kzk-amchamPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović razgovarao je sa direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM) Milanom Antonijevićem.

Dr Obradović je upoznao gosta sa dosadašnjim aktivnostima, kao i planovima Komisije na unapređenju politike zaštite konkurencije. Poseban akcenat bio je na detaljima vezanim za pripremu nove zakonske regulative koja se odnosi na oblast politike zaštite konkurencije.

Tim povodom na sastanku je dogovoreno da i predstavnici civilnog sektora aktivno uzmu učešća u izradi zakona i da svojom ekspertizom doprinesu što kvalitetnijim rešenjima i razvoju prakse Komisije za zaštitu konkurencije, naročito u oblasti zaštite ljudskih prava.

U interesu je potrošača i srpske privrede da Komisija, pored instrumenata kojima može da pruži efektivnu zaštitu konkurencije, konstantno unapređuje procedure i procese svog rada, posebno vodeći računa o poštovanju ljudskih prava.