kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović otvorio je danas u Beogradu seminar „Usaglašavanje poslovanja sa pravom konkurencije, najčešće povrede i mere prevencije”, a koju je organizovala advokatska kancelarija Samardžić-Oreški-Grbović i konsultantske kuće Peterhof Consulting.

Predsednik Obradović je, u uvodnom izlaganju istakao da Komisija predstavlja jedan od važnih stubova reforme privrede, obzirom na opredeljenje naše zemlje za poštovanje tržišnih principa i stvaranje moderne ekonomske politike.

Povod održavanja seminara je upoznavanje učesnika na tržištu i stručne javnosti sa usklađivanjem poslovanja sa pravom konkurencije. Izlaganja i diskusije su bile fokusirane na karakteristične rizike povrede konkurencije za kompanije koje posluju u Srbiji.

Na seminaru je jedan od predavača bio i rukovodilac sektora za utvrđivanje povreda konkurencije u Komisiji za zaštitu konkurencije, Čedomir Radojčić koji je održao predavanje na temu „Određivanje cene u daljoj maloprodaji (RPM) – Teoretski aspekti“.

Seminar je, pored edukativne uloge, bio i prilika za zastupanje politike i prava zaštite konkurencije (competition advocacy) u poslovnoj i stručnoj javnosti, kao i za razmenu iskustava i viđenja stanja u ovoj oblasti.