januar « 2018 « Komisija za zaštitu konkurencije
Početna strana » 2018 » januar
Analiza uslova konkurencije na tržištu softvera i računarske opreme od 2014. do 2016. godine

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela i analizu uslova konkurencije na tržištu softvera i računarske opreme na teritoriji Republike Srbije.

Za potrebe analize identifikovana su dva relevantna tržišta u okviru šireg tržišta informaciono-komunikacionih tehnologija – tržište veleprodaje softvera i tržište veleprodaje hardvera (računara i računarske opreme). U okviru ovako definisanih tržišta, posebno su analizirana tržišta javnih nabavki softvera i računarske opreme.

Osnovni cilj analize bio je da se procene veličina i obuhvat definisanih tržišta, identifikuju najznačajniji učesnici na ovako definisanim tržištima i proceni njihovo tržišno učešće, kao i njihova relativna tržišna snaga.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o ostvarenim prihodima od prodaje softvera i računara i računarske opreme na domaćem i inostranom tržištu, kao i o prihodima ostvarenim po osnovu učešća u postupcima javnih nabavki.

U analizi su korišćeni podaci Uprave za javne nabavke o sprovedenim javnim nabavkama softvera i računarske opreme u periodu 2014-2016. godina, a sprovedeno je i istraživanje najvećih proizvođača i distributera softvera i računarske opreme na uzorku od 42 privredna društva. Za potrebe analize korišćeni su i raspoloživi javno dostupni podaci i informacije o sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT sektor), podaci iz bilansa usluga koje objavljuje Narodna banke Srbije i podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta softvera i računara.

Sprovedena analiza tržišta otkupa i izvoza malina

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu otkupa i izvoza malina na teritoriji Republike Srbije.

Analiza je sprovedena sa ciljem da se ispita postojanje osnovane pretpostavke o postojanju povrede konkurencije na tržištu otkupa malina od strane otkupljivača (hladnjačara), na osnovu koje bi Komisija, u skladu sa svojom nadležnošću, mogla da pokrene ispitni postupak po službenoj dužnosti.

Predmet analize bilo je prikupljanje i obrada podataka o proizvodnji, otkupu, uvozu i izvozu malina i utvrđivanje okolnosti pod kojima se vrši otkup maline roda 2017. U cilju sprovođenja analize, od nadležnih institucija su prikupljeni podaci o uvozu i izvozu malina u periodu od 2010. do 2017. godine. Na osnovu dostavljenih podataka identifikovani su najveći izvoznici malina, kojima se Komisija obratila posebnim zahtevom za dostavljanje podataka i informacija.

Na osnovu svih prikupljenih i analiziranih podataka i informacija, Komisija nije mogla da izvede zaključak o postojanju poremećaja na tržištu otkupa malina roda 2017. godine, koji bi mogli biti rezultat sprečavanja, ograničavanja ili narušavanja konkurencije od strane učesnika na tom tržištu.

Analiza je takođe ukazala na brojne probleme sistemske prirode sa kojima se sučeljavaju kako proizvođači, tako i otkupljivači malina. Ovakvi problemi, prema shvatanju Komisije, zahtevaju angažovanje svih relevantnih institucija na pronalaženju dugoročnog i održivog rešenja, kako se opstanak ove veoma važne grane voćarstva, koja donosi značajne prihode od izvoza, ne bi doveo u pitanje.

Komisija se zahvaljuje svim učesnicima na tržištu koji su tokom analize uslova konkurencije uredno dostavili tražene podatke i istovremeno poziva učesnike i ostalu stručnu javnost da upute svoje komentare na izveštaj, na e-mail: office.kzk@kzk.gov.rs sa napomenom: Komentar na analizu tržišta malina.

Saradnja Komisije sa Upravom za javne nabavke

FICPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović primio je danas direktora Uprave za javne nabavke dr Predraga Jovanovića.

Sastanak je iniciran kako bi se dodatno unapredila saradnja dve institucije, a u cilju unapređenja sistema i kontrole javnih nabavki u Srbiji. Dogovorena je, između ostalog, intenzivnija razmena iskustava u rešavanju pitanja vezanih za kontrolu javnih nabavki.

Posebno je naglašena važnost unapređenja znanja ponuđača i naručioca u postupcima javnih nabavki, kako bi se obezbedili ravnopravni uslovi za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava u postupcima javnih nabavki. U tom smislu, dogovoreno je da dve institucije zajednički organizuju radionice i seminare, kako za naručioce, tako i za ponuđače u postupcima javnih nabavki.

Razmenjena su i iskustva o aktivnostima dva tela u procesu EU integracija Srbije u okviru Poglavlja 5: Javne nabavke i Poglavlja 8: Politika konkurencije.

Komisija i REM potpisali Sporazum o saradnji

kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i Goran Petrović, zamenik predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije potpisali su Sporazum o saradnji dve institucije.

Realizacija ovog sporazuma otvara mogućnost intenzivnije saradnje između Komisije, kao samostalne i nezavisne organizacije koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije i REM-a, kao samostalne i nezavisne regulatorne organizacije koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, a u cilju zaštite javnog interesa i jačanja integriteta ovih tela.

Sporazumom je predviđena kontinuirana razmena informacija i podataka kao i usaglašavanje stavova o pitanjima od zajedničkog interesa, kao i zajedničko učešće u aktivnostima koje doprinose afirmaciji politika koje sprovode Komisija i REM.

Saradnja Komisije sa institucijama sa kojima je potpisan Sporazum o saradnji u prethodnim godinama, pokazala se kao izuzetno korisna, pre svega u pogledu razmene podataka, ali i u kontekstu razmene stavova po svim aktuelnim temama ili postupcima koji se vode pred Komisijom ili drugim organima i institucijama.

Komisija utvrdila nameštanje ponuda u sprovođenju javne nabavke TENT-a

kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije utvrdila je da su privredna društva „MIP-RŠV“ iz Ćuprije, „Inter-mehanika“ iz Skorenovca, „Tatravagonka bratstvo“ iz Subotice i „Šinvoz“ iz Zrenjanina izvršila povredu konkurencije nameštanjem ponuda u postupku javne nabavke naručioca „Termoelektrane Nikola Tesla“ (TENT) – Usluge remonta vagona marke „Arbel“..

U postupku koji je vodila po službenoj dužnosti, Komisija je utvrdila da su ova privredna društva dogovorila ponuđene cene. Time su zaključili poseban oblik restriktivnog sporazuma u smislu člana 10. st. 1. i 2. tačka 1) Zakona o zaštiti konkurencije.

Cilj „nameštene ponude“ bio je da svaki ponuđač unapred dogovorenom ponuđenom najnižom cenom, ostvari maksimalno mogući profit iz posla, i to bez rizika da će u procesu nadmetanja sa drugim ponuđačima ostati bez partije ili da bi zbog dobijanja posla morati da ponudi znatno nižu cenu od one koja je postignuta dogovorom.

Posledica ovakvog dogovora između konkurenata – ponuđača u vezi sa ponuđenom cenom je eliminisanje konkurencije među njima, zbog čega bi TENT platio više za predmet nabavke nego što bi platio u uslovima konkurencije a ujedno bi bio oštećen budžet Republike Srbije.

Postojanje restriktivnog sporazuma Komisija je utvrđivala kako na osnovu ekonomskih pokazatelja kao što su statistički podaci i analiza ponuđenih cena, kao i identifikacija strukturnih indikatora tržišta tako i na osnovu činjenica prikupljenih tokom nenajavljenog uviđaja i na drugi način i izvedenih i obrazloženih dokaza koji su potvrdili indiciju o postojanju dogovora između ova četiri ponuđača.

Komisija je navedenim privrednim društvima izrekla novčane mere zaštite konkurencije, i to u iznosu od 2.320.480,00 dinara preduzeću „MIP-RŠV“, preduzeću „Inter-mehanika“ – 1.475.000,00 dinara, društvu „Tatravagonka bratstvo“ – 2.138.900,00 dinara i društvu „Šinvoz“ – 4.975.020,00 dinara.

Komisija je ocenila da su stranke u postupku u toku celog trajanja ispitnog postupka sarađivale sa Komisijom u cilju bržeg, efikasnijeg i ekonomičnijeg okončanja postupka, što je uzeto kao olakšavajuća okolnost prilikom utvrđivanja konačnog iznosa mere zaštite konkurencije.

Pomenute iznose su navedena društva dužna da uplate u budžet Republike Srbije u roku od tri meseca.