01 « novembar « 2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
ZAKLjUČAK sa nalogom za dostavu informacija, izjašnjenja i podataka – SPORTIKO d.o.o. Aranđelovac
Delegacija Komisije na Regionalnoj TAIEX radionici u Podgorici

usaUnapređenje saradnje tela za zaštitu konkurencije Crne Gore, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine ključna je tema o kojoj su na TAIEX regionalnoj Radionici u Podgorici razgovarali predstavnici ovih institucija, kao i eksperti iz brojnih zemalja koji su sa učesnicima podelili svoja iskustva.

Komisiju za zaštitu konkurencije su, na ovoj radionici, predstavljale Gordana Bulatović, šef Kabineta predsednika KZK, Ivana Macanković, samostalni savetnik u Sektoru za ispitivanje koncentracija i Olivera Bergam, samostalni savetnik u Sektoru za utvrđivanje povreda konkurencije.

TAIEX regionalna Radionica organizovana je u okviru projekta Evropske komisije za jačanje institucionalnih kapaciteta država Zapadnog Balkana. Suorganizator Radionice bila je Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore (AZZK).

Ovaj događaj otvorio je direktor AZZK Miodrag Vujović, koji je konstatovao da povezanost i međuzavisnost naših tržišta jasno upućuju na neophodnost ujednačenog pristupa u politici zaštite konkurencije, a pre svega kako bi se investitori osećali zaštićeni od radnji koje bi mogle da ugroze ravnopravnost svih učesnika na tržištu.

Doprinos uspešnosti ove Radionice dali su i eksperti koji su prezentovali iskustva članica EU u sličnim situacijama: Austrije na tržištima nemačkog govornog područja (Natalie Harsdorf Enderndorf, Savezni organ za zaštitu konkurencije Austrije), Litvanije u baltičkim zemljama ( Daumantas Grikinis, Savet za zaštitu konkurencije Litvanije), Slovačke Republike u slovačko-češkoj oblasti (Michaela Nosa, Antimonopolska kancelarija Slovačke Republike) i Slovenije u region Zapadnog Balkana (Marko Stoilvoski, Agencija za zaštitu konkurencije Republike Slovenije). Petra Krenz iz Direktorata za konkurenciju Evropske komisije govorila je o prednostima funkcionisanja Evropske mreže za konkurenciju. Ona je predložila telima za zaštitu konkurencije regiona da razmisle o mogućnostima formiranja Regionalnog centra tela za konkurenciju, a koji bi za cilj imao efikasniji rad svih institucija ponaosob, ali i interakciju između stručnih službi tela za zaštitu konkurencije regiona Zapadnog Balkana koja bi pospešila kvalitet i efikasnost u obezbeđivanju ravnopravnih uslova na svim tržištima koje ova tela pokrivaju.