U okviru projekta PERFORM i u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP) objavljen je javni poziv za izbor akreditovanih naučno-istraživačkih organizacija (instituta, fakulteta, univerziteta) za sprovođenje istraživanja na temu:

„Analiza stanja na tržištu posleprodajnih usluga, koja bi obuhvatila garancije, servisne usluge, promet i korišćenje rezervnih delova u odnosu na najvažnije industrijske proizvode (motorna vozila, električni aparati i dr) i njihov uticaj na odvijanje tržišnog nadmetanja“.

Ova tema jedna je od četiri odabrane u projektu i nominovana od Komisije za zaštitu konkurencije. Rezultati istraživanja će biti korišćeni za potrebe kreiranja, odnosno sprovođenja javnih politika ili pripremu pravnog okvira u određenoj oblasti.

Opšti cilj ovog konkursa je da doprinese uspostavljanju dugoročne saradnje između kreatora javnih politika i istraživačke zajednice u oblasti društvenih nauka, kako bi se uspostavio sistem kreiranja javnih politika i pravnog okvira zasnovanog na principu odlučivanja utemeljenom na utvrđenim dokazima, odnosno rezultatima istraživanja (evidence-based policy making).

Detaljni projektni zadatak za istraživače koji je koncipirala Komisija za zaštitu konkurencije (KZK) u saradnji sa RSJP i PERFORM projektom, u celosti se mogu naći na linku: http://www.rsjp.gov.rs/, kao i na sajtu Komisije.

Opšte informacije javnog poziva možete preuzeti ovde, dok se o specifičnim uslovima za prijavu istraživanja možete informisati kroz projektni zadatak koji možete preuzeti ovde.

Projektni zadatak predstavlja sastavni deo javnog poziva i potrebno je da podnosioci prijava ispune kriterijume i iz javnog poziva, kao i projektnog zadatka.

Pozivamo sve zainteresovane akreditovane naučno-istraživačke organizacije (institute, fakultete i univerzitete) da se prijave na javni poziv. Odabir istraživača vrši naručilac istraživanja (KZK) u saradnji sa RSJP projektom PERFORM, što je bliže određeno u projektnom zadatku.