novembar « 2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2016 » novembar
Komisija namerava da sprovede analizu stanja na tržištu maloprodaje

SBB IKOMKomisija za zaštitu konkurencije namerava da sprovede analizu stanja konkurencije na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićem i duvanom. Analiza bi obuhvatila tržište maloprodaje proizvoda krajnjim potrošačima i tržište nabavke, sa fokusom na odnos između maloprodavaca i njihovih dobavljača.

Sektorska analiza na ovom tržištu značajna je s obzirom na to da trgovina na malo predstavlja sektor kod koga je, možda najviše, izražen značaj za same potrošače i zato je naročito važno sagledati tendencije u ovom sektoru privrede, kao i u povezanim sektorima u okviru lanca snabdevanja.

Pored toga, u poslednjih desetak godina u Srbiji došlo do značajnog ukrupnjavanja na tržištu maloprodaje i distribucije prehrambenih proizvoda, što se odrazilo i na komercijalne odnose između maloprodavaca i njihovih dobavljača, kao i na značajnu koncentrisanost na ovom tržištu.

Komisija, je imajući u vidu ove činjenice, zaključila da situacija na tržištu maloprodaje u Republici Srbiji, ukazuje na potrebu analize uslova konkurencije i promena u tržišnoj strukturi, kao i ispitivanje ponašanje učesnika na ovom tržištu koje bi moglo da predstavlja povredu konkurencije.

Rezultati ove analize omogućili bi Komisiji i mogućnost sprovođenja ex-post analiza značajnijih koncentracija koje su realizovane u prethodnom periodu.

Analiza bi trebalo da doprinese i boljem sagledavanju ugovornih odnosa između dobavljača i trgovinskih lanaca, kao i efekata koji ti odnosi mogu imati na stanje konkurencije na tržištu, imajući pre svega u vidu relativno mali broj inicijativa za pokretanje postupaka povrede konkurencije u prethodnom periodu.

Komisija značajno napredovala – ocena je Saveta stranih investitora

FICSavet stranih investitora u Srbiji predstavio je 28. novembra 2016. godine ovogodišnje izdanje „Bele knjige“, tradicionalnog prikaza poslovne klime u Srbiji, kao i preporuke za njeno unapređenje.

U ovom dokumentu konstatuje se značajan napredak u radu Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Prema oceni Saveta stranih investitora, „napredak u oblasti zaštite konkurecije je rezultat stalnih regulatornih unapređenja, jačanja administrativnog kapaciteta i značajnih zagovaračkih aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije. Ključna poboljšanja uključuju sledeće aktivnosti Komisije: uspešno sprovođenje obavezujućeg postupka; donošenje nove Uredbe o prijavi koncentracije (u skladu sa pravom EU); otvorenost za konsultacije sa učesnicima na tržištu pre podnošenja prijave radi otklanjanja eventualnih nedoumica; češće sprovođenje nenajavljenih uviđaja; snažne aktivnosti vezane za razvoj politike zaštite konkurencije putem pružanja više informacija o svom radu, objavljivanja mišljenja i odluka na vebsajtu i ostalih promotivnih aktivnosti.“

Preporuka za Komisiju je da omogući bolji pregled svojih aktivnosti na mesečnom nivou, a ne samo u okviru godišnjih izveštaja, jer bi to obezbedilo još viši nivo transparentnosti,u radu Komisije..

“Bela knjiga” je prikaz poslovne klime u Srbiji iz ugla stranih investitora i na transparentan način ujedno predstavlja i platformu za dijalog sa organima vlasti i u tom smislu sadrži i određene preporuke za unapređenje rada državnih organa.

Predstavnici Komisije na konferenciji Udruženja ekonomista iz oblasti politike konkurencije u Amsterdamu

SBB IKOMPredstavnici Sektora za ekonomske analize Komisije za zaštitu konkurencije, dr Siniša Milošević, rukovodilac sektora i mr Jelena Popović Markopoulos, viši savetnik, prisustvovali su 14. godišnjoj konferenciji Udruženja ekonomista iz oblasti politike konkurencije (Association of Competition Economics – ACE), održanoj u Amsterdamu.

Dvodnevna konferencija je organizovana u tri plenarne sesije i više paralelnih sesija, tokom kojih su razmatrani brojni aktuelni slučajevi iz prakse evropskih organa za zaštitu konkurencije, od koncentracija (Celesio/Sainsbury, Ahold/Delhaize, British Telecom/EE i sl.), preko zloupotrebe dominantnog položaja (Deutsche Post) i usaglašene prakse (Cointainer Shipping), do ispitivanja tržišta energetike u Velikoj Britaniji.

Predstavnici Komisije su tokom boravka u Holandiji prisustvovali i konferenciji koju je organizovalo holandsko telo za potrošače i tržišta (Netherlands Authority for Consumers and Markets – ACM), u čast desetogodišnjice rada Sektora za ekonomske analize.

Na konferenciji su učestvovali brojni predstavnici evropskih tela za zaštitu konkurencije, uglednih konsultantskih kuća i akademske zajednice, koji su razmenili svoja iskustva u pogledu ocene efekata aktivnosti institucija nadležnih za zaštitu konkurencije i zaštitu potrošača.

Nastavlja se postupak po prijavi koncentracije društva Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o.

SBB IKOMPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije 14. novembra 2016. godine, doneo je Zaključak kojim se nastavlja, po službenoj dužnosti postupak pokrenut po prijavi koncentracije privrednog društva „Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o., koja nastaje sticanjem kontrole nad privrednim društvom „Interaktivne kablovske objedinjene mreže – I.KOM“ d.o.o. Postupak se nastavlja po službenoj dužnosti radi ispitivanja da li prijavljena koncentracija ispunjava uslove dozvoljenosti iz člana 19. Zakona, odnosno da li bi se sprovođenjem koncentracije značajno ograničila, narušila ili sprečila konkurencija na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

U ispitnom postupku Komisija će sprovesti sve potrebne radnje i utvrditi sve činjenice i izvesti dokaze neophodne za definisanje relevantnog/ih tržišta, strukturu relevantnog/ih tržišta, stepen koncentrisanosti relevantnog/ih tržišta, identifikaciju stvarnih i potencijalnih konkurenata, položaj na tržištu učesnika u koncentraciji, mogućnosti izbora dobavljača i korisnika, pravne i druge prepreke za ulazak na relevantna tržišta, nivo konkurentnosti učesnika u koncentraciji, interese korisnika, itd.

Prema odredbama Zakona, Komisija je dužna, da predmetni postupak okonča u roku od četiri meseca od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim informacijama koje mogu doprineti pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije, na adresu Savska 25/IV, Beograd.

Sektorska analiza tržišta postprodajnih usluga

AFTERMARKETSNa osnovu Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, sprovedena je analiza stanja konkurencije na tržištu postprodajnih usluga (aftermarkets). Analiza je obuhvatila usluge servisa, garancije, promet i korišćenje rezervnih delova za motorna vozila i najprodavanije proizvode bele tehnike – frižidere i veš mašine.

Pored sveobuhvatne analize stanja, izvedeni su određeni zaključci i sačinjen niz preporuka koje za cilj imaju unapređenje zakonitog i fer tržišnog poslovanja svih učesnika, kao i da potrošačima i njihovim organizacijama olakšaju uvid u troškove korišćenja proizvoda.

Namera je i da se, ovom analizom, a posebno njenim zaključcima i preporukama, nadležnim državnim institucijama ukaže na stanje na analiziranim tržištima, a samoj Komisiji olakša proaktivno delovanje sa ciljem odvraćanja tržišnih učesnika od postupaka povrede konkurencije.

Rezultati sprovedenih istraživanja i zaključci koji su na osnovu njih izvedeni omogućili su usvajanje jednog broja stavova koji mogu poslužiti Komisiji za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima RS kao i udruženjima potrošača prilikom planiranja, usvajanja i sprovođenja mera i postupaka iz njihove nadležnosti.

Jedna od preporuka je da se inicira istraživanje cena i prosečnih troškova održavanja i opravke automobila, kao i da se ona objave i popularizuju, kako bi se kupcima automobila olakšalo sagledavanje ukupnih troškova koje imaju prilikom nabavke automobila i vrednosti koju dobijaju za plaćenu cenu proizvoda. Procena je istraživačkog tima da bi takvo istraživanje doprinelo da kupci realnije sagledavaju veličinu troškova koje imaju prilikom kupovine automobila i prilikom servisiranja i opravke vozila, što bi doprinelo intenziviranju konkurencije ne samo na tržištu osnovnog proizvoda, već i na postprodajnom tržištu.

Rezultati analize biće korišćeni prilikom pripreme Nacrta Uredbe o uslovima za grupno izuzeće sporazuma u sektoru motornih vozila, kojom će se u naše zakonodavstvo transponovati Uredba Komisije EU 461/2010.

Projekat je sproveden u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike uz finansijsku i tehničku podršku PERFORM projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Prema projektnom zadatku koji je izradila Komisija kao naručilac analize, istraživanje je sproveo Institut ekonomskih nauka kao partner istraživač na projektu.

Pozivaju se učesnici na tržištu i ostala stručna javnost da dostave svoje komentare u pogledu Izveštaja, do 31. decembra 2016. godine, na e – mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta postprodajnih usluga.

Predstavnici Komisije na konferenciji „U fokusu konkurencija”

usaPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović imao je uvodno izlaganje na jubilarnoj, desetoj po redu konferenciji „U fokusu konkurencija” koju tradicionalno organizuje advokatska kancelarija Karanović & Nikolić i nemačka fondacija Fridrih Nojman (Friedrich Naumann).

Dr Obradović naglasio je, između ostalog, da je puna primena postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije u prethodnom periodu dokazala da postoji prostor za normativna unapređenja. Ovo posebno, imajući u vidu da je donet novi Zakon o opštem upravnom postupku koji će, od momenta pune primene, sredinom naredne godine imati tretman sistemskog, odnosno osnovnog zakona.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije istakao je kao dobro rešenje da se, u susret početku primene novog Zakona o opštem upravnom postupku pojača edukacija sudija što bi za cilj moglo imati podizanje sudskih kapaciteta za procesuiranje povreda konkurencije. Podsetio je i da je u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije istaknuta važnost i potreba da se ojačaju kapaciteti pravosuđa za ocenjivanje složenih slučajeva povreda konkurencije.

Na ovogodišnjoj konferenciji „U fokusu konkurencija“ izlaganja i diskusije su bile fokusirane na oblasti prava zaštite konkurencije, praksi austrijskog tela za zaštitu konkurencije i pravu zaštite konkurencije Austrije kao i uticaju prava EU na države kandidate u oblasti prava zaštite konkurencije.

Jedan od panelista bio je i dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize u Komisiji za zaštitu konkurencije, koji je prisutnima govorio o praksi ekonomskih analiza u radu Komisije i njihovom značau za efikasniji rad institucije.

Direktor slovenačke Javne agencije za zaštitu konkurencije gost Komisije

kzk-ekofNa poziv predsednika dr Miloja Obradovića, gost Komisije za zaštitu konkurencije bio je Andrej Matvoz, v.d. direktor Javne agencije Republike Slovenije za zaštitu konkurencije.

Ovo je bila prilika za razmenu iskustava na polju sprovođenja politike zaštite konkurencije i zakonodavnog okvira, kao i unapređenje dalje saradnje, a za šta je dobar osnov Sporazum o saradnji koje ove dve institucije već imaju.

Predsednik Obradović upoznao je gosta iz Slovenije sa aktivnostima Komisije, kako na sprovođenju politike zaštite konkurencije, tako i onih koje čini u okviru procesa pristupanja Srbije EU.

Tokom razgovora dogovoreni su i dalji koraci u saradnji, a što bi omogućilo da politika zaštite konkurencije u ovom delu Evrope bude još efikasnija kao i da srpsko nacionalno telo za zaštitu konkurencije bude još bliže evropskim standardima na polju prava i politike zaštite konkurencije, koji predstavljaju bitan segment pregovaračkog procesa za pristupanje u punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Potpisan Sporazum o saradnji u borbi protiv korupcije i zaštiti konkurencije

kzk-ekofAgencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu konkurencije i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki potpisli su Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali direktor Agencije Tatjana Babić, predsednik Komisije dr Miloje Obradović i predsednik Republičke komisije Hana Hukić.

Sporazum je potpisan u okviru radionice o javnim nabavkama u svetlu pitanja borbe protiv korupcije i zaštite konkurencije koja je, u organizaciji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, održana 8. i 9. novembra uAranđelovcu.

Izražena je volja za saradnjom u cilju zaštite javnog interesa, smanjenja rizika od korupcije i jačanja integriteta institucija.

Na radionici su razmotrena pitanja zaštite prava u postupcima javnih nabavki, utvrđivanja sukoba interesa sa osvrtom na sukob interesa u javnim nabavkama, javnih nabavki i politike konkurencije i utvrđivanje zajedničkih područja saradnje u kontekstu Zakona o javnim nabavkama, Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o zaštiti konkurencije. (Foto:OEBS/Milan Obradović)

ZAKLjUČAK sa nalogom za dostavu informacija, izjašnjenja i podataka – SPORTIKO d.o.o. Aranđelovac
Delegacija Komisije na Regionalnoj TAIEX radionici u Podgorici

usaUnapređenje saradnje tela za zaštitu konkurencije Crne Gore, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine ključna je tema o kojoj su na TAIEX regionalnoj Radionici u Podgorici razgovarali predstavnici ovih institucija, kao i eksperti iz brojnih zemalja koji su sa učesnicima podelili svoja iskustva.

Komisiju za zaštitu konkurencije su, na ovoj radionici, predstavljale Gordana Bulatović, šef Kabineta predsednika KZK, Ivana Macanković, samostalni savetnik u Sektoru za ispitivanje koncentracija i Olivera Bergam, samostalni savetnik u Sektoru za utvrđivanje povreda konkurencije.

TAIEX regionalna Radionica organizovana je u okviru projekta Evropske komisije za jačanje institucionalnih kapaciteta država Zapadnog Balkana. Suorganizator Radionice bila je Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore (AZZK).

Ovaj događaj otvorio je direktor AZZK Miodrag Vujović, koji je konstatovao da povezanost i međuzavisnost naših tržišta jasno upućuju na neophodnost ujednačenog pristupa u politici zaštite konkurencije, a pre svega kako bi se investitori osećali zaštićeni od radnji koje bi mogle da ugroze ravnopravnost svih učesnika na tržištu.

Doprinos uspešnosti ove Radionice dali su i eksperti koji su prezentovali iskustva članica EU u sličnim situacijama: Austrije na tržištima nemačkog govornog područja (Natalie Harsdorf Enderndorf, Savezni organ za zaštitu konkurencije Austrije), Litvanije u baltičkim zemljama ( Daumantas Grikinis, Savet za zaštitu konkurencije Litvanije), Slovačke Republike u slovačko-češkoj oblasti (Michaela Nosa, Antimonopolska kancelarija Slovačke Republike) i Slovenije u region Zapadnog Balkana (Marko Stoilvoski, Agencija za zaštitu konkurencije Republike Slovenije). Petra Krenz iz Direktorata za konkurenciju Evropske komisije govorila je o prednostima funkcionisanja Evropske mreže za konkurenciju. Ona je predložila telima za zaštitu konkurencije regiona da razmisle o mogućnostima formiranja Regionalnog centra tela za konkurenciju, a koji bi za cilj imao efikasniji rad svih institucija ponaosob, ali i interakciju između stručnih službi tela za zaštitu konkurencije regiona Zapadnog Balkana koja bi pospešila kvalitet i efikasnost u obezbeđivanju ravnopravnih uslova na svim tržištima koje ova tela pokrivaju.