septembar « 2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2016 » septembar
Seminar Regionalnog centra OECD za konkurenciju u Beogradu

rccoecdKomisija za zaštitu konkurencije bila je domaćin tradicionalnog, prestižnog seminara Regionalnog centra OECD-a za konkurenciju sa sedištem u Budimpešti. Tema ovog skupa, na inicijativu srpske Komisije, kao domaćina, bila je kako unaprediti kulturu konkurencije, javno zastupanje politike konkurencije i procena efikasnosti politike konkurencije u regionu Jugoistočne Evrope.

Konferenciju je otvorio predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, a glavni panelisti su bili Sabina Zigelski (Sabine Zigelski) ekspert OECD-a za zaštitu konkurencije, Šarunas Kesarauskas (Šarunas Keserauskas) predsedavajući Saveta za zaštitu konkurencije Litvanije i Kaj Vajdner (Kay Weidner) portparol nemačkog tela za zaštitu konkurencije.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović naglasio da još uvek ne postoji zadovoljavajući nivo znanja o značaju prava konkurencije, među predstavnicima državnih institucija, poslovne i stručne javnost, sudstva i samih potrošača.

„Verujem da je tema kako razviti kulturu konkurencije zajednička za sva tela u regionu, u zemljama od kojih je većina ili prošla, ili je još uvek u tranziciji. Poznati sociolog sa Kembridža, Ralf Darendorf, situaciju u zemaljama koje su imale diskontinuitet tržišne ekonomije je opisao rečenicom koja je veoma ilustrativna i za probleme sa kojima se i mi suočavamo: „Zemlje u tranziciji mogu da promene vlast za šest dana, donesu zakone za šest meseci, izgrade institucije za šest godina, ali će za promenu načina mišljenja i ponašanja građana – biti potrebno šezdeset godina“.

Predsednik Obradović je rekao da veruje da postoji značajan prostor za unapređenje u ovom segmentu rada tela za zaštitu konkurencije, ali da rezultatima nije nezadovoljan, posebno s obzirom na činjenicu da ta tema nije uvek bila prioritet.

Prvog i drugog dana seminara predstavljeni su metodi koje tela za konkurenciju primenjuju kako bi unapredili kulturu konkurencije, analiziran je hipotetički slučaj predstavljanja medijima mera zaštite konkurencije koje su izrečene učesnicima kartela, kao i efekti kampanja posvećenih unapređenju znanja šire javnosti o pitanjima politike zaštite konkurencije koje sprovode institucije za zaštitu konkurencije zemalja učesnica seminara .

Treći dan konferencije bio je posvećen instrumentima za praćenje tržišta (sektorske analize, studije, hipotetički slučajevi, izveštaji, istraživanja i sl.) sa ciljem otkrivanja eventualnih slabosti tržišta, odnosno postojanja uslova za povrede konkurencije. Svoja iskustva izložili su predstavnici Litvanije, Nemačke, Ukrajine, Rumunije i Srbije.

Poseban doprinos seminaru su svojim prezentacijama dali predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije. Dr Dragan Penezeć, sekretar Komisije, predstavio je aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije, Gordana Bulatović, šef Kabineta predsednika Komisije koja je prikazala primenu postojećih komunikacionih alata na unapređenju kulture konkurencije u saradnji sa medijima, kao i Jelena Popović Markopulos, viši savetnik u Sektoru za ekonomske analize koja je govorila o iskustvima srpskog tela u izradi sektorskih analiza.

Na seminaru je prisustvovalo preko 30 učesnika iz 21 tela za zaštitu konkurencije zemalja regiona, Evropske unije i Evroazijskog područja.

Komisija domaćin seminara Regionalnog centra OECD

rccoecdKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije domaćin je seminara Regionalnog centra OECD-a za konkurenciju koji se od 27. do 29. septembra 2016. godine održava u Beogradu. Komisija je izabrana između velikog broja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije koje su se prijavile za domaćina ovog prestižnog skupa.

Na predlog Komisije, seminar će biti posvećen temi javno zastupanje/zagovaranje politike konkurencije (Competition Advocacy). Tema ima poseban značaj s obzirom da još uvek nije dovoljno razvijena svest o važnosti i dobrobiti pravila konkurencije, kako na nivou izvršne vlasti, poslovne zajednice, sudova i akademske zajednice, ali i kod građana , kao potrošača.

Jedan deo programa će biti posvećen korišćenju istraživanja tržišta i sektorskih analiza u praksi zaštite konkurencije. U okviru navedenog panela će iskusni stručnjaci iz ove oblasti podeliti svoja znanja i dosadašnja iskustva.

Seminar će biti prilika za razmenu iskustava zemalja sa različitim stepenom razvoja prava konkurencije i prakse u njegovoj primeni. Ovakvi skupovi, inače, su od velikog značaja za zemlje koje razvijaju primenu prava zaštite konkurencije, a u koje spada i Srbija, kao i prilika da se šira javnost upozna sa osnovnim pitanjima konkurencije, njenom značaju i uticaju na ekonomski napredak društva.

Organizacija seminara je još jedno priznanje Komisiji za njen rad na međunarodnom planu, a posebno što se organizuje u godini u kojoj Komisija obeležila deset godina od njenog osnivanja.

Na seminaru će učestovati preko 30 učesnika iz 21 tela za zaštitu konkurencije iz različitih zemalja regiona i Evropske unije.

Predsednik Komisije na konferenciji Dan konkurencije Slovenije

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović učestvovao je, na poziv slovenačkih kolega, konferenciji „Dan konkurencije Slovenije“ koja je održana u Ljubljani.

Konferencija je bila fokusirana na izazove u primeni Direktive o naknadi štete EU, a koja je doneta u cilju bolje primene pravila konkurencije, kroz davanje prava oštećenim stranama da zahtevaju naknadu štete kao posledicu kršenja pravila konkurencije u nacionalnom zakonodavstvu. U konstruktivnoj raspravi na pomenutu temu učešće su uzeli i predstavnici tela za zaštitu konkurencije Austrije, Hrvatske i Slovenije, kao i predstavnici akademske i poslovne zajednice i pravosuđa.

Na marginama konferencije vođeni su razgovori o modalitetima unapređenja odnosa i saradnji slovenačkog i srpskog tela za zaštitu konkurencije, razmotreni su planovi za nastavak saradnje između dve institucije, regionalne inicijative na planu širenja znanja i ujednačavanju prakse po pitanju prava i politike zaštite konkurencije u Evropskoj uniji, kao i aktuelne teme kojima se trenutno bave ova dva tela za zaštitu konkurencije.

U srpskoj delegaciji bila je i mr Nina Vasić samostalni savetnik u sektoru za međunarodnu saradnju Komisije za zaštitu konkurencije.

Zaključak o pokretanju postupka – N SPORT i SPORTIKO
Jačanje saradnje sa austrijskom Saveznom upravom za zaštitu konkurencije

bwb-kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović i sekretar Komisije dr Dragan Penezić boravili su u Beču, na poziv generalnog direktora austrijske Savezne uprave za zaštitu konkurencije dr Teodora Tanera.

Tokom bilateralnog susreta, a koji je organizovan na osnovu ranije potpisanog Memoranduma o saradnji dva tela, razmotreni su planovi za nastavak saradnje između dve institucije, regionalne inicijative na planu širenja znanja i ujednačavanju prakse po pitanju prava i politike konkurencije u Evropskoj uniji, kao i aktuelne teme kojima se trenutno bave austrijsko i srpsko telo za zaštitu konkurencije.

Tokom razgovora o modalitetima unapređenja odnosa i načinima zajedničkog delovanja, dogovoreno je da u narednom periodu, a do kraja 2016. godine, tim srpske Komisije koji je zadužen za nenajavljene uviđaje sa kolegama iz Austrije održi trening i simulaciju uviđaja, što će se omogućiti sticanje novih veština u korišćenju ovog veoma važnog alata za prikupljanje podataka i informacija koji koriste sva razvijena tela za zaštitu konkurencije u svetu.

Poseta je iskorišćena kako bi se rukovodstvo i zaposleni u austrijskoj Saveznoj upravi za zaštitu konkurencije bliže upoznali sa radom srpskog tela i planovima daljeg usavršavanja Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Glavni ekonomista Komisije na stručnom usavršavanju u Japanu

kzk-ekofGlavni ekonomista Komisije za zaštitu konkurencije dr Siniša Milošević boravio je na tronedeljnom stručnom usavršavanju u Japanu, u okviru programa koji je organizovala Japanska agencija za međunarodnu kooperaciju (Japan International Cooperation Agency-JICA) u saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije Japana (Japan Fair Trade Commission – JFTC).

Plan usavršavanja obuhvatio je sve segmente prava i politike zaštite konkurencije, uključujući kako teorijsku, tako i praktičnu primenu. Pored iskustava japanskog tela za zaštitu konkurencije, predstavljena su i iskustva u primeni politike zaštite konkurencije u Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoj Koreji i Tajvanu.

Cilj ovog programa je unapređenje primene prava i politike konkurencije, ali i korišćenje stečenih znanja za efikasniju promociju konkurentskog okruženja na tržištu Srbije.

Iskustva i znanje koje je dr Siniša Milošević, kao rukovodilac Sektora za ekonomske analize KZK stekao tokom boravka u Japanu biće implementirana u primeni pravila konkurencije na teritoriji Republike Srbije.

Komisija pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv društva „INTER TURS PLUS“

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je, Zaključkom predsednika Komisije od 29. avgusta 2016. godine, pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije, po službenoj dužnosti protiv društva „INTER TURS PLUS“ iz Aranđelovca.

Na osnovu svih prikupljenih podataka, informacija i dokumenata, Komisija je pretpostavila postojanje povrede konkurencije koja za cilj ili posledicu ima ili može imati značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije.

Komisija će u postupku ispitati da li je navedeno društvo, kao upravljač jedinom autobuskom stanicom u Topoli povećanjem cene stanične usluge – prijem i otprema autobusa, počinilo zloupotrebu dominantnog položaja. Naplata cene za usluge peronizacije u iznosu koji je nepravično visok, što vodi eksploataciji korisnika ove usluge, može predstavljati radnju povrede konkurencije iz člana 16. Zakona o zaštiti konkurencije.

Pokrenuti postupci protiv 16 učesnika na tržištima veleprodaje i maloprodaje sportske odeće, obuće i opreme

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupke radi ispitivanja povrede konkurencije protiv 16 učesnika na tržištima veleprodaje i maloprodaje sportske odeće, obuće, opreme i aksesoara.

Zbog osnovane pretpostavke postojanja povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, a kojom se ograničava konkurencija na tržištima maloprodaje i veleprodaje sportske obuće, odeće, opreme i aksesoara u Republici Srbiji, pokrenuti su postupci protiv: „N SPORT“, „PREDUZEĆE ĐAK“, „OFICCE-SHOES“, „PLANETA SPORT“, „CARVEL“, „SPORTMARKET“, „ZVEZDA FOREVER“, „TOTAL SPORT“, „SPORTIKO“, „UNIVERS-CO“, „EUROSTAR“, „TRIM DOO VRBAS“, „K..G…FASSHION“, „KOPELLI“ i „STR FOKUS“ i „KOMISION SPORT ONE“.

Komisija je 18. avgusta 2016. godine izvršila nenajavljeni uviđaj u poslovnim prostorijama društva „N SPORT“ i pribavila informacije, podatke i ugovore koje je ovo društvo zaključivalo sa svojim kupcima. Nenajavljeni uviđaj sproveden je zbog osnovane sumnje da postoji opasnost uklanjanja ili izmene dokaza koji se nalaze kod stranke u postupku.

Prema prikupljenim informacijama i dokumentima, društvo „N SPORT“, kao prodavac, zaključivalo je, sa ostalim učesnicima na tržištu protiv kojih je Komisija pokrenula postupak, ugovore o poslovnoj saradnji koji su sadržavali obavezu kupaca da se u daljoj prodaji pridržavaju minimalnih maloprodajnih cena koje određuje „N SPORT“. Ova obaveza se naglašeno odnosila na robne marke PUMA, RUSSSELL ATHLETIC, SERGIO TACCIHINI i druge. Takođe, ugovorima je bila predviđena zabrana akcijskih prodaja i drugih oblika povoljnije prodaje, bez prethodnog odobrenja prodavca, odnosno „N SPORT“.

Komisija je osnovano pretpostavila da pojedine odredbe zaključenih ugovora predstavljaju obostrano usaglašenu obavezu kojom se, na nedozvoljen način, utvrđuju cene i uslovi trgovine, a što je restriktivni sporazum koji predstavlja povredu konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije. Restriktivni sporazumi su sporazumi učesnika na tržištu koji imaju za cilj ili posledicu ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije na teritoriji Republike Srbije, a naročito oni sporazumi koji sadrže odredbe kojima se neposredno ili posredno utvrđuju cene i uslovi u daljoj prodaji ugovornih proizvoda.

Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti potpunijem utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd.