maj « 2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Međunarodna konferencija „Izgradnja institucionalnih kapaciteta nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope“

secer2-3. jun 2016. Beograd,
Hotel Metropol
14:00 časova

Konferenciju će otvoriti predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, direktor EBRD-a za Srbiju Daniel Berg (Daniel Berg), Tanja Miščević šef Pregovaračkog tima sa EU u četvrtak 2. juna 2016. godine, u 14,00 časova, Hotel Metropol, Bulevar Kralja Aleksandra 69, Beograd.

Izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u regionu Jugoistočne Evrope predstavlja veliki izazov. Jer, tranzicija ovih zemalja iz socijalističkog i komunističkog načina vođenja privrede u tržišni način privređivanja pokazala je neophodnost formiranja posebnih tela, koja su, uglavnom, potpuno odvojena od izvršne vlasti, a koja će voditi računa o obezbeđivanju ravnopravnih uslova za sve tržišne aktere.

Zato ova tela u regionu JE Evrope nemaju dugu tradiciju. Neka od njih nastala su pre 25, a neka (poput srpske) pre samo deset godina.

Zakonodavni okvir prema kome rade ova tela, po pravilu je oslonjen na evropsko zakonodavstvo i praksu.

Ono što se od ove Konferencije očekuje je da, osim razmene iskustava, učesnici predstave i nove alatke i metode kojim se tela za zaštitu konkurencije bore protiv sve sofisticiranijih pokušaja povreda konkurencije. Tačnije, predstavnici 11 nacionalnih tela iz regiona JE Evrope pokušaće da tokom ove Konferencije razmene ideje kako zaštiti konkurenciju u periodu nakon recesije koja je pogodila Evropu, koja vrsta analiza tržišta na najbolji način može dati sliku koja će pomoći nadležnima u telima za zaštitu konkurencije da prepoznaju moguće povrede, kako obezbediti dokaze o postojanju kartela i zloupotrebi dominantnog položaja. Teme će biti i nameštanje ponuda u sistemu javnih nabavki, ali i podizanje svesti o važnosti jačanja kulture konkurencije.

Na konferenciji će učestvovati ugledni panelisti dr Rasel Pitman (Russell Pitman) Ministarstvo pravde SAD, Lorenco Kjari (Lorenzo Ciari) Evropska banka za obnovu i razvoj, Gregor Langus (Gregor Langus) Evropska komisija i još mnogi svetski i domaći stručnjaci iz ove oblasti, predstavnici nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope, predstavnici poslovne i akademske zajednice u Srbiji.

Komisija odobrila sprovođenje koncentracije kompanije „He Steel Group Co Ltd“ i Železare Smederevo

secerKomisija za zaštitu konkurencije je 24. maja 2016. godine, odobrila koncentraciju učesnika na tržištu koja nastaje sticanjem kontrole društva „He Steel Group Co Ltd“ iz NR Kine nad funkcionalnom, proizvodnom i poslovnom imovinom „Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o.“, uz istovremeno sticanje i pedeset procenata udela u kapitalu Privrednog društva za obradu i prevlačenje metala „Serbian Roll Service Company d.o.o.“, i nad kojim će sticalac udela vršiti neposrednu zajedničku kontrolu sa drugim članom ovog društva.

Komisija je, prilikom donošenja odluke o dozvoljenosti ove koncentracije, imala u vidu činjenicu da njeno sprovođenje neće ograničiti, narušiti ili sprečiti konkurenciju na tržištu Republike Srbije, ali je u proceni njenih efekata posmatrala i širi kontekst sprovođenja kompletnog projekta, u smislu cilja Zakona, odnosno mogućih pogodnosti sa stanovišta ekonomskog napretka i dobrobiti društva, kao i koristi potrošača.

Komisija za zaštitu konkurencije po službenoj dužnosti nastavlja postupak ispitivanja koncentracije društava „Sunoko“ – „Star šećer“

secerKomisija za zaštitu konkurencije je po službenoj dužnosti nastavila postupak ispitivanja koncentracije koji je pokrenut na osnovu podnete prijave društva „Sunoko d.o.o.“ iz Novog Sada. Koncentracija nastaje sticanjem 100% udela ovog društva nad privrednim društvom „Star Šećer d.o.o.“ iz Sente. Realizacijom ove koncentracije „Sunoko“ bi istovremeno stekao i kontrolu nad njegovim zavisnim društvom, šećeranom „Te-To a.d.“ iz Sente.

Na osnovu svih činjenica koje proističu iz sadržaja podnete prijave, Komisija je utvrdila da bi sprovođenjem prijavljene koncentracije, društvo „Sunoko“ dodatno učvrstilo svoj položaj na tržištima otkupa šećerne repe, proizvodnje šećera preradom šećerne repe i prodaje šećera. Budući da su društvo „Sunoko“ i šećerana „Te-To“ iz Sente direktni konkurenti na ovim definisanim relevantnim tržištima i da je društvo „Sunoko“ najjači učesnik na njima, Komisija će u ispitnom postupku dodatno ispitati i oceniti sve zakonom propisane kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje dozvoljenost koncentracije, a koji su propisani članom 19. Zakona o zaštiti konkurencije.

Komisija pokrenula postupak protiv četiri učesnika na tržištu remonta šinskih vozila

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije doneo je, na osnovu člana 35. stav 2 Zakona o zaštiti konkurencije, Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv preduzeća „MIP-RŠV“ iz Ćuprije, „Inter-mehanika“ iz Smedereva, „Tatravagonka bratstvo“ iz Subotice i „Šinvoz“ iz Zrenjanina, koja se bave remontom šinskih vozila, radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Postupak je pokrenut nakon inicijative koju je Komisija primila 14. marta 2016. godine. Podnosilac inicijative naveo je da je izvršena povreda konkurencije nameštanjem ponuda u postupku javne nabavke usluge remonta vagona za prevoz uglja. Ovakva vrsta ponašanja učesnika u javnim nabavkama predstavlja poseban oblik restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona, jer predstavlja zabranjeni dogovor između učesnika na tržištu – konkurenata o uslovima učešća u postupcima javnih nabavki.

Nakon detaljne analize svih navoda i dokumentacije, dana 11. maja 2016. godine donet je Zaključak o pokretanju postupka. U okviru postupka su u Ćupriji, Smederevu i Zrenjaninu obavljeni nenajavljeni uviđaji u prostorijama učesnika na tržištu.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu: Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Zaključak o pokretanju postupka objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 47 /18.05.2016.

Komisija uputila Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima

Komisija za zaštitu konkurencije je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavila Mišljenje na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, u kojem je naglasila da bi Zakon trebalo da omogući da određene usluge, koje su povezane sa komunalnim delatnostima, a mogu se obavljati samostalno, budu jasno određene kao usluge komercijalnog karaktera, koje mogu da pružaju pod jednakim uslovima svi koji ispunjavaju propisane uslove, a ne samo jedan učesnik na tržištu. Uslovi i kriterijumi moraju biti definisani tako da ne ograničavaju pristup tržištu postojećim i budućim učesnicima na tržištu, niti da nameću uslove koji nisu opravdani.

Komisija je izrazila zabrinutost zbog novog zakonskog rešenja koje, prema njenoj oceni predstavlja dodatnu barijeru, kako za ulazak novih, tako i za nastavak poslovanja postojećih učesnika na tržištu, sa mogućim ozbiljnim posledicama na rad učesnika na tržištu koji su registrovani za obavljanje komunalnih delatnosti. Naime, Nacrtom Zakona je propisano da ispunjenost uslova za obavljanje komunalnih delatnosti utvrđuje Privredna komora Srbije, ako zakonom za pojedinu komunalnu delatnost nije drugačije propisano. Takođe je utvrđeno da Privredna komora Srbije izdaje akt o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti javnom preduzeću, privrednom društvu, preduzetniku ili drugom privrednom subjektu, koji je uz zahtev dostavi dokaze propisane podzakonskim aktom, kao i dokaz o uplati troškova za izdavanje akta o ispunjenosti uslova.

Predloženo zakonsko rešenje, prema mišljenju Komisije, menja položaj i ulogu PKS, tako što stvara značajnu dodatnu obavezu za učesnike na tržištu, a Komisija svaku prepreku, posebno na ovom, inače specifičnom tržištu koje bi trebalo otvarati za ulazak novih učesnika, ocenjuje kao nepotrebnu i potencijalno negativnu za stanje konkurencije. Stav Komisije je da ovaj zakon ne bi trebalo da poverava poslove državne uprave Privrednoj komori Srbije, pa je u skladu sa navedenim, predložena izmena ovog člana.

Mišljenja Komisije, kako je navedeno, treba da omoguće da se, kroz saradnju sa predlagačima, doprinese izradi kvalitetnijih rešenja propisa. Kao generalna ocenu, u mišljenju je izneto da je jedan od najvažnijih ciljeva propisa da se na tržištu obezbede ravnopravni uslovi za delovanje svih učesnika, naravno pod pretpostavkom da ispunjavaju potrebne uslove. Komisija je ponovo istakla da se samo kroz „borbu“ konkurenata kvalitetom i cenom, mogu ostvariti ekonomski napredak i dobrobit društva, a naročito korist potrošača, što predstavlja ne samo cilj Zakona o zaštiti konkurencije, već i jasnog opredeljenja Republike Srbije da konkurencija predstavlja neophodan uslov za razvoj privrede u celini.

Međunarodna konferencija “Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi”

kzk-ekofInstitucionalna izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u Jugoistočnoj Evropi centralna je tema međunarodnog skupa koja će, 2. i 3. juna ove godine, biti održan u Beogradu.

Organizatori konferencije su Evropska banka za obnovu i razvoj i Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, a uz tehničku podršku Centra za liberalno-demokratske studije (CLDS).

Konferencija “Institucionalna izgradnja nacionalnih tela za konkurenciju Jugoistočne Evrope” biće održana u hotelu Metropol Palas.

Uz predstavnike nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope, na skupu će svoje viđenje mogućih pravaca institucionalnog unapređenja ovih tela, ali i politike I prava zaštite konkurencije dati brojni svetski i domaći stručnjaci iz ove oblasti.

Pokrenut postupak protiv 26 učesnika na tržištu geodetskih usluga

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije doneo je, na osnovu člana 35. stav 2 Zakona o zaštiti konkurencije, Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv 26 učesnika na tržištu geodetskih usluga, radi ispitivanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Postupak je pokrenut nakon inicijative koju je Komisija primila 12. aprila 2016. godine. Podnosilac inicijative naveo je da je u više postupaka javnih nabavki geodetskih usluga počev od kraja 2015. godine utvrđeno da ponuđači dostavljaju ponude sa cenama koje značajno prevazilaze procenjenu vrednost javne nabavke, što dalje vodi do obustave postupaka.

Nakon detaljne analize svih navoda i dokumentacije, dana 19. aprila 2016. godine donet je Zaključak o pokretanju postupka. Na nekoliko lokacija obavljeni su nenajavljeni uviđaji u prostorijama učesnika na tržištu.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničkog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.

Zaključak o pokretanju postupka objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 45 /06.05.16.

Gost Komisije prof. Vilijam Kovačić dao intervju mesečniku „Nova ekonomija“

kzk-ekofPovodom obeležavanja decenije rada Komisije gost Komisije za zaštitu konkurencije bio je Vilijam Kovačić (William E. Kovacic), profesor Univerziteta Džordž Vašington i direktor Agencije za konkurenciju i tržište Ujedinjenog Kraljevstva (CMA). Tom prilikom dao je intervju za majski broj mesečnika Nova ekonomija. Intervju sa profesorom Kovačićem možete pročitati ovde.