Aктуелности « Комисија за заштиту конкуренције
Почетна страна » Aктуелности (Page 43)
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – Agrokor

Савет Комисије за заштиту конкуренције на седници одржаној 25. децембра 2013. године, донео је решење којим је условно одобрио концентрацију, која настаје стицањем контроле друштва „Agrokor“ d.d. из Републике Хрватске, над словеначким друштвом „Poslovni sistem Mercator“ d.d..

 

Комисија је утврдила све чињенице кључне за оцену да ли ова концентрација испуњава услове дозвољености у смислу члана 19. Закона о заштити конкуренције. Прикупљени су подаци од једног броја државних органа, као што су Агенција за привредне регистре, Републички Завод за статистику, Пореска управа Министарства финансија, као и информације од свих великих трговинских ланаца националног значаја, који су активни на тржишту предметне малопродаје у Републици Србији и оних који имају регионални или локални карактер. Комисија је обезбедила изјашњење 23 конкурента различите тржишне снаге и различитог степена њиховог географског и територијалног значаја. У овом поступку обезбеђена су и коришћена изјашњења и оцене 25 произвођача активних у области млечне индустрије, индустрије безалкохолних пића, индустрије меса, уља, шећера, кондиторских, као и хемијских производа, који својим робама снабдевају како учеснике концентрације, тако и њихове конкуренте. Комисија је проценила и вертикалне ефекте предметне концентрације, а у вези чињенице да је компанија Agrokor у Републици Србији присутна  преко своја 22 повезана и активна друштва, међу којима су и „Дијамант“ из Зрењанина, „Frikom“ из Београда, „Кикиндски млин“ из Кикинде и др. Своју одлуку Комисија је темељила и на налазима Економске анализе тржишта неспецијализоване трговине на велико и тржишта трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно хране, пића и дувана за тржиште града Београда и тржиште Републике Србије у периоду 2010. – 2012. година, коју је за потребе овог поступка спровео Институт економских наука из Београда.
(више…)

Потписивањe меморандума о сарадњи са словеначким телом за заштиту конкуренције

Меморандум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције за заштиту конкуренције Републике Словеније потписан је у Београду 28.11.2013. године. У име словеначке агенције меморандум је потписао господин Андреј Крашек, директор Агенције, а испред Комисије за заштиту конкуренције господин Иван Угрин, члан Савета.

 

Меморандумом је договорено унапређење сарадње између ове две институције и то првенствено разменом информација о законским актима који регулишу област заштите конкуренције и разменом информација о поступцима који су вођени у овој области, као и узајамном подршком у припреми европских и других међународних активности. Инструменти сарадње ће бити организација семинара, студијских путовања, организација билатералних радних група, размена експерата, размена докумената и слично.

Пројекат „Грађани и правосуђе заједно против корупције: заштита конкуренције и сузбијање монопола“
Меморандум о сарадњи између Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије (КЗК) и Агенције за заштиту тржишног натјецања Републике Хрватске (АЗТН
Семинар – Заштита конкуренције у пословним удружењима
Међународна радионица о економским питањима у области заштите конкуренције

Шеста годишња Радионица о економским питањима у области заштите конкуренције намењена стручњацима из тела за заштиту конкуренције, одржана је у Београду 19. и 20. септембра. Ова веома призната међународна радионица одржана је у организацији Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Федералне трговинске комисије САД (US Federal Trade Commission – FTC).
 
Први модерни закон против монопола је чувени Шерманов закон из 1890. године, а претеча FTC-а – Биро за корпорације, основан је још 1903. године, па је искуство САД у борби за заштиту тржишта несумњиво велико и драгоцено.
Стручној радионици присуствовали су представници тела за заштиту конкуренције из земаља југоисточне Европе и Европске Уније: Словеније, Чешке, Мађарске, Естоније, Румуније, Бугарске, Босне и Херцеговине и Србије.
 
Предавачи Nathan Wilson (економиста FTC-a) и Paul Nolan (део правног тима FTC-a) су заједно са учесницима обрадили основне микроекономске концепте утврђивања тржишне снаге и доминантног положаја, политике рабата, везивања производа и услуга, идентификовања непријављених концентрација и других актуелних тема из области заштите конкуренције, са пуно конкретних примера и објашњењима судске праксе.
Модератор дводневне радионице била је г-ђа Гордана Лукић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције.
 
Управо одржана стручна радионица представља наставак спровођења стратегије унапређења капацитета Комисије за заштиту конкуренције, а уједно и врло важан корак у успостављању и продубљивању комуникације и сарадње са осталим телима за заштиту конкуренције, како у Европи тако и у САД.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ (ЈАТ – ETIHAD)

Комисија за заштиту конкуренције је одобрила концентрацију која настаје променом облика контроле над друштвом „Jat Airways A.D. Beograd“. Претходна појединачна контрола коју је над Jat-om вршила Република Србија као његов једини власник, трансформише се у заједничку контролу коју ће убудуће вршити друштво „Etihad Airways P.J.S.C.“ (стицањем 49% акција у „Jat Airways A.D.“, као и одређених управљачких овлашћења и одговорности) и Република Србија која ће поседовати већински део акцијског капитала од 51%.
 
У спроведеном поступку током којег су утврђене све чињенице значајне за доношење одлуке Комисије, утврђено је да спровођење предметне концентрације не доводи до значајног спречавања, ограничавања, или нарушавања конкуренције на релевантном тржишту, због чега се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији у смислу члана 19. Закона о заштити конкуренције.
 
Комисија је своју одлуку темељила на анализи претходно закључених и достављених аката чији су потписници учесници ове концентрације, као и оцени других аката, докумената и пословних потеза који ће до затварања ове пословне трансакције бити закључени, или предузети, а о чијем је предмету, и садржају Комисија обавештена од стране подносилаца пријаве.

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ ПОСТУПКА ИСПИТИВАЊА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ AGROKOR-MERCATOR

Поступак испитивања концентрације који је започет по поднетој пријави привредног друштва „Agrokor dd“ из Републике Хрватске, а до које долази преузимањем већинског пакета од 53,12% свих акција „Poslovnog sistema Mercator“ из Републике Словеније, Комисија за заштиту конкуренције закључком донетим дана 3. септембра 2013. године наставља као поступак по службеној дужности. Током испитног поступка ће сагласно члану 19. Закона о заштити конкуренције бити оцењена дозвољеност спровођења ове концентрације.
 
У предстојећем поступку Комисија ће оцењивати ефекте спровођења концентрације и то како на тржишту трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно хране, пића и дувана у продавницама формата дефинисаног овим закључком, тако и на тржишту велепродаје прехрамбених производа и робе широке потрошње.
 
Комисија позива сва лица која располажу подацима, исправама, или другим информацијама које могу допринети утврђивању релевантног чињеничног стања у овом поступку, да исте неодложно доставе Комисији.
 
На основу свих утврђених чињеница у току овог испитног поступка значајних за доношење одлуке Комисије, биће решено у законом прописаном року, не дужем од 90 дана.
Комисија за заштиту конкуренције

 

МИШЉЕЊЕ ПОВОДОМ ЧЛ. 6. ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОНКУРЕНЦИЈЕ
Саопштење за јавност поводом актуелног протеста пољопривредника
Преузмите саопштењеСваки вид картелског понашања озбиљно нарушава конкуренцију на тржишту