2017 « Комисија за заштиту конкуренције
Комисија изрекла меру заштите конкуренције за 15 учесника на тржиштима велепродаје и малопродаје спортске одеће, обуће и опреме

NIS EKSPRESКомисија за заштиту конкуренције је утврдила да је извршена повреда конкуренције и изрекла меру заштите конкуренције за 15 учесника на тржиштима велепродаје и малопродаје спортске одеће, обуће и опреме.

Утврђено је да су учесници на тржиштима „N SPORT“, „PREDUZEĆЕ ĐAK“, „ОFICCE-SHOES“, „PLANETA SPORT“, „CARVEL“, „SPORTMARKET“, „TOTAL SPORT“, „SPORTIKO“, „UNIVERS-CO“, „EUROSTAR“, „TRIM DOO VRBAS“, „K..G…FASSHION“, „KOPELLI“, „STR FOKUS“ и „KOMISION „SPORT ONE“ закључили рестриктивне споразуме – уговоре о купопродаји, који садрже одредбе, којима се утврђују цене у даљој продаји, што представља повреду конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције. Комисија је утврдила да поједине одредбе закључених уговора представљају обострано усаглашену обавезу којом се, на недозвољен начин, утврђују цене и услови трговине.

Комисија је 18. августа 2016. године извршила ненајављени увиђај у пословним просторијама друштва „N SPORT“ и прибавила информације, податке и уговоре које је ово друштво закључивало са својим купцима.

Према прикупљеним информацијама и документима, друштво „N SPORT“, као продавац, закључивало је, са осталим учесницима на тржишту уговоре о купопродаји који су садржали обавезу купаца да се у даљој продаји придржавају минималних малопродајних цена које одређује „N SPORT“. Ова обавеза се наглашено односила на робне марке PUMA, RUSSSELL ATHLETIC, SERGIO TACCIHINI и другe. Такође, уговорима је била предвиђена забрана акцијских продаја и других облика повољније продаје, без претходног одобрења продавца, односно „N SPORT“.

Мера заштите конкуренције је изречена укупно у износу од 45.279.975,78 динара и то за: „N SPORT“ – 16.525.732,75 динара, „PREDUZEĆE ĐAK“ – 15.850.569,60 динара „OFFICE-SHOES“ – 2.705.138,00 динара, „K… G… FASHION – 459.256,00 динара, SPORT ONE” – 99.648,00 динара, „TRIM“ – 82.336,00, „CARVEL“ – 1.307.906,00, „EUROSTAR“ – 69.644,88, „STR FOKUS SNEŽANA ZLATKOVIĆ KOSTOV PR“ – 44.263,37 динара., „SPORTMARKET“ – 44.202,00 динара, „UNIVERS-CO“- 2.776.959,18 динара, „TOTAL SPORT“ – 25.626,00, „KOPELLI“ – 31.402,00 динара, „SPORTIKO“ DOO – 127.050,00 динара и „PLANETA SPORT“ – 5.212.578,00 динара коју су дужни да уплате у буџет Републике Србије у року од шест месеци.

ЗАКЉУЧАК о објављивању Решења 4/0-02-89/2017- 31 од 01.12.2017. године – „SPORTIKO“ DOO
Делегација Комисијe у посети Конкуренцијском вијећу БиХ

NIS EKSPRESДелегација Комисије за заштиту конкуренције, коју је предводио председник др Милоје Обрадовић боравила је у Сарајеву, у посети Конкуренцијском вијећу Босне и Херцеговине, на позив председника Вијећа Иве Јеркића.

Главне теме разговора биле су билатерална сарадња у спровођењу политике заштите конкуренције и размена искуства два тела у процесу придруживања Србије и Босне и Херцеговине Европској унији.

На састанку је настављена дискусија о модалитетима иницијативе за оснивање Форума за конкуренцију Западног Балкана коју је, заједно са ЕБРД покренула Комисија за заштиту конкуренције, као и значају оваквог вида организовања за даље унапређење регионалне сарадње тела за заштиту конкуренције.

Такође, било је речи о конкретним начинима проширења сарадње дефинисане Меморандумом о међусобном разумевању и сарадњи на подручју политике и права тржишне конкуренције потписаног 2009. године.

Ова посета је уследила након сусрета у Београду делегација два тела, одржаном у новембру 2017., што сведочи о високом степену сарадње ове две институције и спремности да заједнички улажу напоре за унапређење институционалног и законског оквира политике заштите конкуренције у региону.

Састанку су присуствовали и чланови Вијећа – Аријана Регода Дражић, Адиса Бегић, и Небојша Попић, као и специјални саветник у Сектору за испитивање концентарције Комисије за заштиту конкуренције Гордана Лукић.

Подршка Краљевине Норвешке Србији у спровођењу политике заштите конкуренције

NIS EKSPRESКомисија за заштиту конкуренције и амбасада Краљевине Норвешке у Београду потписале су уговор о додели бесповратних средстава Министарства спољних послова Краљевине Норвешке за реализацију пројекта „Повећање привредног раста путем подршке промоцији политике заштите конкуренције“.

Бесповратна средстава ће бити искоришћена за јачање капацитета Комисије за спровођење политике заштите конкуренције, а планирани ефекат је унапрeђење њеног рада и подизање нивоа свести о политици заштите конкуренције у Србији.

Пројекат се састоји из три дела који ће се спровести кроз организовање представљања решења из Нацрта Закона о заштити конкуренције у циљу израде што квалитенијег предлога Закона, повећање ефикасности откривања повреде конкуренције као и подизање нивоа културе заштите конкуренције и нивоа свести код кључних интересних група у Србији. Уговором је предвиђено да пројекат траје 24 месеца и да се реализује у току 2018. и 2019. године.

Амбасада Норвешке у Београду, маја 2017. године је отворила позив за достављање предлога пројеката под називом „Јачање ЕУ интеграција у Србији и Црној Гори“. Општи циљ норвешке подршке земљама Западног Балкана је допринос владавини права и стабилности кроз иницијативе које промовишу стабилност, односно ближу регионалну сарадњу и имплементацију транзиционе правде у региону, друштвено-економски развој кроз повећан економски раст и конкурентност, повећане капацитете у областима екологије, климе и енергетике и повећану друштвену и економску инклузију маргиналних група. Циљеви норвешке подрше земљама Западног Балкана су и јачање владавине права кроз изградњу капацитета судова, тужилаштава, независних контролних тела и полиције, демократичнији и ефективнији сектор одбране, али и борба против организованог криминала и корупције успостављена као један од главних приоритета власти.

Циљ позива Амбасаде Норвешке је и да обезбеди подршку пројектима у оквиру три приоритетне области норвешке развојне помоћи министарствима, јединицама локалне самоуправе и институцијама које су укључене у промоцију и јачање ЕУ интеграција Србије и Црне Горе. Предложене активности морају допринети процесу ЕУ интеграција Србије и Црне Горе у једном или више наведених поглавља: Поглавље 5: Јавне набавке, Поглавље 8: Државна помоћ и конкуренција, Поглавље 23: Правосуђе и основна права Поглавље 24: Правда, слободе и безбедност, Поглавље 27: Екологија (само за Црну Гору), Поглавље 32: Финансијска контрола, као и Поглавље 35: Остала питања – нормализација односа између Србије и Косова (само за Србију). Предложене активности морају се имплементирати у Србији и/или Црној Гори.

Делегација Комисије учествовала на конференцији у Тирани

NIS EKSPRESДелегација Комисије за заштиту конкуренције, коју је предводио председник др Милоје Обрадовић, учествовала је на међународној конференцији „13. година искуства у политици конкуренције у Албанији, аспекти закона; економије и пословања; учење кроз рад и међународна сарадња“, а која је одржана у Тирани.

Председник Обрадовић био је и један од панелиста у делу конференције на којој је, заједно са председницима тела за заштиту конкуренције Аустрије, Румуније и Албаније дискутовао о модалитетима будуће сарадње у политици конкуренције.

Том приликом др Обрадовић је истакао да, када се размишља о модалитетима сарадње у примени политике заштите конкуренције, мора постојати свест да је она одређена све интензивнијим променама у економији. У циљу унапређења, пре свега регионалне сарадње, Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије је покренула иницијативу за оснивање регионалног Форума за конкуренцију земаља Западног Балкана са седиштем у Београду, чији би покровитељ била Европска банка за обнову и развој.

„Регионална сарадња кроз Форум би додатно повећала капацитете и утицала на координацију пракси између регионалних тела за заштиту конкуренцију, али и проширила могућности за активности јавног заступања политике заштите конкуренције свих регионалних тела за заштиту конкуренције“ – истакао је председник Обрадовић у дискусији са колегама из других тела.

Конференцији су присуствовали чланови Владе и Парламента Републике Албаније, Министарства правде САД, ОЕЦД-а, УНКТАД-а и других међународних организација као и представници стручне јавности.

У делегацији Комисије су били и члан Савета Марко Обрадовић и виша саветница у Сектору за међународну сарадњу мр Нина Васић која је учествовала на панелу “Правни аспекти закона о конкуренцији и изазови у будућности у процесу европских интеграција“.

Комисија покренула поступак против Ниш – експреса

NIS EKSPRESКомисија за заштиту конкуренције покренула је 17. новембра 2017. године поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против  А.Д. Ниш – експрес из Ниша.

Комисија ће, у току поступка,  испитати да ли је наведено друштво, као управљач једином аутобуском станицом у Нишу, злоупотребило доминанатан положај наплаћивањем различитих цена за станичне услуге путницима.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничног стања у овом поступку да исте доставе на адресу: Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Беогград.

Председник Конкуренцијског вијећа БиХ у посети Комисији

Председник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић примио је данас председника Конкуренцијског вијећа Босне и Херцеговине Иву Јеркића.

Теме разговора биле су размена искустава на пољу законодавног оквира и спровођења политике заштите конкуренције као и унапређење даље сарадње две институције кроз размену експерата, студијских посета, организовање заједничких семинара и радионица као и израду заједничких економских и правних анализа.

Такође, било је речи о иницијативи за оснивање Форума за конкуренцију Западног Балкана и његовом значају за даље унапређење регионалне сарадње тела за заштиту конкуренције. Саговорници су се сложили да би Форум унапредио сарадњу националних тела држава Западног Балкана, што ће значајно олакшати њихов будући рад, усаглашавања праксе и поступака, али и унапређење институционалног и законског оквира политике заштите конкуренције у региону.

Састанку су присуствовали и чланови Вијећа – Аријана Регода Дражић и Небојша Попић, као и чланови Савета Комисије – Мирјана Вукашиновић, Чедомир Радојчић, Марко Обрадовић и др Вељко Милутиновић.

Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије и Конкуренцијско вијеће Босне и Херцеговине потписале су Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи на подручју политике и права тржишне конкуренције 2009. године.

Комисија учестововала на конференцији „Конкуренција и конкурентност”

ЕКПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић одржао је уводно излагање на конференцији „Конкуренција и конкурентност”, коју традиционално организује адвокатска канцеларија Карановић & Николић и немачка фондација Фридрих Нојман (Friedrich Naumann).

Овогодишња конференција била је фокусирана на различита искуства у примени права конкуренције, у контексту приступања Србије Европској унији, контроли државне помоћи, пракси у подели надлежности у праву заштите конкуренције различитих земаља попут Аустрије и БиХ, као и поштовања правила конкуренције у компанијама на тржишту Србије.

Др Обрадовић нагласио је, између осталог, да ће се у наредном периоду Комисија усредсредити на још интензивнију регионалну сарадњу и, при том, најавио могућност оснивања Форума тела за заштиту конкуренције земаља западног Балкана, чије би седиште било у Београду. Такође, у средишту активности ће бити даље унапређење заштите права учесника на тржишту, заступање и промовисање идеје политике заштите конкуренције, односно утицај на законодавну и извршну власт и друге креаторе различитих политика које утичу на конкуренцију на националном тржишту.

Председник Комисије за заштиту конкуренције истакао је, да, с обзиром да транзициони период још није окончан, те да је и даље приватизација у току, неопходно је наставити са секторским анализама и анализама тржишта како би се уочила његова структура и односи на њему.

„Шта очекујемо у будућности: традицију – да наставимо досадашњим путем, поверење – да га својим радом стичемо и даље, транспарентност – кроз доследно спровођење у поступцима, предвидивост за учеснике на тржишту и органски раст и јачање институције“, рекао је председник Обрадовић у свом говору.

На конференцији, један од панелиста био је и др Вељко Милутиновић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије, који је присутнима говорио о будућности права конкуренције у Србији у светлу израде новог Закона за заштиту конкуренције.

На конференцији су учествовали Његова екселенција Аксел Дитман, амабасадор СР Немачке у Београду, Андријана Ћурчић, председница Комисије за контролу државне помоћи, Радица Нусдорфер, шеф Сектора за европске интеграције Делегације Европске Уније у Републици Србији и Иво Јеркић, председник Конкуренцијског вијећа Босне и Херцеговине и Соња Ковач компанијски правник друштва Хајникен Србија.

Српска Kомисија гост домаћин конференције у Румунији

AFTERMARKETSКомисији за заштиту конкуренције Републике Србије је ове године указана посебна част да буде „Гост домаћин“ на годишњој конференцији „Конкуренција 2.0“ Савета за конкуренцију Румуније, одржаној у Букурешту. Главне теме конференције била су питања заштите конкуренције у телекомуникацијама, медијима, онлајн трговини и другим тржиштима у оквиру „нове економије“.

Председник Комисије за заштиту конкуренције, који је предводио српску делегацију, се у уводном излагању осврнуо на потребу да тела за заштиту конкуренције сагледају изазове у спровођењу политике заштите конкуренције услед брзих промена у пословним окружењима у којима раде сва тела за заштиту конкуренције. Такође, у закључном делу Конференције сумирао је закључке два, изузетно успешна панела.

Осим председника Комисије, на Конференцији је запажено учешће имао и члан Савета Комисије др Вељко Милутиновић, као панелиста у делу Конференције посвећене новим тенденцијама на тржиштима телекомуникација и њихов утицај на конкуренцију. У делегацији КЗК била је и Нина Васић, виши саветник у Сектору за међународну сарадњу.

На конференцији су учествовали бројни представници Владе Румуније, Парламента Румуније, Европске комисије, ОЕЦД-а, румунских регулаторних тела, академске заједнице, међународних организација и удружења учесника на тржишту.

Представници Комисије на конференцији поводом 20 година рада АЗТН-а

FICДелегација Комисије за заштиту конкуренције коју је предводио председник Комисије др Милоје Обрадовић учествовала је на међународној конференцији поводом 20 година рада Агенције за тржишно натјецање Републике Хрватске у Загребу.

Председник Обрадовић био је и један од панелиста у делу конференције посвећеном судској контроли у предметима заштите конкуренције. Том приликом, др Обрадовић је истакао да је судска контрола одлука тела за заштиту конкуренције гаранција правне сигурности и за учеснике на тржишту, али и за Комисију. Управо из тог разлога, др Обрадовић нагласио је неопходност специјализације судија за материју из области заштите конкуренције, јер се, према његовом мишљењу, у супротном не може очекивати да ће суд одлучивати у спору пуне јурисдикције, односно може се очекивати да ће се задржавати на нивоу испитивања и оцене евентуалних повреда правила поступка.

„Проблем је, и то морамо да нагласимо, да материја заштите конкуренције ипак, сликовито речено, говори својим језиком и не може бити преведена искључиво на језик управног поступка, зато смо предлагали као добро решење да се појача едукација судија, ради унапређења капацитета судова за одлучивање у овој области“ – истакао је председник Обрадовић у дискусији на панелу.

Конференцији Агенције за тржишно натјецање присуствовало је више од стотину стручњака – судија, професора, адвоката и учесника на тржишту.

У делегацији Комисије су били и члан Савета Марко Обрадовић и виша саветница у Сектору за утврђивање повреда Марија Ковачевић.

Овај догађај био је прилика за проширење и иначе добре сарадње Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Агенције за заштиту тржишног натјецања Републике Хрватске, а која је обележена и потписивањем Меморандума о сарадњи 2013. године, након чега је уследио низ заједничких активности које су утицале на унапређење рада Комисије и Агенције.