša Milošević prisustvovali su svečanom obeležavanju !5. godina rada Američke privredne komore (AmCham) u Srbiji.

Na svečanosti su se okupili predstavnici kompanija članica, državnih institucija, diplomatskog kora, medija i drugih značajnih partnera koji su svojim prisustvom podržali kontinuirani rad AmCham-a na promovisanju konkurencije, transparentnosti i slobodnog preduzetništva kao ključnih vrednosti u poslovanju.

Komisija za zaštitu konkurencije podržava rad svih poslovnih udruženja u Srbiji i podstiče njihove napore u edukaciji i delovanju koji doporinose ravnopravnim uslovima poslovanja na tržištu naše zemlje.

Predsednik Komisije razgovarao sa novom šeficom Ekonomskog sektora Ambasade SAD

usaPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije, dr Miloje Obradović, sastao se sa novoimenovanom šeficom Ekonomskog sektora Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Karolinom Hajdijom (Carolina Hidea) i njenim timom.

Predsednik Obradović upoznao je sagovornike sa aktuelnim pitanjima koja se odnose na politiku zaštite konkurencije i aktivnostima Komisije u okviru procesa pristupanja EU.

Takođe tema razgovora je bila i dalje jačanje stručne i edukativne podrške kroz projekte u oblasti politike konkurencije, organizaciju seminara, gostujućih predavanja, konferencija, zajedničkih studijskih programa o politici konkurencije i slično.

Sastanku su prisustvovali dr Dragan Penezić sekretar Komisije za zaštitu konkurencije i Nina Vasić samostalni savetnik u Sektoru za međunarodnu i domaću saradnju Komisije za zaštitu konkurencije.

Komisija u projektu PERFORM

icnPočetkom oktobra u prostorijama Komisije za zaštitu konkurencije, održana je prezentacija Analize tržišta postprodajnih usluga (aftermarkets). Sastanku su prisustvovali predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, Republičkog sekretarijata za javne politike, Projekta PERFORM i predstavnici istraživačkog tima ispred Instituta ekonomskih nauka. O tome je, ovih dana, objavljena i vest na sajtu Projekta PERFORM.

Komisija za zaštitu konkurencije je jedan od korisnika jednog od ovog projekata. Projekat PERFORM, koji sprovodi predstavništvo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, u saradnji sa Republičkim sekratarijatom za javne politike, realizuje četiri pilot-projekta koji za cilj imaju osnaživanje principa odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama (engl. Evidence-based policy making).

Inače, osnovni cilj analize stanja konkurencije u sektoru postprodajnih usluga, koja obuhvata garancije, servisne usluge, promet i korišćenje rezervnih delova za motorna vozila i najprodavanije proizvode bele tehnike, bio je da se utvrdi struktura i odnosi između glavih tržišnih subjekata, njihova tržišna učešća i relativna snaga a sve sa ciljem otkrivanja eventualnih slabosti tržišta, odnosno postojanja uslova za povrede konkurencije. Analiza je razvila niz zaključaka i preporuka, koji će nakon finalne procedure usvajanja od starne Saveta Komisije, biti objavljeni na sajtu.

Na sastanku su svi partneri u projektu, naglasili visok kvalitet ostvarene saradnje tokom svih faza implementacije projekta kao i zadovoljstvo zbog učešća u projektu. Predstavnici Komisije su izrazili svoje zadovoljstvo dobijenim rezultatima studije, koja je odgovorila na osnove istraživačke zadatke koji su bili definisani Projektnim zadatkom.

Izveštaj o sprovedenoj analizi će biti objavljen na internet strani Komisije, uz uvažavanje zahteva učesnika na tržištu za zaštitu određenih podataka. Osim poziva učesnicima na tržištu da Komisiji dostave svoje komentare, Izveštaj će biti prosleđen i državnim institucijama, koje su, prema svojim nadležnostima, prepoznate za određena pitanja od značaja na predmetnim tržištima (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture).

Na osnovu rezulata analize biće pripremljena Uredba o grupnom izuzeću vertikalnih sporazuma u sektoru motornih vozila kojom će se u naše zakonodavstvo transponovati Uredba Komisije EU 461/2010. Osim navedenog, biće dodatno ispitane uočene pojave koje bi mogle ograničiti, sprečiti ili narušiti konkurenciju na predmetnim tržištima. Nakon ispitivanja određenih pojava, biće odlučeno da li ima osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje povreda konkurencije ili će se učesnici na tržištu samo ukazati na određena pravila u kontekstu poštovanja politike zaštite konkurencije.

Predstavnica Projekta Perform Svetlana Kijevčanin je navela da će u decembru održati konferencija na kojoj će se predstaviti model rada na kompletnom projektu, prilikom čega će se ukratko i izneti rezultati sva četiri istraživanja.