kzk-ekofNa poziv predsednika dr Miloja Obradovića, gost Komisije za zaštitu konkurencije bio je Andrej Matvoz, v.d. direktor Javne agencije Republike Slovenije za zaštitu konkurencije.

Ovo je bila prilika za razmenu iskustava na polju sprovođenja politike zaštite konkurencije i zakonodavnog okvira, kao i unapređenje dalje saradnje, a za šta je dobar osnov Sporazum o saradnji koje ove dve institucije već imaju.

Predsednik Obradović upoznao je gosta iz Slovenije sa aktivnostima Komisije, kako na sprovođenju politike zaštite konkurencije, tako i onih koje čini u okviru procesa pristupanja Srbije EU.

Tokom razgovora dogovoreni su i dalji koraci u saradnji, a što bi omogućilo da politika zaštite konkurencije u ovom delu Evrope bude još efikasnija kao i da srpsko nacionalno telo za zaštitu konkurencije bude još bliže evropskim standardima na polju prava i politike zaštite konkurencije, koji predstavljaju bitan segment pregovaračkog procesa za pristupanje u punopravno članstvo u Evropskoj uniji.