oktobar « 2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2016 » oktobar
Predsednik Komisije razgovarao sa prvim sekretarom Ambasade Japana

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije, dr Miloje Obradović, sastao se sa delegacijom japanske ambasade, koju je predvodio prvi sekretar Ambasade Kano Jošifumi (Kanno Yoshifumi).

Predsednik Obradović upoznao je sagovornike sa aktuelnim pitanjima koja se odnose na politiku zaštite konkurencije i aktivnostima Komisije u okviru procesa pristupanja EU.

Takođe tema razgovora je bila analiza stanja konkurencije i mera politike zaštite konkurencije u Japanu i Srbiji, mogućnosti bilateralne saradnje i zajedničkih aktvnosti kroz rad u međunarodnim organizacijama koje se bave pravom i politikom konkurencije kao i podrška daljim projektima Japana u kojima aktivno učestvuje Komisija za zaštitu konkurencije.

Predsednik Komisije izrazio zahvalnost japanskim zvaničnicima na dosadašnjoj podršci i pomoći u radu Komisije, kroz projekte jačanja kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije.

Sastanku su prisustvovali dr Dragan Penezić sekretar Komisije za zaštitu konkurencije i Nina Vasić samostalni savetnik u Sektoru za međunarodnu i domaću saradnju Komisije za zaštitu konkurencije.

Glavni ekonomista održao predavanje na Ekonomskom fakultetu

usaDr Siniša Milošević, Glavni ekonomista Komisije za zaštitu konkurencije održao je predavanje studentima Ekonomskog fakultetu u Beogradu. Tokom predavanja dr Milošević je upoznao studente sa mandatom Komisije za zaštitu konkurencije, kao i zakonskim okvirom na bazi kog se u Srbiji vodi politika zaštite konkurencije.

Tokom predavanja dr Milošević predstavio je studentima više slučajeva otkrivanja povreda konkurencije u svetu i upoznao ih sa osnovama politike zaštite konkurencije.

Ovo predavanje je, inače, deo aktivnosti predviđenih Sporazumom o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije i Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Predstavnici Komisije na obeležavanju godišnjice Američke privredne komore

usaPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i rukovodilac Sektora za ekonomske analize Komisije dr Siniša Milošević prisustvovali su svečanom obeležavanju !5. godina rada Američke privredne komore (AmCham) u Srbiji.

Na svečanosti su se okupili predstavnici kompanija članica, državnih institucija, diplomatskog kora, medija i drugih značajnih partnera koji su svojim prisustvom podržali kontinuirani rad AmCham-a na promovisanju konkurencije, transparentnosti i slobodnog preduzetništva kao ključnih vrednosti u poslovanju.

Komisija za zaštitu konkurencije podržava rad svih poslovnih udruženja u Srbiji i podstiče njihove napore u edukaciji i delovanju koji doporinose ravnopravnim uslovima poslovanja na tržištu naše zemlje.

Predsednik Komisije razgovarao sa novom šeficom Ekonomskog sektora Ambasade SAD

usaPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije, dr Miloje Obradović, sastao se sa novoimenovanom šeficom Ekonomskog sektora Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Karolinom Hajdijom (Carolina Hidea) i njenim timom.

Predsednik Obradović upoznao je sagovornike sa aktuelnim pitanjima koja se odnose na politiku zaštite konkurencije i aktivnostima Komisije u okviru procesa pristupanja EU.

Takođe tema razgovora je bila i dalje jačanje stručne i edukativne podrške kroz projekte u oblasti politike konkurencije, organizaciju seminara, gostujućih predavanja, konferencija, zajedničkih studijskih programa o politici konkurencije i slično.

Sastanku su prisustvovali dr Dragan Penezić sekretar Komisije za zaštitu konkurencije i Nina Vasić samostalni savetnik u Sektoru za međunarodnu i domaću saradnju Komisije za zaštitu konkurencije.

Komisija u projektu PERFORM

icnPočetkom oktobra u prostorijama Komisije za zaštitu konkurencije, održana je prezentacija Analize tržišta postprodajnih usluga (aftermarkets). Sastanku su prisustvovali predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, Republičkog sekretarijata za javne politike, Projekta PERFORM i predstavnici istraživačkog tima ispred Instituta ekonomskih nauka. O tome je, ovih dana, objavljena i vest na sajtu Projekta PERFORM.

Komisija za zaštitu konkurencije je jedan od korisnika jednog od ovog projekata. Projekat PERFORM, koji sprovodi predstavništvo Helvetas Swiss Intercooparation SRB, u saradnji sa Republičkim sekratarijatom za javne politike, realizuje četiri pilot-projekta koji za cilj imaju osnaživanje principa odlučivanja zasnovanog na podacima i činjenicama (engl. Evidence-based policy making).

Inače, osnovni cilj analize stanja konkurencije u sektoru postprodajnih usluga, koja obuhvata garancije, servisne usluge, promet i korišćenje rezervnih delova za motorna vozila i najprodavanije proizvode bele tehnike, bio je da se utvrdi struktura i odnosi između glavih tržišnih subjekata, njihova tržišna učešća i relativna snaga a sve sa ciljem otkrivanja eventualnih slabosti tržišta, odnosno postojanja uslova za povrede konkurencije. Analiza je razvila niz zaključaka i preporuka, koji će nakon finalne procedure usvajanja od starne Saveta Komisije, biti objavljeni na sajtu.

Na sastanku su svi partneri u projektu, naglasili visok kvalitet ostvarene saradnje tokom svih faza implementacije projekta kao i zadovoljstvo zbog učešća u projektu. Predstavnici Komisije su izrazili svoje zadovoljstvo dobijenim rezultatima studije, koja je odgovorila na osnove istraživačke zadatke koji su bili definisani Projektnim zadatkom.

Izveštaj o sprovedenoj analizi će biti objavljen na internet strani Komisije, uz uvažavanje zahteva učesnika na tržištu za zaštitu određenih podataka. Osim poziva učesnicima na tržištu da Komisiji dostave svoje komentare, Izveštaj će biti prosleđen i državnim institucijama, koje su, prema svojim nadležnostima, prepoznate za određena pitanja od značaja na predmetnim tržištima (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture).

Na osnovu rezulata analize biće pripremljena Uredba o grupnom izuzeću vertikalnih sporazuma u sektoru motornih vozila kojom će se u naše zakonodavstvo transponovati Uredba Komisije EU 461/2010. Osim navedenog, biće dodatno ispitane uočene pojave koje bi mogle ograničiti, sprečiti ili narušiti konkurenciju na predmetnim tržištima. Nakon ispitivanja određenih pojava, biće odlučeno da li ima osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje povreda konkurencije ili će se učesnici na tržištu samo ukazati na određena pravila u kontekstu poštovanja politike zaštite konkurencije.

Predstavnica Projekta Perform Svetlana Kijevčanin je navela da će u decembru održati konferencija na kojoj će se predstaviti model rada na kompletnom projektu, prilikom čega će se ukratko i izneti rezultati sva četiri istraživanja.

Unapređenje znanja u otkrivanju kartela

icnMeđunarodna mreža tela za konkurenciju (International Competition Network) organizovala je u Madridu i ove godine, 13-ti put za redom, radionicu posvećenu unapređenju znanja o otkrivanju kartela (ICN Cartel Workshop).

Domaćini ovogodišnje četvorodnevne radionice namenjene dodatnom usavršavanju eksperata iz oblasti povreda konkurencije bilo je špansko telo za zaštitu konkurencije – Comision nacional de los mercados y la competencia.

Srpsku Komisiju za zaštitu konkurencije su, na ovom skupu predstavljali eksperti iz Sektora za utvrđivanje povreda konkurencije Vladimir Antonijević i Marija Kovačević.

Tokom radionice, diskusija je fokusirana na strategije za otkrivanje i istraživanje kartela, upoznavanje sa mogućim preventivnim sredstvima, kao i saradnja između različitih tela za zaštitu konkurencije u domenu otkrivanja i sprečavanja kartela. Predavači su, kao i prethodnih godina, bili stručnjaci za oblast otkrivanja kartela iz Evropske komisije, ali i iz država gde postoji višedecenijsko iskustvo i praksa u otkrivanju brojnih vrsta povreda konkurencije.

Osim telima za zaštitu konkurencije, radionica je namenjena i stručnjacima iz nevladinog sektora.

Delegacija Komisije na „Ruskoj nedelji konkurencije“

rccoecd Delegacije Komisije za zaštitu konkurencije koju su činili član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Marko Obradović i viši savetnik u Sektoru za ispitivanje koncentracija Gordana Lukić prisustvovala je, na poziv Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije, “Ruskoj nedelji konkurencije” u Moskvi.

Moto ove manifestacije, ali i tema plenarne sednice bila je „Nova stvarnost. Novi izazovi. Nova politika konkurencije.“

Na marginama trodnevne konferencije delegacija Komisije je imala i bilateralni sastanak sa potpredsednikom Federalne antimonopolske službe Ruske Federacije Anatolijem Golomolzinom, o unapređenju odnosa i saradnji srpskog i ruskog tela za zaštitu konkurencije.

Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Federalna antimonopolska služba Ruske Federacije potpisale su Sporazum o saradnji 2012. godine, nakon čega je usledio niz zajedničkih aktivnosti koje su značajno uticale na unapređenje rada Komisije.

Na osnovu Sporazuma organizovani su seminari i obuka u trening centru FAS-a u Kazanju, gde su učestvovali mnogi zaposleni iz stručne službe Komisije, kao i studijska poseta i boravak ruskih kolega prethodne godine u Srbiji.