02 « oktobar « 2017 « Komisija za zaštitu konkurencije
Produžen rok za dostavu komentara i mišljenja na nacrte uredbi

kzk-ekofKomisija je produžila rok za dostavu komentara i mišljenja na Nacrt uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane i Nacrt uredbe o sporazumima između učesnika na tržištu železničkog, drumskog i saobraćaja na unutrašnjim vodnim putevima koji se izuzimaju od zabrane do 17. oktobra 2017. godine.

Učesnici na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručna javnost i druga zainteresovana lica, mogu da dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekstove Nacrta uredbi putem adrese elektronske pošte
komentar@kzk.gov.rs.

Nacrt uredbe o sporazumima o popravci i održavanju motornih vozila i sporazumima o prodaji rezervnih delova za motorna vozila koji se izuzimaju od zabrane

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je pripremila Nacrt uredbe o sporazumima o popravci i održavanju motornih vozila i sporazumima o prodaji rezervnih delova za motorna vozila koji se izuzimaju od zabrane, čije će donošenje predložiti Vladi Republike Srbije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zaštiti konkurencije.

Namera Komisije je da novom uredbom uredi uslove za izuzeće od zabrane sporazuma u oblasti popravki i održavanju motornih vozila i prodaji rezervnih delova za motorna vozila, uzimajući u obzir specifična obeležja ove oblasti, a koji nisu uređeni opštim pravilima zaštite konkurencije.

Komisija poziva sve učesnike na tržištu, poslovna udruženja, advokatske kancelarije, stručnu javnost i druga zainteresovana lica, da u periodu od 2. do 17. oktobra 2017. godine, dostave Komisiji svoje komentare i mišljenja na tekst Nacrta uredbe putem adrese elektronske pošte komentar@kzk.gov.rs.