Svaki učesnik na tržištu koji koristi mogućnost podnošenja prijave koncentracije na osnovu ozbiljne namere za sprovođenje koncentracije, odnosno za zaključenje ugovora, može to učiniti u bilo kojem roku nakon što takva namera bude i formalno iskazana (potpisivanjem pisma o nameri, memoranduma, saglasnosti volja ili na drugi način koji prethodi radnji iz člana 63. stava 1. Zakona o zaštiti konkurencije). Podnosiocu prijave, u tim slučajevima, neće biti izrečena mera procesnog penala ako ne podnese prijavu koncentracije u roku iz člana 63. stav 1. Zakona. Tekst celog uputstva možete preuzeti OVDE.