19 « februar « 2016 « Komisija za zaštitu konkurencije
Komisija pokrenula postupak ispitivanja neprijavljene koncentracije

Komisija za zaštitu konkurencije po službenoj dužnosti, pokrenula je postupak ispitivanja koncentracije koja je nastala sticanjem neposredne kontrole nad delom imovine-nepokretnšću, odnosno poslovnom zgradom društva Delta Holding d.o.o. od strane Banca Intesa a.d. Ova koncentracija je sprovedena iako nije prijavljena i odobrena u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije

Komisija će u ispitnom postupku oceniti Zakonom propisane kriterijume (član 19) kojima se utvrđuje dozvoljenost koncentracije a naročito, okolnost da se radi o sprovedenoj a neprijavljenoj koncentraciji, a što je bila obaveza učesnika na tržištu (član 63).

Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju relevantnog činjeničnog stanja u ovom postupku da ih neodložno dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu Savska 25/IV, Beograd.

Zakonom je propisano da su koncentracije učesnika na tržištu dozvoljene, osim ako bi značajno ograničile, narušile ili sprečile konkurenciju na tržištu Republike Srbije, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Komisija izrekla mere privrednom društavu Umbrella Corporation LTD d.o.o., iz Beograda nakon utvrđene povrede konkurencije zbog zaključenja restriktivnog sporazuma

Savet Komisije za zaštitu konkurencije doneo je dana 28.01.2016. godine Rešenje kojim je utvrdio postojanje povrede konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije i odredio meru zaštite konkurencije čime je okončan postupak, koji je Komisija vodila po službenoj dužnosti protiv društva Umbrella Corporation LTD d.o.o., iz Beograda, preduzetnika Nataše Mladenović, Apoteka Zvončica Lek Beograd-Palilula i preduzetnika Zinaide Konjević, samostalna trgovinska radnja za promet robe na malo i komisonu prodaju Šahin, Beograd-Stari Grad.

Rešenjem je utvrđeno da su stranke u postupku učinile povredu konkurencije iz člana 10. Zakona tako što su utvrdile minimalne prodajne cene u daljoj prodaji. Povreda konkurencije je vezana za distribuciju elektronskih cigareta i tečnosti za elktronske cigereta gde je društvo Umbrella Corporation LTD d.o.o., iz Beograda, kao prodavac, nudilo zaključenje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, ostalim strankama u postupku, kao kupcima, ali pod uslovom da kupci u daljoj prodaji ne prodaju ugovorene proizvode ispod vrednosti preporučenih cena, što su oni i prihvatili. Na taj način su stranke u postupku zaključile restriktivni sporazum koji nije izuzet od zabrane, čime su učinile povredu konkurencije iz člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona o zaštiti konkurencije.

Učesnicima na tržištu određena je mera zaštite konkurencije, u obliku obaveze plaćanja novčanog iznosa, i to privrednom društvu Umbrella Corporation LTD d.o.o. u visini od 1.604.944,00 RSD, preduzetnici Nataši Mladenović u visini od 13.124,00 RSD i preduzetnici Zinaidi Konjević u visini od 13.445,00 RSD .

Takođe se zabranjuje ovim učesnicima na tržištu svako buduće postupanje kojim bi se moglo sprečiti, ograničiti ili narušiti konkurencija, izričitim ili prećutnim ugovaranjem odredbi koje sadrže obavezu kupca na primenu minimalne, zaštitne, fiksne i/ili preporučene cene, u daljoj prodaji.

Komisija je prilikom izricanja mera zaštite konkurencije uzela u obzir sve olakšavajuće okolnosti u korist stranaka u postupku, sledeći politiku da izricanje mera pre svega deluju preventivno protiv povreda konkurencije od strane učesnika na tržištu.