15 « novembar « 2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Sektorska analiza tržišta postprodajnih usluga

AFTERMARKETSNa osnovu Odluke Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, sprovedena je analiza stanja konkurencije na tržištu postprodajnih usluga (aftermarkets). Analiza je obuhvatila usluge servisa, garancije, promet i korišćenje rezervnih delova za motorna vozila i najprodavanije proizvode bele tehnike – frižidere i veš mašine.

Pored sveobuhvatne analize stanja, izvedeni su određeni zaključci i sačinjen niz preporuka koje za cilj imaju unapređenje zakonitog i fer tržišnog poslovanja svih učesnika, kao i da potrošačima i njihovim organizacijama olakšaju uvid u troškove korišćenja proizvoda.

Namera je i da se, ovom analizom, a posebno njenim zaključcima i preporukama, nadležnim državnim institucijama ukaže na stanje na analiziranim tržištima, a samoj Komisiji olakša proaktivno delovanje sa ciljem odvraćanja tržišnih učesnika od postupaka povrede konkurencije.

Rezultati sprovedenih istraživanja i zaključci koji su na osnovu njih izvedeni omogućili su usvajanje jednog broja stavova koji mogu poslužiti Komisiji za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima RS kao i udruženjima potrošača prilikom planiranja, usvajanja i sprovođenja mera i postupaka iz njihove nadležnosti.

Jedna od preporuka je da se inicira istraživanje cena i prosečnih troškova održavanja i opravke automobila, kao i da se ona objave i popularizuju, kako bi se kupcima automobila olakšalo sagledavanje ukupnih troškova koje imaju prilikom nabavke automobila i vrednosti koju dobijaju za plaćenu cenu proizvoda. Procena je istraživačkog tima da bi takvo istraživanje doprinelo da kupci realnije sagledavaju veličinu troškova koje imaju prilikom kupovine automobila i prilikom servisiranja i opravke vozila, što bi doprinelo intenziviranju konkurencije ne samo na tržištu osnovnog proizvoda, već i na postprodajnom tržištu.

Rezultati analize biće korišćeni prilikom pripreme Nacrta Uredbe o uslovima za grupno izuzeće sporazuma u sektoru motornih vozila, kojom će se u naše zakonodavstvo transponovati Uredba Komisije EU 461/2010.

Projekat je sproveden u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike uz finansijsku i tehničku podršku PERFORM projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Prema projektnom zadatku koji je izradila Komisija kao naručilac analize, istraživanje je sproveo Institut ekonomskih nauka kao partner istraživač na projektu.

Pozivaju se učesnici na tržištu i ostala stručna javnost da dostave svoje komentare u pogledu Izveštaja, do 31. decembra 2016. godine, na e – mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na sektorsku analizu tržišta postprodajnih usluga.

Predstavnici Komisije na konferenciji „U fokusu konkurencija”

usaPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović imao je uvodno izlaganje na jubilarnoj, desetoj po redu konferenciji „U fokusu konkurencija” koju tradicionalno organizuje advokatska kancelarija Karanović & Nikolić i nemačka fondacija Fridrih Nojman (Friedrich Naumann).

Dr Obradović naglasio je, između ostalog, da je puna primena postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije u prethodnom periodu dokazala da postoji prostor za normativna unapređenja. Ovo posebno, imajući u vidu da je donet novi Zakon o opštem upravnom postupku koji će, od momenta pune primene, sredinom naredne godine imati tretman sistemskog, odnosno osnovnog zakona.

Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije istakao je kao dobro rešenje da se, u susret početku primene novog Zakona o opštem upravnom postupku pojača edukacija sudija što bi za cilj moglo imati podizanje sudskih kapaciteta za procesuiranje povreda konkurencije. Podsetio je i da je u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije istaknuta važnost i potreba da se ojačaju kapaciteti pravosuđa za ocenjivanje složenih slučajeva povreda konkurencije.

Na ovogodišnjoj konferenciji „U fokusu konkurencija“ izlaganja i diskusije su bile fokusirane na oblasti prava zaštite konkurencije, praksi austrijskog tela za zaštitu konkurencije i pravu zaštite konkurencije Austrije kao i uticaju prava EU na države kandidate u oblasti prava zaštite konkurencije.

Jedan od panelista bio je i dr Siniša Milošević, rukovodilac Sektora za ekonomske analize u Komisiji za zaštitu konkurencije, koji je prisutnima govorio o praksi ekonomskih analiza u radu Komisije i njihovom značau za efikasniji rad institucije.