april « 2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2016 » april
Dodatna obuka zaposlenih u Komisiji za korišćenje forenzičkih alata prilikom nenajavljenih uviđaja

kzk-ekofZaposleni u Stručnoj službi Komisije za zaštitu konkurencije učestvovali su na dvodnevnoj radionici za korišćenje najsavremenijih forenzičkih alata prilikom nenajavljenih uviđaja. Na radionici su zaposleni prolazili kroz simulaciju scenarija pretrage, kao i analizu rezultata za korišćenje forenzičkog softvera i opreme.

Cilj dodatne obuke je unapređenje znanja ovlašćenih službenih lica Komisije za zaštitu konkurencije o tehnikama prikupljanja podataka i trijaže, kao i procene vrste i količine podataka koji se traže pomoću forenzičkih alata, a kako bi se postigla što veća efikasnost postupka nenajavljenog uviđaja.

Nenajavljeni uviđaj je instrument koji je predviđen Zakonom o zaštiti konkurencije, a kojim se vrši iznenadna kontrola prostorija, odnosno podataka, isprava i stvari, o čemu se obaveštava stranka tek u trenutku izvođenja uviđaja na licu mesta. Ovlašćena službena lica vrše nenajavljeni uviđaj ako se osnovano sumnja da postoji opasnost uklanjanja ili izmene dokaza koji se nalaze kod stranke ili trećeg lica.

Službeno lice koje sprovodi uviđaj dužno je da pokaže službenu legitimaciju i zaključak o izvođenju uviđaja u poslovnim prostorijama, odnosno da zahteva da se omogući nesmetan ulazak. Stvari od značaja za odlučivanje u postupku, mogu se privremeno oduzeti tokom nenajavljenog uviđaja do utvrđivanja svih relevantnih podataka i činjenica koje te stvari sadrže, a najduže do kraja postupka.

Ovaj instrument je izuzetno efikasan za prikupljanje dokaza i otkrivanje kartelskog dogovaranja i drugih oblika povreda konkurencije.

Sporazum o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova i Komisije za zaštitu konkurencije i Ugovor o saradnji u oblasti digitalne forenzike

Komisija za zaštitu konkurencije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije potpisali su Sporazum o saradnji i Ugovor o saradnji u oblasti forenzike.

Sporazumom se uređuje asistencija policije prilikom pojedinih radnji u postupku predviđenim Zakonom o zaštiti konkurencije, razmena informacija i pružanje usluga, stručna edukacija i treninzi u oblasti digitalne forenzike za službena lica Komisije.

Ugovor o saradnji u oblasti forenzike definiše tehničku pomoć forenzičkih službenika MUP-a ovlašćenim licima Komisije prilikom nenajavljenih uviđaja kao i pomoć prilikom veštačenja i dokazivanja određenih činjenica u postupku a u skladu sa zakonima koji uređuju zaštitu konkurencije i rad policije.

Ovim dokumentima se kompletiraju formalni uslovi za međuinstitucionalnu saradnju, što će značajno olakšati budući rad i efikasniju borbu protiv povreda konkurencije. Takođe ove dve institucije žele da obezbede uslove za unapređenje saradnje u sprečavanju i otkrivanju povreda konkurencije i njihovih učinilaca u okviru svojih zakonskih ovlašćenja.

Komisija izrekla meru procesnog penala

Komisija za zaštitu konkurencije odredila je meru procesnog penala učesniku na tržištu, „MB-Gas OIL“ d.o.o., Beograd, u iznosu od 12.000 evra zbog nepostupanja po Zahtevu Komisije za davanje informacija, od 26. februara ove godine. Pomenutim zahtevom je naloženo dostavljanje podataka za potrebe Sektorske analize stanja konkurencije na tržištu trgovine na veliko i malo derivatima nafte u Republici Srbiji.

S obzirom na to da je rok za dostavljanje traženih podataka istekao dana 07. marta 2016. godine, a da se navedeno privredno društvo nije obratilo Komisiji sa zahtevom za produženje roka za dostavljanje podataka, niti na drugi način izvestilo Komisiju o razlozima svog nepostupanja po Zahtevu Komisije, Savet Komisije je, doneo odluku o određivanju mere procesnog penala. Novčani iznos mere procesnog penala utvrđen je 500 evra, za svaki dan nepostupanja po Zahtevu Komisije.

Mera procesnog penala u iznosu od 500 do 5.000 evra za svaki dan ponašanja suprotno nalogu Komisije, odnosno nepostupanja po njenom nalogu, definisana je odredbama člana 70. Zakona o zaštiti konkurencije. Navedeni iznos „MB-Gas OIL“ d.o.o., Beograd mora da uplati u roku od dva meseca od dana prijema rešenja pod pretnjom prinudnog izvršenja. Novčani iznos mere procesnog penala se uplaćuje na račun budžeta Srbije.

Prilikom određivanja visine iznosa mere procesnog penala, Komisija primenjuje kriterijume propisane Zakonom o zaštiti konkurencije, Uredbom o kriterijumima za određivanje iznosa koji se plaća na osnovu mere zaštite konkurencije i procesnog penala, načinu i rokovima njihovog plaćanja i uslovima za određivanje tih mera, kao i Smernicama za primenu navedene uredbe, koje je Savet Komisije doneo 19. maja 2011. godine. Zakon o zašititi konkurencije precizira da procesni penal ne može da iznosi više od deset procenata od ukupnog godišnjeg prihoda obračunatog na način uređen Zakonom.

Komisija obeležila deset godina rada

dan-konkurencije-2016-01

Povodom Dana konkurencije i obeležavanja deset godina uspešnog rada Komisija za zaštitu konkurencije organizovala je međunarodnu konferenciju posvećenu politici zaštite konkurencije.

Konferenciju su otvorili potpredsednica Vlade prof. dr Kori Udovički, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, dr Aleksandra Tomić predsednica Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Narodne skupštine i Štefan Hudolin iz Delegacije Evropske unije.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloje Obradović najavio je tom prilikom donošenje novog zakon o zaštiti konkurencije, koji bi omogućio efikasniji rad komisije. „Otvorićemo široku raspravu kako bi došli do najboljih rešenja i ideja, koje bi rezultirale predlogom novog, kvalitetnog Zakona o zaštiti konkurencije“, rekao je on. Predsednik Obradović je ocenio da je sadašnji zakon baziran na pravnim tekovinama EU, ali je njegova promena potrebna, jer, ipak, ima određenih slabosti koje utiču na moguću pravnu nesigurnost. Predsednik Obradović je rekao da veruje da postoji značajan prostor za unapređenje institucionalnih kapaciteta Komisije i dodao da je važna održiva funkcionalna nezavisnost Komisije.

„Već sada se možemo pohvaliti da je napravljen kvalitativan pomak u pogledu značaja pokrenutih postupaka i njihovog stručnog vođenja pred Komisijom. Smatramo značajnim broj potvrđenih rešenja, jer su ove odluke Komisije direktno usmerene na uspostavljanje efikasne konkurencije. Napravljeni su i krupni pomaci u približavanju standardima Evropske unije, što je bio i jedinstveni zaključak nakon vrlo uspešnog bilateralnog skrininga za poglavlje 8 u Briselu. Komisija je počela i sa primenom značajnog zakonskog instrumenta – nenajavljenog uviđaja u borbi protiv narušavanja pravila konkurencije.“ istakao je on.

Potpredsednica Vlade Srbije Kori Udovički izrazila je podršku radu i funkciji komisije. „Voljni smo da damo podršku unapređenju regulatornog okvira za izgradnju snažnije konkurencije“, rekla je ona. Prema rečima potpredsednice Udovički, važno je da ovakva institucija postoji, bez obzira na krajnji ishod puta ka EU i da se aktivnosti i uticaj Komisije prošire.

Potpredsednica Udovički je rekla i da je najveći izazov za Srbiju izgradnja poslovnog ambijenta, koji će biti prijemčiviji i produktivniji.

Predsednica skupštinskog odbora za privredu dr Aleksandra Tomić je navela da Skupština Srbije a posebno Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, imao u potpunosti proaktivan stav koji se odnosio posebno na – proces pripreme i usvajanja izmena i dopuna Zakona o zaštiti konkurencije, učesšće u predstavljanju Izveštaja o radu Komisije i na kraju, ali ne manje značajno, upućivanje materijala od značaja za konkurenciju Komisiji, od koje smo očekivali i dobijali argumentovane i pravovremene odgovore.

Predstavnik Delegacije EU u Srbiji Stefen Hudolin ocenio je da je Srbija uz podršku EU daleko dogurala u zaštiti konkurencije i dodao da su propisi u Srbiji koju regulišu tu oblast u velikoj meri uskladjeni sa evropskim zakonodavstvom.

Na stručnom delu konferencije pred oko 120 gostiju su učestvovali Teodor Taner (Theodor Tanner) predsednik austrijskog tela za zaštitu konkurencije, Vilijam Kovacic (William Kovacic) profesor Univerziteta Džordž Vašington, Hasan Kakaja (Hassan Qaqaya) bivši direktor sektora za politiku konkurencije i zaštite potrošača Konferencije UN za trgovinu i razvoj, Bogdan Marius Čiritoju (Bogdan Marius Chiritoiu) predsednik Saveta za konkurencije Rumunije, Jana Mikhailova (Jana Mikhailova) predsednica borda direktora Saveta stranih investitora, Mladen Cerovac predsednik AZTN-a Hrvatske i Andrej Kaševarov (Andrei Kašavarov) zamenik predsednika FAS-a Ruske Federacije, zvaničnici regulatornih tela, naučnih ustanova, kao i predstavnici privrednih komora, advokatskih kancelarija i poslovnih udruženja.

Predavanje profesora Vilijama Kovačića u Komisiji za zaštitu konkurencije Republike Srbije

kzk-ekofPovodom obeležavanja decenije rada Komisije gost Komisije za zaštitu konkurencije bio je Vilijam Kovačić (William E. Kovacic), profesor Univerziteta Džordž Vašington i direktor Agencije za konkurenciju i tržište Ujedinjenog Kraljevstva (CMA), inače jedan od vodećih stručnjaka za pitanja zaštite konkurencije na svetu.

Prof. Kovačić održao je vrlo korisno predavanje za zaposlene u Komisiji o pravcima razvoja i iskustvima, ali i izazovima za tela za zaštitu konkurencije širom sveta.

Profesor Kovačić učesnik je i panela koji će se, u okviru konferencije „Dan konkurencije“ održati 12. aprila u Beogradu.

Predavanju su prisustvovali predsednik i članovi Saveta Komisije, rukovodioci i zaposleni Stručne službe Komisije. Nakon predavanja je organizovana stručna diskusija i razmena iskustava o politici i pravu konkurencije u Srbiji i svetu.

Potpisan memorandum o saradnji srpske i makedonske komisije za zaštitu konkurencije

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Makedonije potpisale su Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji u oblasti zaštite konkurencije.

Memorandum su potpisali čelnici dve komisije – dr Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Blagoj Čurlinov, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije Makedonije.

Ovim dokumentom dve komisije žele da obezbede uslove za unapređenje dosadašnje uspešne saradnje na polju sprovođenja politike zaštite konkurencije. Srpsko i makedonsko telo za zaštitu konkurencije će na ovaj način biti još bliže evropskim standardima na polju prava i politike zaštite konkurencije, koji predstavljaju bitan segment pregovaračkog procesa za pristupanje u punopravno članstvo u Evropskoj uniji obe države.

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije je, potpisivanjem memoranduma sa kolegama iz Makedonije kompletirala formalni okvir za saradnju sa nacionalnim telima svih državama u regionu, što će značajno olakšati budući rad, usaglašavanja prakse i postupaka, ali i unapređenje institucionalnog i zakonskog okvira politike zaštite konkurencije u Srbiji.

Predstavnici Komisije učestvovali na seminaru „Usaglašavanje poslovanja sa pravom konkurencije, najčešće povrede i mere prevencije”

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović otvorio je danas u Beogradu seminar „Usaglašavanje poslovanja sa pravom konkurencije, najčešće povrede i mere prevencije”, a koju je organizovala advokatska kancelarija Samardžić-Oreški-Grbović i konsultantske kuće Peterhof Consulting.

Predsednik Obradović je, u uvodnom izlaganju istakao da Komisija predstavlja jedan od važnih stubova reforme privrede, obzirom na opredeljenje naše zemlje za poštovanje tržišnih principa i stvaranje moderne ekonomske politike.

Povod održavanja seminara je upoznavanje učesnika na tržištu i stručne javnosti sa usklađivanjem poslovanja sa pravom konkurencije. Izlaganja i diskusije su bile fokusirane na karakteristične rizike povrede konkurencije za kompanije koje posluju u Srbiji.

Na seminaru je jedan od predavača bio i rukovodilac sektora za utvrđivanje povreda konkurencije u Komisiji za zaštitu konkurencije, Čedomir Radojčić koji je održao predavanje na temu „Određivanje cene u daljoj maloprodaji (RPM) – Teoretski aspekti“.

Seminar je, pored edukativne uloge, bio i prilika za zastupanje politike i prava zaštite konkurencije (competition advocacy) u poslovnoj i stručnoj javnosti, kao i za razmenu iskustava i viđenja stanja u ovoj oblasti.

Potpisan Memorandum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Branislav Boričić potpisali su juče Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta.

Memorandum o saradnji definiše uspostavljanje stručne i edukativne saradnje ove dve institucije u oblasti politike konkurencije, kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, zajedničkih tematskih radionica, formiranje programa studentskih praksi, zajedničke izdavačke delatnosti iz oblasti konkurencije.

Potpisani dokument će omogućiti zajednički rad na promociji politike zaštite konkurencije i podizanju svesti o njenom značaju, kao i uvođenje predmeta iz oblasti zaštite konkurencije, kao izborne opcije za studente na master studijama.

Predsednik Komisije je izrazio očekivanje da će saradnja sa Ekonomskim fakultetom doprineti većem razumevanju politike zaštite konkurencije kao i da će svršeni studenti posedovati potrebne veštine i znanja za njenu primenu na tržištu.

Potpisivanju su prisustvovali sekretar Komisije dr. Dragan Penezić, rukovodilac Sektora za ekonomske analize Komisije dr. Siniša Milošević i prodekan dr Dragan Lončar.