Mišljenje « Tipovi « Komisija za zaštitu konkurencije

Početna strana » Odluke » Mišljenje
Pronađeno ukupno 38 dokumenata
Naslov Sednica Datum Odluka
Primena člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije na određene oblike saradnje između učesnika na tržištu u postupcima javnih nabavki 25.03.2021. Mišljenje
Mišljenje na Predlog uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika 07.12.2018 Mišljenje
Mišljenje na Predlog zaključka Vlade Republike Srbije kojim se usvaja Pregovaračka pozicija Republike Srbije za Pregovaračko poglavlje 14 06.09.2018 Mišljenje
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 03.08.2018 Mišljenje
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju 25.07.2018. Mišljenje
Mišljenje na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o žigovima 07.05.2018 Mišljenje
Mišljenje na Nacrt zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica 25.08.2017 Mišljenje
Primena člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije kod povezanih lica u postupcima javnih nabavki 26.07.2016 Mišljenje
Mišljenje na Nacrt Zakona o komunalnim delatnostima 10.05.2016 Mišljenje
Primena člana 58. Zakona o zaštiti konkurencije 13.05.2015 Mišljenje
Mišljenje o Odluci kojom se određuju najniže cene teorijske i praktične obuke kandidata za vozače i najniže cene za polaganje vozačkih ispita 30.11.2012 Mišljenje
Mišljenje o podnošenju zajedničke ponude u postupku hitne javne nabavke 17.10.2012 Mišljenje
Mišljenje o zaključenju ugovora o komisionu 17.10.2012 Mišljenje
Mišljenje o obavezi korisnika franšize da nabavlja proizvode drugog proizvođača isključivo od davaoca franšize 21.08.2012 Mišljenje
Ukazivanje na negativne efekte koji mogu nastati primenom Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte 23.12.2011 Mišljenje
Mišljenje o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije 11.11.2011 Mišljenje
Mišljenje o primeni člana 21. u vezi člana 5. Zakona o zaštiti konkurencije Mišljenje
Mišljenje o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije OAO Trest Gidromontaž nad PPT Inženjering a.d. Beograd 12.11.2010 Mišljenje
Plan reorganizacije stečajnog dužnika Valjevska pivara a.d. iz Valjeva 12.11.2010 Mišljenje
Agencija za osiguranje depozita u vezi sa dokapitalizacijom Čačanske banke a.d. Čačak 12.11.2010 Mišljenje
Plan reorganizacije stečajnog dužnika ADEMOVIC COMPANY DOO iz Novog Pazara 12.11.2010 Mišljenje
Mišljenje u vezi sa zahtevom za mišljenje na unapred pripremljeni Plan reorganizacije stečajnog dužnika NS BUILDING – CO d.o.o. Novi Sad 30.06.2010 Mišljenje
Mišljenje u vezi sa zahtevom za mišljenje o primeni propisa o zaštiti konkurencije podnetom od strane Corner shop doo 19.03.2010 Mišljenje
Primena najpovoljnijih uslova u vertikalnim ugovorima 143 26.02.2010 Mišljenje
Primena propisa o zaštiti konkurencije u odnosu na preporučivanje cena u vertikalnim ugovorima 141. sednica 16.12.2009 Mišljenje
Mišljenje o primeni člana 61. stav 3. Zakona 141. sednica 16.12.2009 Mišljenje
Mišljenje o primeni čl. 63. u vezi čl. 65. Zakona o zaštiti konkurencije 01.12.2009 Mišljenje
Mišljenje u vezi sa primenom propisa u oblasti zaštite konkurencije 140. sednica 01.12.2009 Mišljenje
Mišljenje u vezi sa primenom člana 16. stav 2. tačka 3) Zakona o zaštiti konkurencije 139. 19.11.2009 Mišljenje
Primena čl. 17., 61. i 63. Zakona, na zahtev Komisije za hartije od vrednosti 11.11.2009 Mišljenje
Mišljenje na propise koji imaju uticaj na konkurenciju na tržištu – član 108. Zakona o obaveznom osiguranju 137. 05.11.2009 Mišljenje
Primeni člana 23. stav 5. Zakona o zaštiti konkurencije 137. 05.11.2009 Mišljenje
Nadležnost Komisije za zaštitu konkurencije u odnosu prema državnim organima Mišljenje
Primena člana 71. stav 5. Zakona 136.sednica 21.10.2009 Mišljenje
Mišljenje na kriterijume za ocenjivanje ekonomski najpovoljnije ponude koje utvrđuju zdravstvene ustanove kod javne nabavke lekova Mišljenje
Mišljenje na Zaključak Vlade 05 broj 54-4255/2009-1 od 7. jula 2009. godine i Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Mišljenje
Mišljenje Saveta Komisije za zaštitu konkurencije na nacrt Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima Mišljenje
Mišljenje o primeni odredaba Zakona o zaštiti konkurencije na koncentracije sprovedene u procesu privatizacije 36. sednica 30.01.2007 Mišljenje