Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности (Page 45)
Саопштење поводом пресуде Врховног касационог суда којом се одбија захтев „Serbia broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. из Београда за преиспитивање пресуде Управног суда
Саопштење поводом пресуде Управног суда којом се одбија тужба друштава „Млекара“ из Суботице и „Имлек“ из Београда
Саопштење поводом пресуде Управног суда којом се одбија тужба удружењa „Беотакси“ из Београда
Саопштење поводом пресуде Управног суда којом се одбија тужба друштва „ВМА Trading“ д.о.о. из Београда
Потписан споразум о сарадњи Руске Федералне Антимонополске Службе и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије

 

Споразум о сарадњи Руске Федералне Антимонополске Службе (ФАС Русија) и Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије (КЗК), потписан је у среду 5. децембра 2012. у Привредној комори Србије, уз присуство високих званица из обе државе.

 

Споразум су потписали Игор Артемијев, председник ФАС Русија и Весна Јанковић, Председница КЗК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О значају потписивања овог споразума за обе државе говори и чињеница да су му присуствовали и Амбасадор Русије у Србији Александар Васиљевич Чепурин, трговински представник руске федерације А. Н. Хрипунов, представник Трговинско индустријске коморе Русије у Србији В. А. Гришин, председник Привредне коморе Србије Милош Бугарин, високи представници највеће руске банке Сбербанк, као и представници бројних домаћих институција попут генералног секретаријата Председника Републике Србије, министарства спољних послова, министарства финансија, министарства спољне, унутрашње трговине и телекомуникација, Народне банке Србије.

 

У оквиру потписивања овог значајног споразума одржана је и презентација на тему рада ФАС Русија и њихове улоге у контроли страних улагања и јавних набавки. Скупу су присуствовали и представници великих руских и српских компанија, који су искористили ову прилику да се упознају са најзначајнијим трендовима у области права и политике конкуренције у Руској Федерацији и Републици Србији.

 

Потписана заједничка декларација о оснивању мреже за за конкуренцију у оквиру енергетске заједнице

Потписивањем Заједничке декларације у седишту Секретаријата Енергетске заједнице у Бечу, 23. новембра 2012. године основана је Мрежа за конкуренцију Енергетске заједнице.

 

Новооснована Мрежа за конкуренцију у оквиру поменуте Енергетске заједнице, чија чланица је и Република Србија, представља платформу за непосредну сарадњу тела за заштиту конкуренције земаља чланица заједнице у виду размене информација и искустава, разматрања појединачних случајева, усвајања смерница и најбољих пракси и сл.  Оснивање Мреже за конкуренцију је само први корак у даљим активностима које ће се спроводити у оквиру мреже, а као крајњи резултат очекује се унапређење постојећих законодавних оквира којима се регулишу област енергетике и област заштите конкуренције, а нарочито адекватна примена закона о заштити конкуренције у специфичном сектору, какав је енергетски сектор.

 

Потписивање заједничке декларације и оснивање Мреже за конкуренцију Енергетске заједнице значајно је за Комисију за заштиту конкуренције првенствено имајући у виду да је у поменутом сектору, у којем се тек очекује интензивирање слободне тржишне утакмице, Комисија до сада спроводила само секторске анализе, али не и управне поступке у смислу утврђивања злоупотребе или постојања забрањених споразума.

 

Саопштење поводом решења којим се утврђује злоупотреба доминантног положаја и одређује управна мера друштву „Фриком“ а.д. из Београда
Саопштење поводом решења којим се условно одобрава концентрација друштва „Штампа систем“ из Београда, над друштвом „Футура плус“ у стечају
Обавештење поводом захтева Комисији да примени начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима (члан 9. Закона о јавним набавкама)
Одржана Међународна конференција о праву и политици заштите конкуренције

 

У Београду је 11. и 12. октобра одржана Међународна конференција на којој је представљена експертска анализа права и политике заштите конкуренције у Србији и њени резултати (Peer review Извештај). Анализа је настала као резултат сарадње Комисије за заштиту конкуренције са експертским тимом Конференције УН за трговину и развој – UNCTAD.

 

У Извештају је констатован напредак који је постигнут у области заштите конкуренције од почетка њеног увођења до данас, како у погледу примене правила конкуренције, тако и у погледу јачања административног и институционалног капацитета Комисије за заштиту конкуренције.

 

Оцењено је да је Србија постигла успех на увођењу модерног система заштите конкуренције, кроз успостављање независне институције и усвајања и примене релевантног законодавног оквира.


Извештај садржи и низ препорука, коментара и сугестија у циљу даљег унапређења законодавног оквира, јачања капацитета и ефикасне примене Закона и подзаконских аката.

 

Конференцији је присуствовао и Petko Draganov, заменик Генералног Секретара UNCTAD-а,  Hassan Qaqaya, директор Сектора за конкуренцију и заштиту потрошача UNCTAD-а,  Prof. William Kovacic, George Washington University, Prof. Vincent Martenet, председник Комисије за заштиту конкуренције Швајцарске, представници Европске Комисије (DG COMP), тела за заштиту конкуренције из Шведске, Мађарске, Чешке, Руске Федерације, Румуније, Бугарске, земаља региона, као и велики број стручњака из области заштите конкуренције, из земље и иностранства.

 

У оквиру Конференције одржано је више предавања на тему сарадње државних органа у заједничкој борби против повреда конкуренције, као и Округли сто о значају ширења свести о заштити конкуренције и стицању и преношењу знања у новооснованим телима за заштиту конкуренције.