јун « 2018 « Комисија за заштиту конкуренције
Потписан Меморандум о сарадњи са ФЕФА

kzk-ekofПредседник Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије др Милоје Обрадовић и декан Факултета за економију, финансије и администрацију – ФЕФА проф. др Небојша Савић потписали су Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту конкуренције и ФЕФА.

Меморандум о сарадњи дефинише успостављање стручне и едукативне сарадње ове две институције у области политике конкуренције кроз организацију семинара, гостујућих предавања стручњака из Комисије, заједничких тематских радионица, формирање програма студентских пракси и изборног предмета на мастер студијама, заједничке издавачке делатности из области конкуренције, сарадња са Институтом ФЕФА у изради економских анализа и слично.

Потписани документ ће омогућити заједнички рад на промоцији политике заштите конкуренције и подизању нивоа знања у области права конкуренције и квалитетнијег образовања студената ради остваривања тог циља.

Меморандум о сарадњи са ФЕФА је пети споразум ове врсте који Комисија има са члановима унивезитетске заједнице.

Покренут поступак против ЈКП Градска топлана Ниш

kzkКомисија за заштиту конкуренције покренула је, по службеној дужности, поступак испитивања повреде конкуренције против друштва Јавно комунално предузеће Градска топлана Ниш, ради утврђивања постојања повреде конкуренције, и то злоупотребе доминантног положаја из члана 16. Закона о заштити конкуренције.

Државна ревизорска институција је утврдила је цена услуге снабдевања топлотном енергијом одређивана на начин који одступа од прописане методологије, и то тако да исходује већим износом цене од износа цене који би се добио рачунањем у складу са методологијом. Државна ревизорска институција је нашла и да се цена за прикључак на топловодну мрежу обрачунава на начин који није предвиђен релевантним правним оквиром. Комисија је основано претпоставила да би фактурисање цена потрошачима на начин који је констатовала Државна ревизорска институција, могло да одступа од „трошковног принципа“, а што може представљати радњу повреде конкуренције из члана 16. став 2. тачка 1) Закона о заштити конкуренције. Постојање евентуалне повреде конкуренције Комисија ће испитати и утврдити у свему у складу са чланом 41. Закона.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у овом поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25, Београд.

Председник Комисије говорио на састанку Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију

kzk-euПредседник Комисије др Милоје Обрадовић говорио је на састанку Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију који је одржан у Београду.

Др Обрадовић упознао је представнике Европске комисије са свим активностима у примени Закона о заштити конкуренције и степеном усклађености прописа из области заштите конкуренције са европским законодавством, а што је у складу са обавезама из члана 73. Споразума о стабилизацији и придруживању. Такође, подсетио је да је у току израда нацрта новог Закона о заштити конкуренције, који би требало да допринесе још ефикаснијој примени политике заштите конкуренције, као и пуној усаглашености овог са осталим прописима Републике Србије, а пре свих Закона о општем управном поступку.

Председник Комисије изнео је и податке о резултатима у примени политике заштите конкуренције у претходном периоду, уз констатацију да у све већем броју случајева органи извршне власти прихватају мишљења Комисије за заштиту конкуренције, што је важно у контексту обезбеђивања равноправних услова за све учеснике на тржишту.

У свом излагању, председник Комисије је нагласио  да се институција на чијем је челу, а у складу са могућностима и надлежностима, труди да допринесе креирању пројеката који би материју права заштите конкуренције приближили судијама, у циљу специјализације за рад на предметима из ове области,  што би утицало и на ефикаснију примену Закона о заштити конкуренције. У том контексту, нагласио је председник Обрадовић, ускоро ће се, у оквиру Твининг пројекта ЕУ,  чији је корисник Комисија за заштиту конкуренције, организовати читав низ радионица на којима ће представници судске власти бити у прилици да стекну квалитетна знања потребна за још ефикаснију примену права заштите конкуренције у Републици Србији.

“Комисија интензивно ради на подизању свести о важности заштите конкуренције у Србији, а спроводи и праксу укључивања свих заинтересованих приликом израде нацрта прописа, све у циљу обезбеђења транспарентности у раду Комисије“ поручио је саговорницима из Брисела председник Комисије др Милоје Обрадовић.

На састанку Пододбора који се редовно одржава у оквиру процеса приступања Србије ЕУ изнето је да наша земља прати динамику развоја заштите конкуренције у ЕУ и тежи да у што већој мери усклади своје стандарде са стандардима у ЕУ. То потврђује и оцена ЕК у недавно објављеном Извештају о напретку за 2017. годину, а у коме се наглашава да је дошло до повећања имплементације у примени права заштите конкуренције, како по броју предмета, тако и по релативној величини и значају компанија које се истражују, као и да Комисија сваке године унапређује свој рад, што позитивно утиче на унапређење привредног амбијента у Републици Србији.

Званичник JFTC у посети Комисији

kzk-jftcПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је високог званичника Јапанске комисије за фер трговину – JFTC Хироши Јамаду (Hiroshi Yamada).

Др Обрадовић је господина Јамаду упознао са активностима и плановима Комисије за заштиту конкуренције и истакао значај који за њу има подршка Јапана, као државе, амбасаде ове земље у Београду, као и јапанског тела за фер трговину. У том смислу, нагласио је потребу да се сарадња продубљује, како кроз програме техничке помоћи, тако и кроз размену стручњака из области политике заштите конкуренције.

Представник Јапанске комисије за фер трговину изнео је планове овог тела за проширење сарадње са српским колегама. JFTC је врло заинтересован да подржи Србију на путу даљег усклађивања законодавног оквира са правом ЕУ. Такође, истакнута је и спремност за пружање техничке помоћи Комисији за заштиту конкуренције, а упућен је и позив да представници Комисије учествују на конференцији која ће се, у оквиру ICN-а одржати у новембру ове године у Токију.

Јапанска комисија за фер трговину – JFTC обележило је прошле године 70 година постојања, колико је прошло и од почетка спровођења првог антимонополског закона у Јапану.

Састанку су присуствовали и први секретар Амбасаде Јапана у Београду Атсуко Шиотани (Atsuko Shiotani), члан Савета Комисије за заштиту конкуренције др Вељко Милутиновић и виши саветник у Сектору за заступање политике конкуренције и међународну сарадњу Нина Васић.

Комисија поново утврдила да је ЕПС Дистрибуција учинила повреду конкуренције

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је, у поступку поновног одлучивања, дана 18.06.2018. године донела решење којим је поступила у складу са пресудом Управног суда. Наведеном пресудом је поништено претходно решење Комисије о утврђивању повреде конкуренције друштва ЕПС дистрибуција и предмет враћен Комисији на поновно одлучивање.

Као и приликом првог одлучивања Комисија је и овај пут нашла да друштво ЕПС Дистрибуција има доминантан положај који је злоупотребљен.

Одобрена концентрација VINCI Airports Serbia d.o.o – AD AERODROM NIKOLA TESLA

kzk-ekofКомисија је одобрила концентрацију учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од стране привредног друштва VINCI Airports Serbia d.o.o. над пословањем привредног друштва AD AERODROM NIKOLA TESLA, које се односи на делатност управљања Аеродромом „Никола Тесла“ у Београду.

Предмет циљног пословања чине концесиона средства, како су дефинисана у Уговору о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду. VINCI Airports Serbia d.o.o. послује у оквиру „VINCI“ групе друштава, која до сада, није обављала делатност оператера аеродрома нити пословала на тржишту аеродромских услуга у Србији.

Решење ће бити објављено на сајту Комисије када се за то буду стекли услови, односно након протека рока за жалбу на закључак о заштити података.

Јапанска искуства у заштити конкуренције

japanКомисија за заштиту конкуренције је, у сарадњи са Амбасадом Јапана, ЈFTC – телом за заштиту конкуренције Јапана и ЈICA – Агенцијом Владе Јапана за међународну сарадњу, организовала тренинг сесије на тему тренутних и будућих изазова Јапана у борби против картела и намештања јавних набавки.

Ове тренинг сесије за циљ су имале стицање нових знања не само запослених у Комисији за заштиту конкуренције, већ и представника других институција, као и стручне јавности о добрим светским праксама у примени политике заштите конкуренције.

Скуп су отворили председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић и Њ.Е. Ђунићи Марујама, амбасадор Јапана.

Сирмиумбус спреман да преузме обавезе ради отклањања могућих повреда конкуренције

sirmiumbusКомисија за заштиту конкуренције објављује Предлог обавеза које је странка у поступку Сирмиумбус из Сремске Митровице спремна да добровољно преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције са условима и роковима за извршење предложених обавеза.

Такође, Комисија позива све заинтересоване стране да доставе писане примедбе, ставове и мишљења која се односе на предложене обавезе, у писаној форми у року од 20 дана од дана објаве обавештења.

Комисија за заштиту конкуренције је 22. септембра 2017. године покренула поступак по службеној дужности против друштва Сирмиумбус д.о.о. Сремска Митровица, ради испитивања повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције (злоупотреба доминантног положаја).

Друштво Сирмиумбус је дана 14.03.2018. године доставило поднесак насловљен као „Захтев за прекид поступка“, који је допуњен поднеском од 19.04.2018. године, означеним као „Допуна захтева за прекид поступка“. У наведеним поднесцима садржан је и предлог обавеза које је друштво Сирмиумбус спремно добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за извршење мере.

Комисија је утврдила да је предметни поднесак допуштен, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица.

Сагласно члану 58. став 1. Закона, Комисија може донети закључак о прекиду поступка испитивања повреде конкуренције, којим се одређује мера из члана 59. Закона, ако странка, на основу садржине закључка о покретању поступка, односно чињеница утврђених у поступку, поднесе предлог обавеза које је спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за извршење мере. Ставом 2. истог члана Закона прописан је рок у коме странка у поступку може ставити такав предлог.

Комисија гост Националног конвента о ЕУ у Нишу

kzk-ekofПредставници Комисије за заштиту конкуренције били су гости на седници Радне групе Националног конвента о ЕУ, која прати преговоре о Поглављу 8 – Политика конкуренције, а која је одржана у Нишу. Овом приликом представљени су и пред нишком стручном јавношћу резултати прве фазе секторске анализе тржишта малопродаје хране, пића и дуванских производа у Републици Србији.

Присутнима се на самом почетку седнице обратила проф. др Марија Радосављевић, продекан за научни рад, након чега су уводно обраћање одржали Марко Обрадовић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, др Бобан Стојановић, редовни професор Економског факултета у Нишу и Иван Ђекић, члан радне групе Националног конвента о Европској унији и Друштва економиста Ниша.

Секторску анализу тржишта малопродаје коју је израдила Комисија су представили др Синиша Милошевић, руководилац сектора за економске анализе и Александра Равић, виши саветник у овом сектору.

Након презентације анализе, организована је дискусија о улози и значају представљених резултата и перспективама развоја тржишта малопродаје.

Покренут поступак због сумње у намештање понуда у јавним набавкама

kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је поступак против седам учесника на тржишту, због сумњи да су намештањем понуда у поступцима јавних набавки извршила повреду конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције.

Поступак је, по службеној дужности, покренут против следећих учесника на тржишту: Original, предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге доо Београд (Нови Београд), Mikops doo Export-Import за производњу, трговину и услуге Ниш, Предузеће за услуге и трговину Биролинија, друштво са ограниченом одговорношћу Београд, Biro print sistemi doo Београд, Предузеће за трговину и услуге Dikti Line doo, Београд, Друштво за спољну и унутрашњу трговину Birodeveloping doo Ниш, Друштво за производњу, промет и услугe Биротехника, Export-Import doo, Јагодина.

Спровођењем законских овлашћења, службена лица Комисије за заштиту конкуренције извршила су ненајављени увиђај на пет локација. Коришћење ненајављеног увиђаја, као изузетно ефикасног инструмента за откривање радњи учесника на тржишту, а које за циљ или последицу имају или могу да имају значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције, и у овом случају је послужило да би се прикупила документација, која је од значаја за даље поступање Комисије у овом предмету.